Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
อนุญาตให้ขาย "ไอคอส" ในสหรัฐฯ

Business & Marketing

Marketing

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

อนุญาตให้ขาย "ไอคอส" ในสหรัฐฯ

Date Time: 4 พ.ค. 2562 09:51 น.

Video

สรุปภาพรวม “สัตยา” ซีอีโอ Microsoft เยือนไทย รอบ 8 ปี  ตั้ง Data Center ผลักดัน Cloud-ai

Summary

  • สหรัฐฯ อนุญาตให้ขายสินค้ายาสูบไร้ควัน โดยวางข้อกำหนดทางการตลาดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าถึงและลองใช้...

Latest


สหรัฐฯ อนุญาตให้ขายสินค้ายาสูบไร้ควัน โดยวางข้อกำหนดทางการตลาดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าถึงและลองใช้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ประกาศอนุญาตให้ไอคอส สินค้าสูบไร้ควัน ผลิตโดย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส โพรดักส์ ขายได้ในสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ความร้อนกับยาสูบที่บรรจุอยู่ในแท่งบุหรี่ ปล่อยสารนิโคตินออกมาในรูปของไอละออง อย่างไรก็ตาม เอฟดีเอ ได้วางข้อกำหนดทางการตลาดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าถึงและลองใช้ หลังพิจารณาคำขอตรวจสอบรับรองก่อนวางตลาดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เอฟดีเอให้ความเห็นการอนุญาตให้สินค้าดังกล่าว ขายได้ในสหรัฐฯ เป็นสิ่งเหมาะสมเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน เพราะหนึ่งในประเด็นตัดสินใจที่มีน้ำหนักคือ สินค้ายาสูบไร้ควันผลิตสารเป็นพิษน้อยกว่าที่เกิดจากการเผาไหม้บุหรี่แบบมวน

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ไอคอส ขายได้ในสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่า สินค้านี้ เป็นสิ่งปลอดภัย หรือรับรองโดยเอฟดีเอว่าปลอดภัย สินค้ายาสูบทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยง และอาจทำให้เสพติดได้ สำหรับผู้ไม่ได้ใช้ยาสูบเอฟดีเอแนะนำควรหลีกเลี่ยงต่อไป นอกจากนี้ การอนุญาตไม่ได้รวมถึงการรับรองไอคอสเป็นสินค้ายาสูบลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่มีการยื่นขอรับรองก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

นายมิทช์ เซลเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แห่งองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนพิจารณารับรองสินค้ายาสูบก่อนวางตลาด เป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน อีกทั้งยังช่วยลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากยาสูบ แม้การอนุญาตให้ขายไม่ได้หมายความว่า สินค้าดังกล่าว เป็นสิ่งที่ปลอดภัย แต่ด้วยกระบวนการพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ต่อผู้คนโดยรวม เป็นทางเลือกเหมาะสมในการปกป้องด้านสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึง การใช้นิโคตินและยาสูบโดยเยาวชนและการเลิกบุหรี่แบบเผาไหม้ของผู้สูบที่เป็นผู้ใหญ่

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ เอฟดีเอได้วางระบบตรวจติดตามสินค้าหลังอนุญาตให้วางขายเพื่อดูความเคลื่อนไหว เช่น มีเยาวชนนำไปใช้หรือไม่ โดยจะคอยจับตามองว่า บริษัททำการตลาดอย่างไร และจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขาย เป็นไปด้วยความเหมาะสม อีกทั้งสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงหรือลองใช้ สำหรับผู้ผลิตรายอื่นที่ต้องการขายสินค้ายาสูบทางเลือก เอฟดีเอจะยึดมาตรฐานตามกฎหมายเพื่อการปกป้องด้านสาธารณสุข และใช้มาตรการต่างๆ ที่มี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการควบคุมสินค้ายาสูบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์