icon member

ท่องเที่ยว

ประมวลภาพดอกซากุระที่ญี่ปุ่นบานเร็วกว่าปกติ

โดย ไทยรัฐออนไลน์12 ภาพ21 ก.พ. 2567 10:09
 
สภาพอากาศในญี่ปุ่นเริ่มร้อนขึ้นทำให้ดอกซากุระเมืองคาวาซุเริ่มบานสะพรั่งเร็วขึ้นกว่าปกติที่จะต้องเป็นช่วงปลายเดือน ด้านอุตุฯชี้เดือนมีนาคมอากาศจะอบอุ่นขึ้นอีกและดอกซากุระในภูมิภาคคันโตจะบานเร็วกว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์