ไลฟ์สไตล์
100 year

รวมพลังเพื่อวิทยาศาสตร์ จาก “มหิดล” สู่ “จุฬาภรณ์” ฯลฯ

ซูม
3 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

เมื่อ​วัน​ศุกร์​ที่​แล้ว ผม​เขียน​ถึง “โรงเรียน​กำเนิด​วิทย์” โรงเรียน​นาม​พระราชทาน​จาก​สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่​กลุ่ม ปตท.และ​มูลนิธิ​โรงเรียน​วิทยาศาสตร์​ระยอง​จัดตั้ง​ขึ้น​ที่​อำเภอ​วัง​จันทร์ จังหวัด​ระยอง

เล่า​ถึง​บรรยากาศ​ของ​ตัว​โรงเรียน ห้อง​เรียน ห้อง​ทดลอง​วิทยาศาสตร์ และ​จาก​การ​สนทนา​กับ​ท่าน​ประธาน​บริหาร​โรงเรียน ดร.​ไพรินทร์ ชู​โชติ​ถาวร พร้อม​ด้วย​ท่าน​ผู้​อำนวยการ ดร.​ธงชัย ชิว​ปรีชา ทำให้​ได้​บท​สรุป​ว่า อนาคต​ของ​ประเทศไทยที่​จะ​ก้าว​เดิน​ไป​สู่​ยุค​ไทยแลนด์ 4.0 แม้​จะ​ยัง​ยาก​อยู่​แต่​ก็​ไม่​ถึง​กับ​สิ้น​หวัง

ข่าวแนะนำ

เพราะ​ยัง​มี​ผู้​ที่​เล็ง​เห็น​ถึง​ความ​จำเป็น​ของ​การ​ที่​จะ​ต้อง​สร้าง​นัก​วิทยาศาสตร์ นัก​ประดิษฐ์​คิดค้น และ​นัก​นวัตกรรม ด้วย​การ​ก่อตั้ง “โรงเรียน​พิเศษ” ขึ้น​มา​สำหรับ​สอน “เด็ก​พิเศษ” ของ​เรา​จำนวน​หนึ่ง

ไม่​เฉพาะ​แต่ “โรงเรียน​กำเนิด​วิทย์” ที่​ผม​เพิ่ง​มี​โอกาส​ไป​ทัศนศึกษา​และ​พูด​คุย​กับ​ผู้​บริหาร​ระดับ​สูง​หลายๆท่าน​เท่านั้น แท้ที่จริง​แล้ว ผู้​หลัก​ผู้ใหญ่​ของ​ประเทศไทย​เรา​ได้​ตระหนัก​ใน​ประเด็น​ปัญหา​นี้​มา​หลาย​ปี​แล้ว พร้อม​ทั้ง​ได้​ดำเนิน​การ​แก้ไข​มา​โดย​ตลอด

ย้อน​กลับ​ไป​เมื่อ พ.ศ.2533 ศ.ดร.​ณัฐ ภมร​ประวัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัย​มหิดล ใน พ.ศ.​ดัง​กล่าว ซึ่ง​ตระหนัก​ถึง​การ​ขาดแคลน​บุคลากร​ทาง​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี จึง​คิด​อ่าน​หา​ทาง​ผลิต​บุคลากร​ใน​สาขา​นี้​เพื่อ​ป้อน​ให้​แก่​ประเทศ ตั้งแต่​ระดับ​โรงเรียน​จนถึง​มหาวิทยาลัย

ท่านได้​หารือ​กับ ดร.​โกวิท วร​พิพัฒน์ อธิบดี​กรม​สามัญ​ศึกษา​ใน​ขณะ​นั้น และ​ได้​ลง​นาม​ใน​ข้อ​ตกลง​จัดตั้ง​โรงเรียน​มัธยมศึกษา​ที่​เน้น​การ​สอน​ด้าน​วิทยาศาสตร์เป็น​การ​เฉพาะ​ขึ้น​เป็น​แห่ง​แรก​เมื่อ พ.ศ.2534

ได้แก่ โรงเรียน​มหิดล​วิทยา​นุ​สร​ณ์ ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีแล้วนั่นเอง

จนกระทั่ง​ใน​ปี 2542 ใน​ยุค​ที่​คุณ ชวน หลีก​ภัย เป็น​นายกรัฐมนตรี และ​มี​คุณ อภิสิทธิ์ เวช​ชา​ชีวะ เป็น​รัฐมนตรี​ประจำ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี ก็ได้​ผลัก​ดัน​ให้ โรงเรียน​มหิดล​วิทยา​นุ​สร​ณ์ เป็น​องค์กร​มหาชน

พร้อม​กับ​ได้ ดร.​ธงชัย ชิว​ปรีชา (ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​กำเนิด​วิทย์​ปัจจุบัน​นี่แหละ) ไป​ดำรง​ตำแหน่ง ผอ.​โรงเรียน​มหิดลฯ ใน​ยุค​องค์การ​มหาชน​เป็น​ท่าน​แรก

