บุคคลในข่าว (หน้า4) 03/01/62

ข่าว

  บุคคลในข่าว (หน้า4) 03/01/62

  อินทรีเหล็ก

   3 ม.ค. 2562 05:01 น.

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม พร้อมพระราชทานของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้อุทิศปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม.

   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....คิดใหม่ ทำใหม่ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนชาวไทย มีใจความว่า บัดนี้ ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆขึ้นไป...เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จักความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้...ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้อง คุ้มครองรักษา ให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคง ต่อประเทศ ชาติและบ้านเมืองของเราต่อไป....และ ในโอกาสปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ประกาศสำนักพระราชวัง โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย...มีพระราชดำริเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น...วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรม วงศานุวงศ์ เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค.....วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล...ส่วน การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
   ผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562.....ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

   ใจดีใจบุญ - พราวพุธ ลิปตพัลลภ กก.บห.บริษัทพราว เรียลเอสเตท ควงแดดดี้ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ มามอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี พรพรรณ พจนพริ้ง และ ไพลิน ศิริพัฒน์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่สำนักงาน นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
   ใจดีใจบุญ - พราวพุธ ลิปตพัลลภ กก.บห.บริษัทพราว เรียลเอสเตท ควงแดดดี้ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ มามอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี พรพรรณ พจนพริ้ง และ ไพลิน ศิริพัฒน์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่สำนักงาน นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
   เพื่อการศึกษา - ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปธ.บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า เทรดดิ้ง มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ในนาม บ.ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี โอเมอร์ มาลิค และ จรณชัย ศัลยพงษ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
   เพื่อการศึกษา - ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปธ.บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า เทรดดิ้ง มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ในนาม บ.ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี โอเมอร์ มาลิค และ จรณชัย ศัลยพงษ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.

   ศักราชใหม่การเมือง ปีหมู อาจไม่หมูเหมือนที่คิด...บรรดาโหราจารย์ พยากรณ์การเมืองปีนี้ จะมีทั้งดีและร้าย...การเลือกตั้ง จะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการเมือง ครั้งใหญ่...ชนิดถล่มทลาย....แต่จะได้ คนเดิมเข้ามาบริหารประเทศ...ประชาชนส่วนใหญ่ห่วง เศรษฐกิจปากท้อง ที่มีแนวโน้มว่า เศรษฐกิจโลก จะเข้าสู่ช่วงขาลงอีกระลอก...ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ...ชีวิตจะมีความสุข

   ถ้าไม่มี ทิฐิ ไม่มีอคติ เล่นตามกติกา...การเมืองไม่ใช่เรื่องเลวร้าย...มี ประชาธิปไตย ก็ต้องมี การเลือกตั้ง จะวันที่ 24 ก.พ. หรือบวกไปอีก 15 วัน หรือ 30 วันก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่ดี....หลังเลือกตั้ง ก็ต้องมีรัฐบาล มีนายกฯอยู่วันยังค่ำ... อนาคตประเทศไทย จะออกหัวออกก้อยขึ้นอยู่กับ วิสัยทัศน์ของผู้นำ และ ความสำนึกในประชาธิปไตยของประชาชนเจ้าของประเทศ

   นิวเยียร์ - ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เปิด Central Phuket International Countdown 2019 งานอลังการแสงสีเสียง-พลุตระการตา โดยมี วิไลพร ปิติมานะอารี, ทวีเดช จันทร์มีอ้น และ กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต วันก่อน.
   นิวเยียร์ - ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เปิด Central Phuket International Countdown 2019 งานอลังการแสงสีเสียง-พลุตระการตา โดยมี วิไลพร ปิติมานะอารี, ทวีเดช จันทร์มีอ้น และ กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต วันก่อน.
   รื่นเริงปีใหม่ - สิธิชัย จินดาหลวง และ ธนกร วีรชาติยานุกูล เปิดงาน “ยูดี ทาวน์ เคาต์ดาวน์ 2019” พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและชมการแสดงพลุไฟกว่า 2,019 ลูก โดยมี เสกสรร ศรีไพรวรรณ และ วารุณี ศรีสุข มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี วันก่อน.
   รื่นเริงปีใหม่ - สิธิชัย จินดาหลวง และ ธนกร วีรชาติยานุกูล เปิดงาน “ยูดี ทาวน์ เคาต์ดาวน์ 2019” พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและชมการแสดงพลุไฟกว่า 2,019 ลูก โดยมี เสกสรร ศรีไพรวรรณ และ วารุณี ศรีสุข มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี วันก่อน.

   สงครามดิจิทัล ป่วนโลก...กัว ผิง ประธานหมุนเวียนของหัวเว่ย คาดการณ์ว่า ปี 2561 ที่ผ่านมา...หัวเว่ยจะมีรายได้ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21...หรือประมาณ 1.09 แสนล้านดอลลาร์...ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี...ยอดขายแซง หน้า แอปเปิล ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ขึ้นเป็นผู้ขายสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก...เตรียมรุกตลาด สมาร์ทโฟน 5G ทำสัญญาไปแล้ว 26 ฉบับ ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร กว่า 50 รายทั่วโลก...เปิดสงครามการค้าดิจิทัล สหรัฐฯกับจีน เต็มรูปแบบ

