ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "รถตูู้วิน-รถบัส" เข้มพิเศษ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 เม.ย. 2560 05:15 น.
  SHARE

  “รายงานวันจันทร์”-แนวทางปฏิบัติตำรวจกับเข็มขัดนิรภัย

  ตามที่รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคาดเข็ดขัด นิรภัยและกำหนดการชำระค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2560 เป็นต้นไปนั้น สำหรับตำรวจจราจรมีแนวทางปฏิบัติต่อเรื่องนี้ อย่างไร พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. จะมาชี้แจงให้ทราบ ผ่าน “รายงานวันจันทร์”

  ------------------------

  ถาม-การบังคับเรื่องเข็มขัดนิรภัย กำหนดอย่างไร

  รอง ผบช.น.–กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารรถยนต์ โดยประเภทรถที่กำหนด 1.ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ปี 2522 รถเก๋ง รถแท็กซี่ รถลีมูซีน รถกระบะ 4 ประตู จดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ม.ค.2554 ต้องติดตั้งเข็มขัดทุกที่นั่ง, รถตู้ส่วนบุคคล ตั้งแต่ 1 เม.ย.2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดทุกที่นั่ง รถปิกอัพ รถสองแถว ตั้งแต่ 1 ม.ค.2537 บังคับที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า ป้ายทะเบียนขาว-เขียว อนุญาตให้บรรทุกสิ่งของและสัตว์เท่านั้น หากจะบรรทุกคนจะต้องแจ้ง เปลี่ยนป้ายทะเบียนขาว-ฟ้า โดยจัดวางที่นั่งตามความยาวของรถจะติดตั้งเข็มขัดหรือไม่ก็ได้ รถสี่ล้อเล็กรับจ้างหรือรถกะป๊อ ตั้งแต่ 1 เม.ย.2555 บังคับที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า

  2.ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ปี 2522 รถบรรทุกทุกประเภท จดทะเบียน ตั้งแต่ 1 เม.ย.2555 บังคับที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า รถบัสต้องติดตั้งเข็มขัดทุกที่นั่งทุกคันทุกเส้นทาง และรถตู้ทั้งประจำ และไม่ประจำทางต้องติดเข็มขัดทุกที่นั่งทุกคันทุกเส้นทางเช่นกัน นอกจากนี้ ในส่วนรถตู้โดยสารกำหนดที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง แต่เพราะเวลากระชั้นชิด ผู้ประกอบการแก้ไข ไม่ทัน ช่วงแรกจึงผ่อนผัน 14 ที่นั่ง

  ถาม-ตำรวจวางแนวทางปฏิบัติและการกวดขัน อย่างไร

  รอง ผบช.น.-กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยเพื่อแจกแจงรายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้กำชับผู้ปฏิบัติต้องอดทน ใช้วาจาสุภาพและ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อชี้แจงประชาชนได้ เพื่อลดการโต้งแย้ง ทั้งนี้ การกวดขันจะใช้วิธี สังเกตแบบซึ่งหน้า ส่วนรถตู้ หรือรถที่ติดฟิล์มดำ อาจจะมองข้างในไม่เห็น จะใช้วิธีสอบถาม ผู้ขับขี่ คงไม่ถึงขนาดต้องเปิดประตูรถดูทุกคัน ยกเว้นรถตู้โดยสารสาธารณะและรถบัส เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจอย่างละเอียด

  ถาม-ขั้นตอนการจ่ายค่าปรับ

  รอง ผบช.น.-ถ้าเป็นใบสั่งให้กับผู้กระทำผิดซึ่งหน้า ต้องชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืนจะมีจดหมายเตือนให้มารายงานตัวภายใน 30 วัน ถ้าไม่มา จะส่งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบก อายัดการต่อภาษีประจำปี เมื่อเจ้าของรถ ไปต่อภาษี ทางกรมขนส่งจะแจ้งให้ทราบมีใบสั่งค้าง และต้องชำระค่าปรับก่อน โดยจะชำระที่กรมขนส่งก็ได้ โดยหักบริการจากยอดค่าปรับ 5% อย่างไรก็ตาม หากผู้มาติดต่อไม่พร้อมชำระค่าปรับเงินไม่พอ ยังสามารถต่อภาษีได้ โดยกรมขนส่งฯ จะออกใบเสร็จรับเงินใช้แทนป้ายชำระภาษีประจำปี มีอายุ 30 วัน (กรณีพ้นกำหนด หากตรวจพบจะผิดข้อหา ไม่ติดป้าย ชำระภาษี) เมื่อชำระค่าปรับแล้วจึงจะมารับป้ายชำระภาษีตัวจริงติดหน้ารถได้ 2.ใบสั่งทางไปรษณีย์ จะออกให้ภายใน 30 วัน เมื่อ ได้รับแล้วต้องมาชำค่าปรับภายใน 30 วัน ถ้าไม่มาจะทำตามขั้นตอน เหมือนใบสั่งประเภทแรก.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รายงานวันจันทร์เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่รถยนต์รถยนต์รถปิกอัพ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้