ไลฟ์สไตล์
100 year

บขส.ยืนยัน กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ไทยรัฐออนไลน์
3 เม.ย. 2560 16:54 น.
SHARE

บขส. ชี้แจงกรณีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการสรรหา ยืนยันว่าดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล กรอบหน้าที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกประการ...

จากกรณีที่ ตามข่าว นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัวประธานบอร์ด บขส. ได้แก่ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพราะปล่อยให้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.ผิดขั้นตอน ตามข่าว 'วิลาศ' จี้ปลดเพื่อน วปอ. 'บิ๊กตู่' พ้น ปธ.บอร์ด บขส. ที่ได้เสนอไปนั้น

ข่าวแนะนำ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560 พลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอข่าวการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งข่าวดังกล่าวมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร บขส.นั้น บขส. ได้พิจารณาข้อมูลที่นำเสนอแล้ว ขอเรียนทำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร บขส. ดังต่อไปนี้

1. บขส. ได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนามบริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2473 มีข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการ

2. ในการบริหารงานมีคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และอยู่ในความควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

3. ในการบริหารงาน คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. โดยมอบหมายให้บริหารบริษัทฯ ตามข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบของบริษัทฯ

4. การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม 2518 และกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

5. สำหรับ บขส. ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ว่างลงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และ บขส.ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามระเบียบฯ มาแล้ว 3 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาครั้งที่ 4 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.11/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และอยู่ระหว่างการสรรหาของคณะกรรมการยังไม่เสร็จสิ้น

6. บขส. ขอเรียนว่า บขส.ได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้บริหาร เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร แต่มีปัญหาข้อขัดข้องในการสรรหาในแต่ละครั้ง จึงทำให้ยังไม่ได้ตัวผู้บริหารและยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการสรรหาต่อไป

พลตำรวจเอกอำนาจ กล่าวด้วยว่า การดำเนินการสรรหาได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตามหลักธรรมาภิบาล ตามกรอบอำนาจหน้าที่ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกประการ และ บขส. ก็อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บขส. จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อไปใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บขส.อำนาจ อันอาตม์งามบริษัท ขนส่ง จำกัดสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ความโปร่งใส

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 06:37 น.