ข่าว
100 year

กระตุ้นนิสิต มก.เรียนจริงจากศาสตร์พระราชา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 เม.ย. 2560 05:30 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังผู้นำนิสิตนักศึกษาสร้างอนาคตประเทศไทย” ในงานเปิดโครงการสัมมนาสภาผู้แทนนิสิต มก. ครั้งที่ 14 ตอนหนึ่งว่า สังคม ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2575 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า ผู้แทนนิสิตในวันนี้จะเข้าสู่วัยทำงานซึ่งต้องแบกรับภาระดูแลทั้งผู้สูงอายุและเด็กจึงต้องเตรียมตัวไว้ ขณะที่โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มีทักษะต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำ ส่งงานตรงเวลา มีการสื่อสารที่ตรง ฉับไว คนที่ทำเพื่อส่วนรวม และทำงานเป็นทีมเป็น มีความคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม สร้างนวัตกรรมได้ ที่สำคัญการมีเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้งานก้าวหน้าไปได้

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มก. บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อหลวง” ตอนหนึ่งว่า ศาสตร์แห่งแผ่นดิน คือ ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งตรงกับแนวทางของ มก.ที่สอนนิสิตทั้งเรื่องดิน น้ำ การชลประทาน ป่าไม้ วิถีชุมชน ดังนั้นผู้นำนิสิตจึงควรเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 พันกว่าโครงการ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ปฏิบัติจริง และหาวิธีการถ่ายทอดให้กับนิสิต มก.อีก 68,000 คน เพราะโลกอนาคตไม่สนใจปริญญาบัตร แต่สนใจบัณฑิตที่ปฏิบัติเป็น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จงรัก วัชรินทร์รัตน์สุภัทร จำปาทองสภาผู้แทนนิสิตศาสตร์แห่งแผ่นดินพระราชดำริ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้