ไลฟ์สไตล์
100 year

พระเทพฯ ทรงดูงาน พระเมรุฯ คืบไปกว่า ที่กำหนด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการก่อสร้างพระเมรุมาศ ขณะที่กรมศิลป์เผยภาพรวมจัดสร้างพระเมรุมาศคืบ 30 เปอร์เซ็นต์ ติดตั้งลิฟต์ 2 จุด พร้อมส่ง 3 แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้ กทม.-มท. และ กต.จัดสร้าง ขณะที่งานภูมิทัศน์เริ่มขึ้นหุ่นจำลองสระอโนดาตสัตว์หิมพานต์ 4 ทิศ ขึ้นโครงหุ่นพระโกศจันทน์คืบ 60 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเผยแบบพระที่นั่งราเชนทรยานลายกระจังปฏิญาณพร้อมแกะสลักลวดลาย

ที่ท้องสนามหลวง เมื่อเวลา 07.12 น. วันที่ 31 มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ยังบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมทีมวิศวกรกรมศิลปากร เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ และจิตอาสาเฝ้ารับเสด็จฯ

ข่าวแนะนำ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศรวมถึงอาคารประกอบงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศจัดสร้างพระโกศจันทน์และงานประณีตศิลป์ ได้แก่งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำลงยาทรงพระบรมอัฐิ รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ ได้แก่ ราชรถราเชนทรยาน การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระสรีรางคาร จากนั้นทอดพระเนตรการขยายแบบร่างงานจัดสร้างปั้นลวดลายและหล่อส่วนประกอบ ประดับตกแต่งและการลงสีประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน

พล.อ.ธนะศักดิ์ เปิดเผยในเวลาต่อมาว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ถือว่าก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งยังเน้นเรื่องความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย โดยมีระบบทดสอบตรวจจับทิศทางลมด้วยกล้องอย่างดี เพื่อดูความสั่นสะเทือนของเสาแต่ละต้น แม้ว่าช่วงนี้จะมีลมแรงจากพายุฝนฤดูร้อนบ้าง ก็ไม่ได้รับผลกระทบ คาดว่าการดำเนินงานทุกอย่างจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มีเวลาดำเนินการงานศิลปกรรมและภูมิทัศน์ด้วยความละเอียดและประณีตให้ออกมาเป็นความงดงามเหมือนยกสรวงสวรรค์มาไว้ และเมื่อทราบวันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แล้วจะสามารถนับถอยหลังดำเนินการได้

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศนั้น งานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 55 โดยได้วางฐานราก ตั้งเสาบุษบกประธาน บุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้องเสร็จเรียบร้อยทั้ง 9 องค์ และเริ่มขึ้นโครงหลังคาชั้นเชิงกลอนของบุษบกชั้นที่ 4 จากทั้งหมด 7 ชั้น คาดว่าเรือนยอดบุษบกทั้ง 9 ยอดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งโครงสร้างของพระเมรุมาศจะรองรับการติดตั้งลิฟต์ทั้งหมด 2 จุดจากพื้นจนถึงชั้นที่ประดิษฐานพระจิตกาธาน ซึ่งเป็นชั้นบนสุดบริเวณฝั่งทิศตะวันออก 1 แห่ง รองรับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และอีก 1 จุดบริเวณทางขึ้นฝั่งทิศใต้ สำหรับพระวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารในพระองค์ผู้สูงอายุและเป็นลิฟต์สำรองกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งยังจัดทำแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้งหมด 3 แบบ ส่งให้กับ กทม. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปให้วัดและสถานที่ต่างๆที่กำหนดให้มีการตั้งจุดถวายดอกไม้จันทน์ดำเนินการจัดสร้าง โดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ จะส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆดำเนินการ

ด้านนายพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดสร้างหีบพระบรมศพจันทน์ได้จัดทำโครงสร้างโลหะคืบหน้าไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเรียบร้อยก็จะบุตาข่ายลวดเพื่อนำลวดลายที่ฉลุมาประกอบติดบานพระหีบจันทน์ตามตำแหน่งที่วางไว้ ซึ่งลวดลายต่างๆ จัดทำคืบหน้าแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงานสร้างพระโกศจันทน์กำลังเริ่มเขียนรูปทรงโครงสร้างขนาดเท่าจริง อย่างไรก็ตาม ตามแผนงานจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในสิงหาคมนี้ สำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทน์ครั้งนี้ นอกจากมีช่างจิตอาสาที่คัดเลือกมาร่วมงานแล้ว ยังมีจิตอาสาจากจังหวัดลำปางที่เพิ่งเข้ามาช่วยงานอีก 25 คน ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มาช่วยงานโกรกฉลุลวดลาย และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ช่วยงานขัดกระดาษทรายไม้จันทน์

ขณะที่นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า ได้ร่วมกับกลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ จัดทำแบบจำลองสระอโนดาต ภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก การออกแบบครั้งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านน้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 โดยออกแบบเป็นสระน้ำล้นสีมรกตประดับด้วยโขดหินแบบไทยและสัตว์หิมพานต์ ช้าง ม้า วัว สิงห์ แบ่งเป็น 4 ทิศ ทิศละ 30 ตัว ได้แก่ ทิศเหนือเป็นสัตว์ตระกูลช้าง ทิศใต้เป็นสัตว์ตระกูลวัว ทิศตะวันออกเป็นสิงห์ และทิศใต้เป็นม้า จากนั้นจะถอดแบบสำหรับจัดสร้างเท่าขนาดจริง ซึ่งแต่ละด้านจะมีความยาว 4 เมตร รวมความสูงเกือบ 3 เมตร โดยนำภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการและจัดวางรูปปั้นสัตว์หิมพานต์ให้มีความสง่างาม นอกจากนี้ ยังมีการลงรายละเอียดแบบกระถาง 10 แบบ งานล้อมย้ายต้นมะขามรอบพื้นที่จำนวน 14 ต้น ไปอนุบาลที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ส่วนนางวิจิตร ไชยวิชิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ช่างสิบหมู่ออกแบบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับใช้ในการอัญเชิญพระสรีรางคาร โดยขยายแบบเสร็จแล้วเริ่มดำเนินการแปรรูปไม้แกะสลักลายองค์ประกอบต่างๆ และขึ้นโครงสร้างไม้บุษบก ซึ่งการออกแบบพระที่นั่งนั้นจะใช้รูปทรงของราชรถราเชนทรยานมาเป็นต้นแบบ แต่เป็นรูปทรงบุษบกตัวเรือนทำด้วยไม้สลักลวดลายกระจังปฏิญาณประดับครุฑยุดนาค แต่ไม่มีพนักพิง ซึ่งต่างจากราชรถราเชนทรยาน ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างตัวเรือนเตรียมลงมือแกะสลักลวดลายหน้ากระดาน และฐานสิงห์ มีความสูง 4.10 เมตร ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่จะเป็นผู้จัดสร้างเองทั้งหมด

ต่อมาในเวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีพระพิธีธรรม 8 รูปจากวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสิรินธร มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิสยาม บรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดา ร้านภูฟ้า และมูลนิธิราชสุดา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สำหรับบรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันพสกนิกรจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ สระแก้ว พัทลุง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ฯลฯ ได้เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 27,514 คน รวม 148 วัน มี 5,736,443 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,986,258 บาท รวม 148 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 474,124,533.01 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอัศวิน ขวัญเมืองพระเมรุมาศพระยานมาศฯข่าวหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 02:29 น.