Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
ขอบคุณ ศบค.ที่รับฟัง 3 สมาคมฯ พร้อมเปิดร้านอาหารในห้าง ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

Business & Marketing

Marketing

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

ขอบคุณ ศบค.ที่รับฟัง 3 สมาคมฯ พร้อมเปิดร้านอาหารในห้าง ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

Date Time: 2 ส.ค. 2564 15:30 น.

Video

RAVIPA จิวเวลรี่ มู มินิมอล ปั้นแบรนด์ไทยบนเวทีโลก | On The Rise

Summary

  • สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ขานรับมาตรการเปิดร้านอาหารในห้างฯ ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ พร้อมขอบคุณ ศบค.ที่รับฟ้ง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ขานรับมาตรการเปิดร้านอาหารในห้างฯ ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ พร้อมขอบคุณ ศบค.ที่รับฟ้ง

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ประสานหารือกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ทั้ง 3 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศบค. ที่รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือ Food Delivery Service ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป โดยทั้ง 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัดและสูงสุด ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการยกระดับมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาด โดย DMHTemp D : Distancing เว้นระยะห่างภายในร้านอย่างเคร่งครัด M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที

รวมถึง Temp : Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้คอมมูนิตี้มอลล์ ได้มีการกำหนดระบบการคัดกรอง และจุดพักคอยที่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ตั้งอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุดในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยของผู้รับ-ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร หรือ Food Delivery Service และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเอง (Take Away) ได้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ดังนี้

1. ผู้ประกอบการ
- จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
- ห้ามเปิดหน้าร้าน
- กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
- จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่
- จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว
- มีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม
- ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

3. พนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์
- เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์
- รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น
- กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 3 สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาด และยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ พร้อมยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น โดยทั้ง 3 สมาคมฯ เชื่อว่าความช่วยเหลือและร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์