   อหังการอเมริกา...ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดศึกทั้งในและนอกประเทศได้สม่ำเสมอ...ที่ล่าสุด ตัดสินตั้ง รมว.กลาโหม คนใหม่ แพทริก แชนาแฮน แทน เจมส์ แมตทิส ที่จะขอลาออกในเดือน ก.พ.นี้ ....ประเด็นคือ แชนาแฮน จบวิศวกรรมเครื่องกลและเศรษฐศาสตร์จาก MIT เคยทำงานกับ โบอิ้ง...ไม่มีประสบการณ์ ด้านกองทัพ...จบข่าว

   สุดยอด - ยุทธศักดิ์ สุภสร และ พาสินี ลิ่มอติบูลย์ เปิดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2019 ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุ-ศิลปะโขน-คอนเสิร์ต โดยมี เกตุวลี นภาศัพท์, สมศักดิ์ ห่มม่วง และ วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร มาร่วมงานด้วย ที่ไอคอนสยาม วันก่อน.
   สุดยอด - ยุทธศักดิ์ สุภสร และ พาสินี ลิ่มอติบูลย์ เปิดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2019 ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุ-ศิลปะโขน-คอนเสิร์ต โดยมี เกตุวลี นภาศัพท์, สมศักดิ์ ห่มม่วง และ วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร มาร่วมงานด้วย ที่ไอคอนสยาม วันก่อน.
   69ขวบ - วิทิต ลีนุตพงษ์ และ ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์ จัดงานดินเนอร์ฉลองครบรอบ 69 ปี ไทยยานยนตร์ โดยมี รุจิตร สุธนะเสรีพร, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, อุษณีย์ วรวงศ์วสุ, สุวลักษณ์ มหันตคุณ, วี มาร์ และ วสันต์ วัฒนาศิริสมบัติ มาร่วมงานด้วย ที่โชว์รูมไทยยานยนตร์ พระราม 9 วันก่อน.
   69ขวบ - วิทิต ลีนุตพงษ์ และ ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์ จัดงานดินเนอร์ฉลองครบรอบ 69 ปี ไทยยานยนตร์ โดยมี รุจิตร สุธนะเสรีพร, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, อุษณีย์ วรวงศ์วสุ, สุวลักษณ์ มหันตคุณ, วี มาร์ และ วสันต์ วัฒนาศิริสมบัติ มาร่วมงานด้วย ที่โชว์รูมไทยยานยนตร์ พระราม 9 วันก่อน.
   วันวิวาห์ - สุพินท์ มีชูชีพ เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง ชัชมา บุตรี ต่อชัย–อุไร มีชูชีพ กับ วิฆเนศ ตติยารัตน์ บุตร ประสพโชค ตติยารัตน์–สุพัตรา กรเพ็ชร ท่ามกลางบรรยากาศของความปลื้มปีติจากผู้มาร่วมอวยพร ที่แกรนด์ซ้ง ถนนกัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน วันก่อน.
   วันวิวาห์ - สุพินท์ มีชูชีพ เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง ชัชมา บุตรี ต่อชัย–อุไร มีชูชีพ กับ วิฆเนศ ตติยารัตน์ บุตร ประสพโชค ตติยารัตน์–สุพัตรา กรเพ็ชร ท่ามกลางบรรยากาศของความปลื้มปีติจากผู้มาร่วมอวยพร ที่แกรนด์ซ้ง ถนนกัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน วันก่อน.

   ธุรกิจค้าปลีกยุโรป ปาดเหงื่อไปตามกัน นิก ไบรตัน ซีอีโอค้าปลีกแฟชั่นความ งามออนไลน์ เอซอล ที่มีธุรกิจใน 230 ประเทศทั่วโลก ยอมรับการเติบโตเหลือแค่ร้อยละ 15 ต้องลดเงินลงทุนเหลือแค่ 200 ล้านปอนด์...ไมก์ แอซลีย์ ซีอีโอ สปอร์ตไดเร็ก เจ้าของร้านสินค้ากีฬารายใหญ่กว่า 670 สาขาทั่วโลกประสบปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงใน ฝรั่งเศส และ อังกฤษ ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะกระทบกับธุรกิจค้าปลีกโดยตรง...เศรษฐกิจโลกปีนี้อาการน่าเป็นห่วง

   ประชานิยม ถือเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ของทุกประเทศ...แชแนลนิวส์ เอเซีย ของ สิงคโปร์ รายงานว่า โครงการแจกเงินคนจนของกระทรวงการคลังมาเลเซีย ภายใต้รัฐบาล มหาธีร์ โมฮัมหมัด...ประกาศ แจกเงินคนจน 4.1 ล้านครัวเรือน...งวดแรกจะได้รับครอบครัวละ 300 ริงกิต หรือ 2,340 บาท...งวดที่ 2 กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ ระหว่าง 3,000-4,000 ริงกิต จะได้รับ 900 ริงกิตต่อปี ถ้ารายได้ต่ำกว่า 2,000 ริงกิตจะได้รับเพิ่มอีก 450 ริงกิต...ลดแลกแจกแถมสะบัด

   ข่าวประชาสัมพันธ์ นพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. แจ้งการดำเนินโครงการบัตรส่วนลดราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะของรัฐบาลที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555...ได้มีการอนุมัติ ขยายเวลาการสนับสนุน ต่อไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2562... ปตท.พร้อมสำรองก๊าซไว้อย่างพอเพียงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

   "อินทรีเหล็ก"

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เลือกตั้ง62ประชาธิปไตยดิจิทัลบุคคลในข่าวอินทรีเหล็ก

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14:59 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์