ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เลขาธิการ ป.ป.ส.ติดตามแผนประชารัฐ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

  ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2560 20:10 น.
  SHARE

  เครดิตภาพ: ป.ป.ส.

  เลขาธิการ ป.ป.ส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด

  วันที่ 4 เม.ย.60 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ของจังหวัดขอนแก่น ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร โดยได้รับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากรค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งเป็นการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจ จากนั้นในเวลา 11.30 น. เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพจำนวน 84 ราย เป็นเงิน 536,890 บาท ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล และในเวลา 14.00 น. เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดบ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ชนะเลิศการประกวดผลงานการดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดในระดับรุนแรงปี 2558 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และได้รับโล่องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส.

  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน ตัวอย่างของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพลังประชาชนตามกลไกประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดต่อยอดไปสู่เมืองสุขภาวะ และการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน รวมทั้งการตรวจเยี่ยมค่ายบำบัดรักษา “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสพได้รับความรู้และฝึกฝน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบ กาย จิต สังคมบำบัด อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เสพ ซึ่งไม่ควรถูกมองว่าเป็นอาชญากรแต่ควรถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยเหลือเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัด มีอาชีพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประชารัฐร่วมใจเลขาธิการ ป.ป.ส.ปัญหายาเสพติดขอนแก่นศิรินทร์ยา สิทธิชัย

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้