ตรวจสลากออมสิน 1/8/65 ประกาศผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดล่าสุด ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ผลสลากออมสิน "พิเศษ 5 ปี" งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565

โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับธนาคารออมสินอีกครั้ง และหากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว โปรดนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

...