Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
จ่อฟันร้านฉวยโอกาส โครงการ “คนละครึ่ง” ระงับการจ่ายเงินให้ร้านค้าทันที

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

จ่อฟันร้านฉวยโอกาส โครงการ “คนละครึ่ง” ระงับการจ่ายเงินให้ร้านค้าทันที

Date Time: 2 ธ.ค. 2563 08:34 น.

Summary

  • หากตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน และการจ่ายเงินให้ร้านค้าทันที “หากพบการขึ้นราคาสินค้าหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

Latest

เปิดสาเหตุทำไม “เศรษฐกิจไม่ดี” แม้คนไทยรายได้ฟื้นแล้ว หลังโควิด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รองโฆษกกระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือประชาชน และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นๆที่ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เพราะเป็นการ เอาเปรียบประชาชน และทำลายบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ทั้งยังผิดเงื่อนไขโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ตลอดจนช่วยให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องในการติดตาม หากตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน และการจ่ายเงินให้ร้านค้าทันที “หากพบการขึ้นราคาสินค้าหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เช่นมีการรวมค่าบริการอินเตอร์เน็ตมือถือของร้านค้าด้วย ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ halfhalf@fpo.go.th  หรือ สศค. โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 (เวลาราชการ)/ธนาคารกรุงไทย 0-2111-1144 (24 ชม.)


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