ใน​ขณะ​เดียวกัน ​หลังจาก​ริเริ่ม​ตั้ง​โรงเรียน​มหิดลฯ กับ​มหาวิทยาลัย​มหิดล​แล้ว ​ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ก็ได้​มี​การ​ก่อตั้ง​โรงเรียน​ที่​เน้น​การเรียนการสอน​ด้าน​วิทยาศาสตร์ และ​คณิตศาสตร์ ที่​เรียก​ว่า​กลุ่ม​โรงเรียน จุฬาภรณ์​ราช​วิทยาลัย ขึ้น​อีก 12 แห่ง ​ใน 12 จังหวัด เนื่อง​ใน​วโรกาส​ที่​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ​เจ้าฟ้า​จุฬาภรณวลัย​ลักษณ์ ​อัครราชกุมารี ทรง​เจริญ พระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อ พ.ศ.2536

ต่อ​มา​ใน​ปี 2551 ความ​สำเร็จ​ใน​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ของ​โรงเรียน​มหิดล​วิทยา​นุ​สร​ณ์​ก็​กลาย​เป็นต้น​แบบ​ของ​การ​ขยาย “ห้อง​เรียน​วิทยาศาสตร์” ไป​สู่ โรงเรียน​จุฬาภรณ์​ราช​วิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง และ​จัดตั้ง​โครงการ​สนับสนุน​การ​จัดตั้ง​ห้อง​เรียน​วิทยาศาสตร์​ให้​แก่​โรงเรียน​ที่​อยู่​ใน​การ​ดูแล​ของ​มหาวิทยาลัย​ต่างๆอีก 5 แห่ง

รวม​ทั้ง​มี​แผนการ​ที่​จะ​เข้าไป​ช่วย​จัดตั้ง​ห้อง​เรียน​วิทยาศาสตร์​ให้​แก่​โรงเรียน​ใน​สังกัด​ของ สพฐ.​ อีก​ประมาณ 200 แห่ง​ ใน​ห้วง​เวลา​เดียวกัน

ล่า​สุด ก็มีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในเครือ  ปตท.ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้

มาเป็นพลังเสริมอีกโรงเรียนหนึ่ง โดยได้ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่มี ประสบการณ์จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาเป็นผู้อำนวยการ

จาก​ผล​การ​วิจัย​อันเป็น​ที่​ยอม​รับ​กัน​โดย​ทั่วไป​ พบ​ว่า ใน​จำนวน​เด็ก​ที่​เข้า​สู่​ระบบ​การ​ศึกษา​ใน​แต่ละ​ปี​จะ​มี​ “เด็ก​พิเศษ” สมอง​ดี​ที่​เรียน​เก่ง​ทาง​ด้าน​คณิตศาสตร์​และ​วิทยาศาสตร์​อยู่​ประมาณ​ร้อย​ละ 5 โดยเฉลี่ย

เด็ก​เหล่า​นี้​เหมือน​มี​พรสวรรค์​อยู่​ใน​ตัว สามารถ​จะ​คิด​เลข​ได้​เร็ว และ​เรียน​ทาง​ด้าน​วิทยาศาสตร์​ได้​ดี​กว่า​เด็ก​อื่นๆ

สำหรับ​ประเทศไทย​เรา​นั้น ประมาณการ​กัน​ว่า​ใน​จำนวน​เด็กๆที่​เข้า​สู่​ระบบ​การ​ศึกษา​แต่ละ​ปี​จะ​มี​อยู่​ประมาณ 30,000-35,000 คน ที่​มี​ความ​สามารถ​พิเศษ​ดังกล่าวนี้

โรงเรียน​ด้าน​วิทยาศาสตร์​ทั้งหลายที่​ตั้ง​ขึ้น​ก็​เพื่อ​จะ​ช่วย​ให้​เด็ก​ที่มีความสามารถ​พิเศษ​ของ​เราพัฒนา​ไป​ได้​อย่าง​เต็ม​ศักยภาพ

หาก​ทุกแห่ง​รวม​กัน​แล้ว​สามารถ​ดูแล​รับผิดชอบ​ได้​ตั้งแต่​ปี​ละ 5,000 คน ถึง 8,000 คน ก็​จะ​ช่วย​ประเทศชาติ​ได้​อย่าง​มหาศาล

มัน​อาจจะ​ยัง​ไม่​พอ​เพียง​กับ​ความต้องการ​ของ​ประเทศไทย ที่​จะ​ก้าวเดิน​ต่อ​ไป​ใน​อนาคต แต่​อย่าง​น้อย​ก็ดี​กว่า​เรา​มิได้​ทำ​อะไร​เพื่อ​การ​นี้กัน​มา​เสีย​เลย

แล้วกัน...เนื้อที่หมดซะอีกแล้ว   ผม​ขอ​อนุญาต​คุย​ต่อ​ใน​วัน​พรุ่งนี้​นะ​ครับ.

ซูม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เหะหะพาทีซูมโรงเรียน​กำเนิด​วิทย์โรงเรียน​จุฬาภรณ์​ราช​วิทยาลัย​เรียน​วิทยาศาสตร์​

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 02:40 น.