ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นำร่อง 14 จังหวัดพัฒนา ร.ร. “กล้าก้าว”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 เม.ย. 2560 05:01 น.
  SHARE

  จากการประชุมกล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ ภายใต้โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. กล่าวว่า โครงการฯจะนำร่องใน 14 จังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี สุรินทร์ อำนาจเจริญ จำนวน 202 โรง ใช้ระยะเวลา 2 ปี จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร โดยมีโค้ชคุณภาพเป็นพี่เลี้ยงและแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเองร่วมกับการค้นหาวิธีการปรับปรุงระบบงานภายใน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายควบคู่กับการวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะนำไปสู่เครื่องมือทางวิชาการสำหรับการรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในระยะต่อไป โดยใช้ Growth Mindset เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณภาพ

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนมองว่า Growth Mindset ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ในสถาบันการผลิตครู เพราะถ้าครูมีความต้องการเรียนรู้อยู่ตลอด ก็จะสามารถส่งผลไปถึงเด็กด้วย และจะขยายผลเรื่องนี้ไปสู่ครูประจำการ โดย สสค.จะจัดหลักสูตรอบรมครูเรื่องนี้ให้ครูด้วย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปัทมาวดี โพชนุกูลกล้าก้าววิจัยเยาวชนGrowth Mindset

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้