ไลฟ์สไตล์
100 year

AEC Go On 01/04/60

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

ในสัปดาห์ที่ผ่านๆมา เรารู้ว่า “Thailand 4.0” เป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation: STI) การวิจัยและการพัฒนา (R&D) และการปฏิรูปการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

ตลอดจนแรงงาน ไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระลอกใหม่ (New S Curve) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศ

ข่าวแนะนำ

แรกเริ่มเดิมที อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” มีทั้งสิ้น 10 อุตสาหกรรม แห่งอนาคต สอดคล้อง กับกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม หรือ Blue Ocean ที่มีทั้งการเพิ่มหรือต่อยอด (Raise) จำนวน 5 อุตสาหกรรม และการสร้างใหม่ (Create) อีก 5 อุตสาหกรรม

กลุ่มแรกคือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม หรือ S-Curve Industries โดยอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต มีฐานการผลิตที่แข็งแรง แต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้ STI และ R&D เพื่อยกอุตสาหกรรมกลุ่มนี้สู่อุตสาหกรรมในระดับนานาชาติให้ได้ ซึ่งอุตสาหกรรมในกลุ่มแรกที่ต้องต่อยอด ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

กลุ่มที่สองคือ การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve Industries ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4.อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) หลังจากเริ่ม Thailand 4.0 รัฐบาลปรับจาก 10 อุตสาหกรรม เหลือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ คุยต่อครั้งหน้าครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

AEC Go Onธนวรรธน์ พลวิชัยThailand 4.0ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15:14 น.