บุคคลในข่าว : ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์จากสมาคมจีนเตี้ยอัน

ข่าว

บุคคลในข่าว : ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์จากสมาคมจีนเตี้ยอัน

ธนูเทพ

  3 พ.ค. 2563 05:02 น.

  บันทึก

  การรักษาระเบียบวินัยทำให้สังคมสงบสุข............หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ............

  “ธนูเทพ” เข้าประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...ผ่านพ้น วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. มาแล้ว ภายใต้บรรยากาศเงียบเหงา ไม่มีการจัดงาน วันแรงงาน และขบวนแห่ของผู้ใช้แรงงาน เพราะยังอยู่ในห้วงมีการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามจัดชุมนุมและจัดงานที่มีผู้คนแออัด...แต่ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับ ผู้ใช้แรงงาน ที่ถือว่าเป็น ผู้สร้างโลก...

  สู่สุคติ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม, พล.อ.ต.จักรฤทธิ์ บัวจีบ, พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย, ธานี ปลูกเจริญ, เอกพันธ์ วนโกสุม และ สุดาทิพย์ โลหมาศ มาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ประยงค์ ตันศิริ มารดาของ สมชัย ศิริวัฒนโชค ที่ศาลา 9 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันก่อน.
  สู่สุคติ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม, พล.อ.ต.จักรฤทธิ์ บัวจีบ, พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย, ธานี ปลูกเจริญ, เอกพันธ์ วนโกสุม และ สุดาทิพย์ โลหมาศ มาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ประยงค์ ตันศิริ มารดาของ สมชัย ศิริวัฒนโชค ที่ศาลา 9 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันก่อน.

  โดย นายกฯประยุทธ์ ได้มีสารถึงผู้ใช้แรงงานเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ เน้นย้ำว่า รัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญของ แรงงานทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ หรือแรงงานคนพิการ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มี รายได้สูงขึ้น ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง รวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการแล้วหลายเรื่อง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีความเป็นห่วง พี่น้องแรงงานทุกประเภท และได้กำหนด มาตรการช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤติ และพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงต่อไป............

  “ธนูเทพ” อยากให้ รัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี ยึดมั่นในคำประกาศเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ ปีนี้ ที่เปรียบเสมือนเป็น สัญญาประชาคม ที่มีต่อ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาวะที่ผู้ใช้แรงงานหลายล้านคนกำลังได้รับผลกระทบ เผชิญความเดือดร้อน ในการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด มีผู้ตกงานและขาดรายได้เป็นจำนวนมาก...

  ฆ่าเชื้อหมด ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ CoviClear จำนวน 1 ตู้ จาก คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธาน จนท.บห.บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เพื่อในการช่วยลดความ เสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันก่อน.
  ฆ่าเชื้อหมด ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ CoviClear จำนวน 1 ตู้ จาก คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธาน จนท.บห.บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เพื่อในการช่วยลดความ เสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันก่อน.

  ขณะที่มีการประเมินว่าแม้จะผ่านสถานการณ์โควิดไปแล้ว แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ กันอีกนานเป็นปี หรืออาจยาวหลายปี ผลกระทบที่จะเกิดกับ ผู้ใช้แรงงาน ในอนาคตอันใกล้ยังไม่อาจประเมินได้ จำเป็นที่ รัฐบาล ต้องวางแผน และมีมาตรการในการ ช่วยเหลือและเยียวยา อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับ การสร้างงานรองรับ...อย่าให้สิ่งที่ได้ประกาศไว้ เป็นเพียงแค่ ยาหอมปลอบใจผู้ใช้แรงงานตามประเพณี แต่ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติให้ได้ผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้...เพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด เข้าใจตรงกันนะ............

  มีน้ำใจ กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันก่อน.
  มีน้ำใจ กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันก่อน.

  3 พ.ค. วันแรกของการผ่อนปรนมาตรการตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศบค.) ประกาศให้ กิจการและกิจกรรม 6 กลุ่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหา ตลาดสด ตลาดนัด รถเข็นขายอาหาร หาบเร่ แผงลอย ร้านตัดผม เสริมสวยเฉพาะตัด สระ ไดร์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ทุกร้านต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานกลาง ของ ศบค. และของ จังหวัด ที่เป็นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ต้องจัดคิว สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดย ศบค. จะมีการประเมินผลการผ่อนปรนมาตรการในช่วง 14 วันข้างหน้า หากสถิติผู้ติดเชื้อโควิด ไม่พุ่งพรวด ก็จะมีการพิจารณาขยายการผ่อนปรนให้แก่กิจการอื่นๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า เป็นลำดับต่อไป แต่ถ้ายอด ผู้ติดเชื้อพุ่งสูง จากเดิมที่ควบคุมได้อยู่ในอัตรา ต่ำสิบ มากว่า 1 สัปดาห์ ก็อาจต้องมีการทบทวนยกเลิกการผ่อนปรนมาตรการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่...ดังนั้น เป็นเรื่องที่ ผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บริการ จะต้องเคร่งครัดต่อ กฎเกณฑ์สุขอนามัย อย่าประมาท อย่าปล่อยให้ การ์ดตก อย่างเด็ดขาด... โปรดรับทราบและเน้นปฏิบัติโดยทั่วกัน............

