ข่าว
100 year

พิมพ์เขียวโรดแม็ปปฏิรูป

หมัดเหล็ก6 มี.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

รมต.ประจำสำนักนายกฯ สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในฐานะเลขาคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ป.ย.ป. แถลงถึงความเชื่อมโยงการปฏิรูปเข้ากับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศทั้ง 6 ด้าน รวมเข้ากับข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของ สปท.อีก 42 ประเด็น ที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายในปี 2560 และอีก 32 ประเด็นที่จะต้องดำเนินการระหว่างปี 2561-2564 รวมกับการปฏิรูปที่ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป กขป. และคณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐหรือ กขร. ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานสานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม และคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

โดย รมต.สำนักนายกฯได้อธิบายการทำงานแบ่งการปฏิรูปเป็น 3 ระดับ คือ วาระการปฏิรูปที่ดำเนินการได้ทันที การปฏิรูปที่ต้องบูรณาการข้ามกระทรวง และประเด็นปฏิรูปที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้กลไกพิเศษ ที่จะต้องเสนอให้ ป.ย.ป.พิจารณา

เป้าหมายก็เพื่อให้ไปสู่ ประชาธิปไตยที่แท้จริง ลดความเหลื่อมล้ำผ่านการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาคนและการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวตั้งในการปฏิรูปต่อไป

โดยที่ รัฐบาลได้ทำพิมพ์เขียว ที่รวบรวมวาระและแนวทางการปฏิรูปของปี 2560 เอาไว้สมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการตามโรดแม็ปการปฏิรูปทันที

พูดถึงประเด็นการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี นับเป็นเรื่องยาก เมื่อเปรียบเทียบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ทำเอาไว้เป็นสิบปีเช่นกันในแต่ละแผนในแต่ละรัฐบาล ถ้าจะประเมินความสำเร็จแล้ว อาจจะใช้คำว่าสอบตก น่าจะตรงประเด็นที่สุด

ยกตัวอย่างเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ วัดจากคุณภาพและประสิทธิภาพของประชากรไทยจนถึงยุคปัจจุบัน สู้ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้เลย จากประเทศที่ทักษะทางด้านแรงงานมีคุณภาพอย่างไร วันนี้ก็ยังเป็นผู้ใช้แรงงานที่มีคุณภาพมีฝีมืออย่างนั้น ในขณะที่ประชากรประเทศที่เคยล้าหลังแม้แต่กระทั่งแรงงานที่มีฝีมือคุณภาพยังสู้บ้านเราไม่ได้ แต่วันนี้กำลังจะพัฒนาไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ในขณะที่ประเทศอื่นผลิต ผู้นำในองค์กร โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน แต่บ้านเรายังเพิ่งจะเริ่มต้น การพัฒนาด้านทักษะทางภาษา เพราะฉะนั้นการที่เราตั้งความหวังในการปฏิรูปที่สูงเกินไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ก็เหมือนกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้คนที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีได้ใช้งาน

นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังใช้งานกันผิดๆถูกๆ เช่นเดียวกับเรื่องการปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศไทย ถ้ายังไม่รู้ว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คืออะไร ยังมีอำนาจเหนือประชาธิปไตยคอยครอบงำ การเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยยังผิดๆถูกๆ เจอกับการปฏิรูปที่ซับซ้อน เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th  

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กประชาธิปไตยการปฏิรูปสุวิทย์ เมษินทรีย์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้