ไลฟ์สไตล์
100 year

ใครฮอตสุด? เช็กเรตติ้งแฟนเพจ 10 พรรคการเมือง อันดับ 1 เกือบ 7 แสน

ไทยรัฐออนไลน์
22 มี.ค. 2562 16:30 น.
SHARE

โค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง 62 "เฟซบุ๊ก" สื่อโซเชียลพรรคไหนมาแรง ยอด Like และ Follow สูงสุด จะส่งผลให้พรรคเป็นอันดับ 1 หรือไม่ รอลุ้น 24 มี.ค.นี้ ผู้กำหนดชี้ชะตาคือประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน...

เลือกตั้ง ปี 62 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ 24 มี.ค.นี้ ทุกพรรคออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก และศึกเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นยุค 4.0 การมีเฟซบุ๊กจึงเป็นอีกกระบอกเสียงที่พรรคการเมืองมี เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางสื่อสาร บอกกล่าวแนวนโยบายการทำงาน รวมถึงบอกเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น เพราะแม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังเปลี่ยนไป ลุกขึ้นมาเปิดเพจและประกาศเล่นเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือน ต.ค. 61 โดยใช้ชื่อว่า “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน 

ข่าวแนะนำ

ในช่วงโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง "เฟซบุ๊ก" สื่อโซเชียลของพรรคไหนมาแรง ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รวบรวมไว้ตามลำดับสูงสุด จากข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 62 เวลา 12.00 น ดังนี้

อันดับ 1 พรรคประชาธิปัตย์ กดถูกใจ 694,590 คน และกดติดตามเพจ 682,835 คน
หัวหน้าพรรค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใช้ชื่อเพจ Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์
โดยระบุอุดมการณ์พรรค อย่างชัดเจน 10 ข้อ ดังนี้
1. พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์
2. พรรคจะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน
3. พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4. พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ
5. พรรคจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความใกล้ชิดขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง


6. พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมี ที่ทำกิน-ที่อยู่และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่มิได้ละเลยที่จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
7. พรรคเชื่อว่า การแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งที่จำเป็น ในกิจการที่เห็นว่าการแทรกแซงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น กิจการสาธารณูปโภค
8. พรรคจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง การศึกษา, ศาสนา, สาธารณสุขและสาธารณูปการ, ศิลป, วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน
9. พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียง ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และจะต้องให้มีการบำรุง กำลังหลัก คือ กองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์ และนโยบายทางการเมือง
10. พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย กดถูกใจ 352,920 คน กดติดตามเพจ 357,258 คน
หัวหน้าพรรค พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์  ชื่อเพจ พรรคเพื่อไทย 
โดยในเพจ ระบุนโยบายพรรคเพื่อไทยอย่างละเอียดไว้ ดังนี้ พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก่อตั้งขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนตกอยู่ในภาวะที่ระส่ำระสายไร้สิ่งยึดเหนี่ยว สถาบันพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ จึงจำเป็นต้องสถาปนาพรรคเพื่อไทยขึ้น โดยรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ เพื่อความอยู่ดีมีสุข สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎเกณฑ์และกติกาเดียวกัน รวมทั้งภราดรภาพแห่งปวงชนชาวไทยทุกคน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคเพื่อไทยทำเพื่อปัจจุบันที่มั่นคง และอนาคตที่มั่งคั่งของชาติไทย เพื่อไทย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคน

อันดับ 3 พรรคอนาคตใหม่ กดถูกใจ 351,727 คน และ กดติดตาม 379,928 คน
หัวหน้าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ชื่อเพจ พรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party โดยในเพจบอกเล่าความเป็นมาของพรรค และนโยบายไว้ว่า พรรคอนาคตใหม่ คือพรรคการเมืองที่เกิดจากการริเริ่มของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท และ ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ซึ่งถือเป็นวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

อนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยชูคำขวัญ “อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต” และเสนอแนวนโยบาย “3 ป.” คือ 1. ปลดล็อก กฎหมาย นโยบาย ระเบียบต่างๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศและเอื้อต่อทุนผูกขาด 2. ปรับโครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และใช้ศักยภาพดังกล่าวพาตัวเองไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีขึ้น

อันดับ 4 พรรคเสรีรวมไทย กดถูกใจ 113,647 คน และ กดติดตามเพจ 122,094 คน
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
ชื่อเพจ พรรคเสรีรวมไทย โดยเมื่อเข้าเพจ หน้าปกไม่มีภาพแจ้งนโยบาย ไม่ใส่รายละเอียดนโยบายพรรคในพื้นที่ข้อมูลเกี่ยวกับเพจ ในเพจมีการโพสต์แจ้งข่าวสาร ทั้งวันเวลาลงพื้นที่พบพี่น้องแต่ละพื้นที่ใน กทม. การแชร์เพจของแต่ละสื่อที่ได้ไปดีเบต

อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ กดถูกใจ 88,208 คน และ กดติดตาม 92,690 คน
หัวหน้าพรรค ดร.อุตตม สาวนายน
ชื่อเพจ พรรคพลังประชารัฐ โดยหน้าปกของเพจเป็นภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมข้อความสั้นๆ “เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่” และมีการให้ไอดีไลน์เพื่อแอดเป็นเพื่อนรับฟังข่าวสาร และมี 3 ข้อตกลงร่วมกันในนโยบายการแสดงความคิดเพจพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 6 พรรครวมพลังประชาชาติไทย กดถูกใจ 35,730 คน และ กดติดตามเพจ 37,951 คน
หัวหน้าพรรค หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ชื่อเพจ พรรครวมพลังประชาชาติไทย - ACT Party โดยในเพจ มีนโยบายเห็นเด่นชัดบนหน้าปก และมีรายละเอียดระบุถึง ความมุ่งมั่นของประชาชนการต่อสู้ของประชาชนในแต่ละยุคทำให้เกิดการพัฒนายกระดับความคิดทางการเมืองในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่ชอบธรรมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศ คือ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการกระจายอำนาจ ปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ

ส่วนอุดมการณ์ ดังนี้ 1. จงรักภักดี เทิดทูน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การเมืองการปกครองต้องเป็นธรรมาธิปไตย
3. การเมืองเพื่อชาติและเพื่อประชาชน 4. ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน 5. รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของไทย 6. เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน 7. สิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย

อันดับ 7 พรรคชาติพัฒนา กดถูกใจ 20,536 คน กดติดตามเพจ 21,060 คน
หัวหน้าพรรค เทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ชื่อเพจ พรรคชาติพัฒนา โดยหน้าปกเพจ ระบุนโยบายสั้นๆ ประเทศไทย “9 หน้า 9 ไกล” “No Problem การเมืองนิ่ง เศรษฐกิจชาติพัฒนา” ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเพจระบุไว้ว่า พรรคชาติพัฒนา เคียงข้างประชาชน สร้างสรรค์ประเทศไทย

อันดับ 8 พรรคชาติไทยพัฒนา กดถูกใจ 20,434 คน กดติดตามเพจ 20,953 คน
หัวหน้าพรรค กัญจนา ศิลปอาชา ชื่อเพจ พรรคชาติไทยพัฒนา Chartthaipattana Party โดยหน้าปกเพจมีเพียงข้อความ “ก้าวข้าม ความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย” ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเพจระบุสั้นๆ “การเมืองไม่ขัดแย้ง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

อันดับ 9 พรรคเศรษฐกิจใหม่ กดถูกใจ 11,289 คน กดติดตามเพจ 11,608 คน
หัวหน้าพรรค มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ชื่อเพจ พรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยหน้าปกเพจทำเป็นภาพเคลื่อนไหว ให้เห็นนโยบายต่างๆ ของพรรคอย่างละเอียด อีกทั้งมีรายละเอียดประวัติความเป็นมาของพรรคอย่างชัดเจน

อันดับ 10 พรรคภูมิใจไทย กดถูกใจ 6,260 คน กดติดตามเพจ 6,397 คน     

หัวหน้าพรรค อนุทิน ชาญวีรกูล ชื่อเพจ พรรคภูมิใจไทย โดยหน้าปกเพจเป็นเพียงรูป 'อนุทิน' หัวหน้าพรรคที่เป็นภาพจริง และภาพการ์ตูน โดยไม่มีข้อความนโยบายของพรรค เมื่อคลิกเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเพจ ระบุสั้นๆ ไว้ ประชานิยม สังคมเป็นสุข

จากทั้ง 10 พรรค ที่ทีมข่าวฯ รวบรวมไว้นี้ แต่ละเพจให้รายละเอียดพรรคของตัวเองทั้งอย่างละเอียด และพอสังเขป สุดท้ายแล้ว ยอด Like หรือ Follow จะส่งผลให้พรรคนั้นเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี 62 หรือไม่ ผู้กำหนดชี้ชะตาคือประชาชน ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในวันที่ 24 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อยากให้อนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไร อย่าลืมศึกษา ไตร่ตรองนโยบายแต่ละพรรคอย่างละเอียด

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

สืบเสาะข่าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถส่งเรื่องราว หรือประเด็นปัญหาของท่านมาได้ที่

reporter.thairath@gmail.com  หรือช่องทาง Facebook : ทีมข่าวเฉพาะกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง62ศึกเลือกตั้ง 6224 มี.ค. 2562เลือกตั้งทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10:07 น.