บุคคลในข่าว (หน้า4) 04/01/62

ข่าว

  บุคคลในข่าว (หน้า4) 04/01/62

  ธนูเทพ

   4 ม.ค. 2562 05:01 น.

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม.

   ความสงบในบ้านเมือง ทำให้สังคมเป็นสุข

   หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

   “ธนูเทพ” เข้าประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน... สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัส เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนชาวไทย ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ เจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆขึ้นไป เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จักความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รู้เหตุรู้ผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้”

   เพื่อการศึกษา - สาระ ล่ำซำ กก.ผจก.เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์, รัชดา พุ่มสุวรรณ, รุ้งนภา วิริยะภูรี และ เสาวนีย์ สันทบ มาร่วมในพิธีด้วย ที่สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
   เพื่อการศึกษา - สาระ ล่ำซำ กก.ผจก.เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์, รัชดา พุ่มสุวรรณ, รุ้งนภา วิริยะภูรี และ เสาวนีย์ สันทบ มาร่วมในพิธีด้วย ที่สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.

   ถือเป็นมงคลแห่งชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับพระราชทานคำอำนวยพร ในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งได้รับ หลักคิด หลักปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้เป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ตนเอง ครอบครัว รวมถึงสังคม และประเทศชาติ เกิดความสุข ความเจริญ พัฒนาก้าวหน้าตลอดไป

   เหนืออื่นใด...พุทธศักราช 2562 ถือเป็น ปีมหามงคล เมื่อ สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ วันที่ 4 พ.ค.2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ เสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร วันที่ 5 พ.ค.2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 6 พ.ค.2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล...ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562...พสกนิกรล้วนปลื้มปีติยินดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

   ปตท.จัดให้ - ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ปตท. มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี กฤษณ์ อิ่มแสง, อัญชลี หวังวีระมิตร, อุรชา ทังสุบุตร และ เรือนรัตน์ จุลวงศ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
   ปตท.จัดให้ - ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ปตท. มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี กฤษณ์ อิ่มแสง, อัญชลี หวังวีระมิตร, อุรชา ทังสุบุตร และ เรือนรัตน์ จุลวงศ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่ารัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี โดยรัฐบาลได้ตระเตรียมการต่างๆในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป

   ประชุม - คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล จัดประชุมคณะกก.สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย สรุปผลงานการจัดงาน APRC โดยมี ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, จรรย์สมร วัธนเวคิน และ พนิดา ชอบวนิชา มาร่วมงานด้วย ที่บางกอกคลับ สาทรใต้ วันก่อน.
   ประชุม - คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล จัดประชุมคณะกก.สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย สรุปผลงานการจัดงาน APRC โดยมี ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, จรรย์สมร วัธนเวคิน และ พนิดา ชอบวนิชา มาร่วมงานด้วย ที่บางกอกคลับ สาทรใต้ วันก่อน.

   นอกจากนี้ นายกฯประยุทธ์ สำทับว่าในส่วนของรัฐบาลจะมีการหารือและแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธี ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเตรียมการ พร้อมจะกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพิธีมหามงคลยิ่งใหญ่ของประเทศ

   คู่รักคู่สวีท - พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล และ กลินท์ สารสิน เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง ชาลิสา บุตรี ชไมพร เทียนโพธิ์สุวรรณ์ กับ ณัฐพล บุตร นภฤชา–วรวิทย์ โพธิสุข โดยมี เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.
   คู่รักคู่สวีท - พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล และ กลินท์ สารสิน เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง ชาลิสา บุตรี ชไมพร เทียนโพธิ์สุวรรณ์ กับ ณัฐพล บุตร นภฤชา–วรวิทย์ โพธิสุข โดยมี เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.

   อืม...เกี่ยวโยงกับเรื่องความสงบเรียบร้อยในพิธีสำคัญ การเลือกตั้ง จะเลื่อนออกไปจากธงเดิม 24 ก.พ.นี้หรือไม่ ยังต้องลุ้นกัน เมื่อ นายกฯประยุทธ์ โยนให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันแค่ว่ายัง ยึดโรดแม็ป คือหลัง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 ธ.ค.2561 กกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน...จบข่าว

   ไม่ธรรมดา - วรเทพ รางชัยกุล จัดงานเปิดหลักสูตรระดับสูงคุณภาพระดับโลก Advanced Management Program โดยมี ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล, กานต์ ตระกูลฮุน และ ธีรนันท์ ศรีหงส์ มาร่วมงานด้วย ที่เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท วันก่อน.
   ไม่ธรรมดา - วรเทพ รางชัยกุล จัดงานเปิดหลักสูตรระดับสูงคุณภาพระดับโลก Advanced Management Program โดยมี ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล, กานต์ ตระกูลฮุน และ ธีรนันท์ ศรีหงส์ มาร่วมงานด้วย ที่เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท วันก่อน.
   ตามยุค - ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู จัดงานแนะนำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลปี 2019 โดยมี วรัญญ์ เครือบุตร, วาริธร กันท์ไพบูลย์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยาและ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม มาร่วมงานด้วย ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี วันก่อน.
   ตามยุค - ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู จัดงานแนะนำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลปี 2019 โดยมี วรัญญ์ เครือบุตร, วาริธร กันท์ไพบูลย์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยาและ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม มาร่วมงานด้วย ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี วันก่อน.
   แฮปปี้นิวเยียร์ - ประยุทธ–สุวิมล มหากิจศิริ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ โดยมี อาสิม อิฟติกาห์ อาหมัด, อุษณีย์–ปิยพัฒน์ วรวณิช, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, อุษณา มหากิจศิริ และ กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี มาร่วมงานด้วย ที่เทอเรซ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.
   แฮปปี้นิวเยียร์ - ประยุทธ–สุวิมล มหากิจศิริ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ โดยมี อาสิม อิฟติกาห์ อาหมัด, อุษณีย์–ปิยพัฒน์ วรวณิช, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, อุษณา มหากิจศิริ และ กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี มาร่วมงานด้วย ที่เทอเรซ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.

   ผ่างๆ...ห้วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่สิ่งที่หนีไม่พ้นและต้องเผชิญทุกปี คือปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แถลงตัวเลขอุบัติเหตุเมื่อวันอังคาร สรุปอุบัติเหตุสะสมช่วง 6 วัน ตั้งแต่ 27 ธ.ค.2561 ถึง 1 ม.ค.2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 410 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,516 คน สำหรับ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก พังงา แพร่ แม่ฮ่องสอน สตูล และ สมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือนครศรีธรรมราช 109 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 24 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 127 คน...สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกกันน็อก เหมือนเดิมเช่นกับทุกปี...แม้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมมือตั้งด่านตรวจ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง แต่ก็ยังมีพวก คึกคะนอง ประมาท ชอบแหกกฎระเบียบก่อให้เกิดความสูญเสีย กลายเป็นโศกนาฏกรรมประจำทุกเทศกาล

   หนังสือน่าอ่าน...ต่วย’ตูน พิเศษ ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในพระคัมภีร์ไบเบิล

   "ธนูเทพ"

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักพระราชวังประยุทธ์ จันทร์โอชาบุคคลในข่าวธนูเทพ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 00:54 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์