king10
Thairath Logo
กีฬา

คลื่นลมแรงมาเยี่ยมเยือน

Share :
line-share-logo

ความแปรปรวนของสภาพอากาศและน้ำทะเลในช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดคลื่นลมแรงพัดพาคลื่นม้วนตัวในลักษณะเคลื่อนตัวขึ้นสูง โดยซัดสาดข้ามถนนหนทางของท่าเรือที่มีประภาคารตั้งตระหง่านอยู่ปลายสุด หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองแซงมาโล ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่รายล้อมด้วยกำแพงขนาดใหญ่แห่งแคว้นบริททานี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส.

อ่านเพิ่มเติม...
สภาพอากาศทะเลคลื่นลมแรงประภาคารฝรั่งเศส