ไลฟ์สไตล์
100 year

110 ปี สถาปนาจังหวัดอุดรธานี

ซี.121 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

วันที่ 1 เมษายนของทุกปี นอกจากเป็นวันข้าราชการพลเรือนแล้ว ยังตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงต่างๆหลายกระทรวง

ที่แน่นอนชัดเจนคือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการจัดงานเป็นที่ระลึกเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นการจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีสงฆ์และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณแก่ พลเมืองดี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ข่าวแนะนำ

วันเดียวกันนี้ตรงกับการสถาปนาส่วนราชการระดับกรม หรือจังหวัดอีกหลายแห่ง แต่มีจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษคือ จังหวัดอุดรธานี

โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งเรื่องราวรายละเอียดมาว่า เมื่อ พ.ศ.2436 สยามประเทศเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส หรือที่เรียกกันว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 อันเป็นผลทำให้สยามต้องลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศส มีสาระสำคัญประการที่หนึ่ง คือ สยามต้องสละสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและถอน กองกำลังทหารออกห่างจากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไม่นับกว่า 25 กิโลเมตร

เป็นผลให้ต้องย้ายที่ตั้งมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคาย มายังบ้านเดื่อหมากแข้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2436 ภายหลังล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลฝ่ายเหนือ” ในปี พ.ศ.2442 และปีถัดไปได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “มณฑลอุดร” ในปี พ.ศ.2443

ในเวลานั้นกระทรวงมหาดไทยได้จัดแบ่งพื้นที่การปกครองมณฑลอุดรออกเป็น 5 บริเวณ อันได้แก่ บริเวณพาชี (ขอนแก่น ชนบท ภูเวียง) บริเวณสกล (สกลนคร) บริเวณธาตุพนม (นครพนม บึงกาฬ ท่าอุเทน มุกดาหาร) บริเวณน้ำเหือง (เลย บ่อท่า) และบริเวณหมากแข้ง คำว่า “บริเวณ” นี้มีฐานะเทียบเท่า “จังหวัด” นั่นเอง

ครั้นต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2450 กระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 ให้ทรงยุบเลิกการจัดระเบียบการปกครองมณฑลอุดรแบบ “บริเวณ” แล้วให้เรียกว่า “จังหวัด” เฉกเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ

ทั้งนี้ มณฑลอุดรคงแบ่งเขตปกครองออกเป็น 5 จังหวัด สำหรับ บริเวณหมากแข้ง เดิมได้เปลี่ยนไปเรียกชื่อใหม่เป็น “จังหวัดอุดรธานี” ซึ่งในเวลานั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่

จนบัดนี้ จังหวัดอุดรธานีครบรอบการสถาปนา 110 ปี จังหวัดจึงกำหนดจัดพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งจังหวัดในกาลครั้งนั้น ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

น่าชื่นชมและภาคภูมิใจแทนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เอาใจใส่และมีมุมมองรอบด้านอย่าง นายชยาวุธ จันทร

คือนอกจากการดูแลทุกข์สุขของประชาชนและรับนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติเพื่อความผาสุกของชาวบ้านชาวเมืองแล้ว ยังร่วมรับรู้และเชิดชูเกียรติในความเป็นมาของจังหวัดอันเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12วันข้าราชการพลเรือนวันสถาปนากระทรวงกระทรวงมหาดไทย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:34 น.