  เจ๋งมั่ก กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และ อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ เปิด “ร้านแฟมิลี่ มาร์ท” ให้บริการช็อปสินค้าอุปโภค-บริโภค พร้อมการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค เพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของลูกบ้านโครงการแอทโมซและชุมชน ที่โครงการ สาขาแอทโมซ ลาดพร้าว 71 วันก่อน.
  เจ๋งมั่ก กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และ อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ เปิด “ร้านแฟมิลี่ มาร์ท” ให้บริการช็อปสินค้าอุปโภค-บริโภค พร้อมการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค เพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของลูกบ้านโครงการแอทโมซและชุมชน ที่โครงการ สาขาแอทโมซ ลาดพร้าว 71 วันก่อน.

  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงเมื่อวันที่ 1 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,960 คน รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,719 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 54 ราย...ภาพรวมการแพร่ระบาดในประเทศไทย แม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อต่ำลง แต่ยังวางใจไม่ได้ ยิ่งอยู่ในระยะการผ่อนปรนถือเป็นช่วงหัวเลี้ยว หัวต่อสำคัญ ที่ทุกคนต้องร่วมมือปฏิบัติตามกฎกติกากันต่อไป...อดทนกันอีกนิด เพื่อผ่านวิกฤติไปด้วยกัน............

  จากจีนเตี้ยอัน ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 408,000 บาท จาก มงคล ตรีศิริพิศาล และ ชัยวุฒิ เล็กศรีสกุล ในนามสมาคมจีนเตี้ยอัน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย มาร่วมรับมอบด้วย ที่สภากาชาดไทย วันก่อน.
  จากจีนเตี้ยอัน ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 408,000 บาท จาก มงคล ตรีศิริพิศาล และ ชัยวุฒิ เล็กศรีสกุล ในนามสมาคมจีนเตี้ยอัน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย มาร่วมรับมอบด้วย ที่สภากาชาดไทย วันก่อน.

  ในห้วงสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทางรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ที่อุปการะเด็กด้อยโอกาส และ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ยังมีภาระต้องดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในอุปการะไม่มีวันหยุด โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากผู้มีจิตกุศลต้องการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ของทั้ง 2 วัด สามารถส่งของทางไปรษณีย์ได้ที่ วัดดอนจั่น เลขที่ 2 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 หรือโอนเงิน ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406–014156–5 ชื่อบัญชี วัดดอนจั่นโครงการเด็กด้อยโอกาส สาขาบิ๊กซี หางดง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5324-0184...และ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 หรือโอนเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ เลขที่บัญชี 289-0-84697-1 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี เลขบัญชี 579–2–33730–7...บริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในยามวิกฤติได้กุศลแรงแน่นอน............

  ปลอดภัย ณัชชัย ถาวรธวัช เป็นผู้แทนจาก พระสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มอบชุดปลอดเชื้อ PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว เพื่อในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันก่อน.
  ปลอดภัย ณัชชัย ถาวรธวัช เป็นผู้แทนจาก พระสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มอบชุดปลอดเชื้อ PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว เพื่อในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันก่อน.

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา โดย พระราชพัชรมานิต (พระ อาจารย์ชยสาโร) วันที่ 6 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านทาง Youtube Channel พิมพ์ “ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ในช่องค้นหาหรือชมผ่านช่องทาง Facebook พิมพ์ “Rama Teleconference Center” ในช่องค้นหา...ร่วมรับฟังธรรมะ แบบรักษาระยะห่างสุขภาพปลอดภัย จิตใจเปี่ยมสุข............

  หนังสือวางแผง...มาเรีย กับถุงพลาสติกพันใบ พะยูนน้อยผู้โชคร้าย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เขียน...100 เทคนิคพูดฟังง่ายจับใจคน เผยทุกเกร็ดและเคล็ดลับเกี่ยวกับการพูดอย่างมืออาชีพ ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ เขียน...สตรีผู้มีอาชีพเลี้ยงลูก 9 เรื่องสั้นจากนักเขียนชื่อดังชาวเกาหลี ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ และ คณะ แปล............

  แจกอาหาร สุณี หวังวณิชกุล ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถาน จ.อุตรดิตถ์ และ อนันดา หวังวณิชกุล ผู้แทนจาก บ.ยูเนียนฟูดอินดัสตรี และบริษัทไซโนเมดิคอล จัดตั้งโรงทานนำสิ่งของ อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ชุมชนคลองเตย วันก่อน.
  แจกอาหาร สุณี หวังวณิชกุล ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถาน จ.อุตรดิตถ์ และ อนันดา หวังวณิชกุล ผู้แทนจาก บ.ยูเนียนฟูดอินดัสตรี และบริษัทไซโนเมดิคอล จัดตั้งโรงทานนำสิ่งของ อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ชุมชนคลองเตย วันก่อน.

  สังคมวันอาทิตย์...ศพ นพ.อมฤต ศิลาอ่อน อดีตอาจารย์แผนกยูโรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ตั้งสวดศาลา 5 วัดมกุฏฯ 18.00 น. ถึง 7 พ.ค. (6 พ.ค. งดสวด) เจ้าภาพของดพวงหรีด เชิญร่วมทำบุญบริจาคเข้าแผนกยูโรวิทยา รพ.ศิริราช............

  "ธนูเทพ"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  สาว19 ถูกรุ่นพี่ ทำร้าย กล้อนผม-แก้ผ้าถ่ายคลิป
  04:25

  สาว19 ถูกรุ่นพี่ ทำร้าย กล้อนผม-แก้ผ้าถ่ายคลิป

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 23:01 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์