ไลฟ์สไตล์
100 year

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในวันที่ 6 เมษายน แสดงว่าประเทศไทยจะออกจากสถานการณ์ไม่ปกติ ที่ปกครองด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป

นับจากวันนี้เป็นต้นไป ถนนการเมืองทุกสายจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง เริ่มต้นด้วยการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่สำคัญ 4 ฉบับ อันได้แก่ กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมายคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ร.บ. การได้มาซึ่ง ส.ว. และ พ.ร.บ. พรรคการเมือง จากนั้นจะต้องจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน

ข่าวแนะนำ

หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ประชาชนชาวไทยจะมีสิทธิและเสรีภาพตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และมีบทบัญญัติคุ้มครอง ห้ามสั่งปิดหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพ รวมทั้งมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธและเสรีภาพอื่นๆ

แต่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรม-นูญใหม่ระบุว่า ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารบ้านเมือง หัวหน้า คสช. และ คสช. ยังมีอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่จะถูกยกเลิก โดยเฉพาะอำนาจตาม ม.44 ที่จะสั่งการหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป การปกครอง และระงับยับยั้งการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย

แต่หวังว่า คสช. จะใช้อำนาจพิเศษด้วยความรอบคอบ และใช้เฉพาะในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เช่น ระงับยับยั้งการบอนทำลายความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ แต่ไม่ควรใช้เพื่อปฏิรูปประเทศ หรือการสร้างความปรอง-ดองเพราะถึงแม้จะจำเป็น แต่ไม่ถึงกับเร่งด่วน ควรส่งมอบภาระให้รัฐบาลใหม่สานต่อ

เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศการ เมือง ไม่ให้ประชาชนรู้สึกอึดอัดอึมครึมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย บรรยากาศของประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปูทางไปสู่การรณรงค์หาเสียง และนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง

ส่วนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเมื่อได้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทยแล้ว ย่อมจะมี “หน้าที่” ตามมา หน้าที่ที่สำคัญสุดตามรัฐธรรมนูญใหม่ ได้แก่ การพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการรัฐธรรมนูญพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญเลือกตั้งประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 00:22 น.