ข่าว
100 year

"ก่อสร้างไร้ฝุ่น" กรมโยธาฯ ให้ความรู้ในงานอุตสาหกรรมคอนกรีต

ไทยรัฐออนไลน์30 พ.ค. 2562 22:06 น.
SHARE

สุดยอด เทคโนโลยี งาน “CONCRETE ASIA” คอนกรีตอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค กรมโยธาฯ หนุนเต็มที่ ให้ความรู้มาตรฐานก่อสร้างอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 หลังไทยประสบปัญหาหนัก...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี รักษาการสถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 จากการเผาไหม้ และการก่อสร้าง อาทิ พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องกำชับดูแลเป็นพิเศษ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองวางมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝุ่นละออกจากงานก่อสร้าง โดยศึกษาและอ้างอิงมาตรการจากต่างประเทศ ได้แก่ การกั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ในที่มิดชิด การทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น และการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เมื่อปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานงานก่อสร้างในระดับสากล จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ ซึ่งผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายนี้ ส่งผลให้ต้นทุนในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.20 - 0.70 โดยเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าติดตั้งในการป้องกันฝุ่นละออง

ทั้งนี้ข้อมูลมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น มุ่งหวังเพียงจะสามารถแก้ไข ช่วยเหลือ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมอบหมายให้กองวิเคราะห์วิจัยและทดลองวัสดุ จัดแสดงขีดความสามารถและอุปกรณ์ด้านการทดสอบวัสดุ และมีข้อมูล Building Code โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร พ่วงด้วยผลงานการออกแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อผู้ประสบภัย โดยสำนักสถาปัตยกรรม รวมถึงจัดแสดงมาตราฐานทางด้านกฏหมายเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มาร่วมแสดงภายในงาน CONCRETE ASIA ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ย.นี้

ด้านมิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า การพัฒนาการก่อสร้างอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเลที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุหลักสําหรับงานก่อสร้างที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจากการผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกําจัดเศษคอนกรีตที่เหลือทิ้ง อิมแพ็คในฐานะผู้จัดงาน CONCRETE ASIA จึงได้เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอนกรีตกว่า 300 แบรนด์ร่วมจัดแสดงทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทคโนโลยีคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เคมีสำหรับงานคอนกรีต การตกแต่งคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักร นั่งร้าน และแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นการแสดงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเพิ่มป้องกันฝุ่นละอองระดับ PM2.5 และมีการสาธิตการย้อมสีคอนกรีต จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลวดลายบนคอนกรีตกว่า 15 ปี จากสหรัฐอเมริกา พร้อมโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 450 นัดหมาย คาดว่าตลอดทั้ง 3 วันการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นละอองก่อสร้างคอนกรีตอุตสาหกรรมคอนกรีตCONCRETE ASIAPM 2.5ปัญหาฝุ่นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้