Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
กระทรวงการคลังสอบเพิ่ม อธิบดีคลังซื้อหุ้นบางจาก

Investment

Stocks

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

กระทรวงการคลังสอบเพิ่ม อธิบดีคลังซื้อหุ้นบางจาก

Date Time: 24 เม.ย. 2566 05:04 น.

Summary

  • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้รายงานให้ทราบถึงความคืบหน้ากรณีการเข้าไปซื้อขายหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของ 2 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

Latest

BEM เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม เคาะค่าโดยสาร 17-44 บาท จ้าง CK ลุยงานก่อสร้าง-ระบบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้รายงานให้ทราบถึงความคืบหน้ากรณีการเข้าไปซื้อขายหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของ 2 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลัง ไปเป็นกรรมการ (บอร์ด) คือ นายจำเริญ โพธิรอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของการซื้อหุ้นเพิ่มเติม นอกเหนือจากหุ้นภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท (Employee Stock Ownership Program : ESOP) ที่ได้รับจัดสรรคนละ 300,000 หุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566 นายกฤษฎาได้ทำบันทึกข้อความถึง รมว.คลัง แจ้งว่า 2 อธิบดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงการซื้อหุ้นบางจากมาให้รับทราบแล้ว โดยได้พิจารณาตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงคลัง เพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2553 อีกทั้งยังได้มีการหารือกับที่ปรึกษาการคลัง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นที่เรียบร้อย และมีข้อยุติว่า การได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น ESOP นี้ สามารถทำได้ ไม่ต้องโอนสิทธิให้คลัง แต่กำชับให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

ส่วนกรณีการซื้อหุ้นบางจากด้วยตัวตนเอง หรือในฐานะส่วนตัวนั้น เนื่องจากยังไม่มีรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินการซื้อขายหุ้นในส่วนของตนเองอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาได้ จึงควรต้องให้มีการหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหุ้นในนามส่วนตัวต่อไป ซึ่งนายจำเริญมีการซื้อขายหุ้นบางจากในนามส่วนตัว.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