king10
Thairath Logo
กีฬา

แสงปะทุจากลาวา

Share :
line-share-logo

นักถ่ายภาพมือดีจับภาพการปะทุของลาวาที่พวยพุ่งขึ้นสู่ปล่องภูเขาไฟซีนาบุง ในยามค่ำคืนทำให้ท้องฟ้าในเมืองคาโร ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงสิ้นปี พ.ศ.2560 ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดแสงสว่างเรืองแปลกตา โดยภูเขาไฟแห่งนี้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่สงบมานานถึง 400 ปี แต่ได้มีการปะทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2553.

อ่านเพิ่มเติม...
ลาวาภูเขาไฟซีนาบุงเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย