บุคคลในข่าว (หน้า4) 01/03/61

ข่าว

บุคคลในข่าว (หน้า4) 01/03/61

ธนูเทพ

  1 มี.ค. 2561 05:01 น.

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พรรณนิภา 2” ในการนี้ อัญชลิน พรรณนิภา เฝ้ารับเสด็จ ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า ลาดพร้าว เมื่อวันก่อน.

  ธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

  “ธนูเทพ” เข้าประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...วันนี้ตรงกับวัน “มาฆบูชา” วันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ในสมัยพุทธกาล ที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1.พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย 2.พระสงฆ์ที่มาทั้งหมดล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 3.พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมประชุมล้วนบรรลุเป็นพระอรหันต์ 4.วันที่พระสงฆ์มาชุมนุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ และ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม-เทศนา “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ 1.ละเว้นจากความชั่ว ด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวง 2.สร้างกุศล ทำความดีให้ถึงพร้อม และ 3.ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส

  วันวิวาห์ อชิระ วงศ์กาสิทธิ์ และ กฤษณา อัมพุช เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง นงนาถ วิบูลย์มา บุตรี นงนุช นามวงศ์ กับ วรพล รักปถพีสุวรรณ บุตร กิจติพงค์ รักปถพีสุวรรณ-ธนนันท์ เฉลิมกิจ โดยมี สมชาย กรุสวนสมบัติ มาร่วมอวยพรด้วย ที่ รร.ดิ เอมเมอรัลด์ วันก่อน.
  วันวิวาห์ อชิระ วงศ์กาสิทธิ์ และ กฤษณา อัมพุช เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง นงนาถ วิบูลย์มา บุตรี นงนุช นามวงศ์ กับ วรพล รักปถพีสุวรรณ บุตร กิจติพงค์ รักปถพีสุวรรณ-ธนนันท์ เฉลิมกิจ โดยมี สมชาย กรุสวนสมบัติ มาร่วมอวยพรด้วย ที่ รร.ดิ เอมเมอรัลด์ วันก่อน.

  สำหรับ พุทธศาสนิกชน ในวันนี้จะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีเวียนเทียนตามวัดต่างๆในช่วงค่ำ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม ที่สำคัญการเข้าถึงและยึดมั่นใน หลักธรรมคำ สอน ที่เป็นแก่นหลักของพระพุทธศาสนา กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ย่อมทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงสังคม และประเทศชาติ...ยิ่งถ้า ผู้มีอำนาจ ในการบริหารปกครองประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมไปถึง บรรดานักการเมือง ทั้งหลาย หากยึดหลักธรรมในการทำงาน มีความเกรงกลัวต่อบาป ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญพัฒนา มีความสงบสุขร่มเย็น และยังสามารถช่วยลดปัญหาคอร์รัปชัน โกงกิน ลดละการแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจที่เหตุทำให้บ้านเมืองวิกฤติเสียหาย...ถ้าทำได้ย่อมมีเสียงสรรเสริญ อนุโมทนาสาธุ

  หนึ่งศตวรรษ ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย จัดงานเลี้ยงฉลอง วันชาติเอสโตเนีย ครบรอบ 100 ปี โดยมี ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร, อัมรินทร์ คอมันตร์, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล และ คาทารินา ทาปิโอ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันก่อน.
  หนึ่งศตวรรษ ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย จัดงานเลี้ยงฉลอง วันชาติเอสโตเนีย ครบรอบ 100 ปี โดยมี ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร, อัมรินทร์ คอมันตร์, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล และ คาทารินา ทาปิโอ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันก่อน.

  ผ่างๆ...ที่ประชุม ครม.นัดล่าสุดที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน มีมติประกาศให้ วันพฤหัสฯที่ 12 เม.ย. 2561 เป็นวันหยุด ราชการ ส่งผลให้เทศกาล สงกรานต์ ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เม.ย. เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั่วไทย ฉลองกันอย่างชุ่มฉ่ำ...หวังกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

  ปลื้ม สนั่น อังอุบลกุล มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผอ.ธุรกิจเครือข่ายศรีไทยเน็ทเวิร์ค โดยมี มานิต อติวานิชยพงศ์, ประเสริฐ ประ สิทธิพยงค์ และ พิชัย วังศิริไพศาล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.
  ปลื้ม สนั่น อังอุบลกุล มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผอ.ธุรกิจเครือข่ายศรีไทยเน็ทเวิร์ค โดยมี มานิต อติวานิชยพงศ์, ประเสริฐ ประ สิทธิพยงค์ และ พิชัย วังศิริไพศาล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.

  เฮ้อ...ไม่รู้ว่า หวังดีต่อประเทศชาติ หรือ แค่สนองกิเลสตัวเอง เมื่อ สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คนดัง หวังโดดจากเรือใหญ่ไปลงเรือเล็ก ยื่นใบสมัครลงชิงตำแหน่ง เลขาธิการ กกต. อ้างเมื่อ สนช.ไม่รับรอง 7 ว่าที่ กกต. ต้องมีการสรรหากันใหม่คาดใช้เวลาอย่างน้อย 5-6 เดือน ถ้าได้รับเลือกเป็น เลขาธิการ กกต. จะสามารถช่วยประคองการทำงานของ กกต. ได้ และเกิดความต่อเนื่องในการส่งไม้ทำงาน ระหว่าง กกต.ชุดปัจจุบัน ที่ต้องโดน เซ็ตซีโร่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. กับ กกต.ชุดใหม่ 7 คน ที่จะเข้ามารับหน้าที่...แต่งานนี้จะกลายเป็น ปัญหาลักลั่น และเป็นธรรมกับผู้สมัครเป็น เลขาธิการ กกต.คนอื่นๆ หรือไม่ ที่ต้องมาชิงเก้าอี้กับคนที่นั่งเป็น กกต. อยู่ในขณะนี้ ขณะที่ กกต.อีก 4 คน ที่เป็นผู้คัดเลือก เลขาธิการ กกต.คนใหม่ ต้องตอบคำถามสังคมเหนื่อยแน่ ถ้าลงคะแนน เลือกคนกันเอง...เหนืออื่นใดถ้า “สมชัย” ได้รับเลือก ต้องลาออกจากตำแหน่ง กกต. ส่งผลให้ กกต. เหลือแค่ 4 คน หาก กกต.บางคน ที่เหลือลาออกกะทันหัน หรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อการจัดเลือกตั้งแน่นอน...แบบนี้จะเรียกว่ากิเลสส่วนตน สร้างผลกระทบต่อส่วนรวมรึเปล่า ต้องลองคิดดู

  ครบวงจร วิทูร เลิศพนมวรรณ เปิดตัว “IFCG WEALTH CAFÉ” แหล่งให้ความรู้ทางวางแผนการเงินและการลงทุนแบบมีระบบครบวงจร โดยมี ลาวัลย์ กันชาติ, วรรณี ลิทองกุล, ทรง กลด พยัคฆาภรณ์ และ ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันก่อน.
  ครบวงจร วิทูร เลิศพนมวรรณ เปิดตัว “IFCG WEALTH CAFÉ” แหล่งให้ความรู้ทางวางแผนการเงินและการลงทุนแบบมีระบบครบวงจร โดยมี ลาวัลย์ กันชาติ, วรรณี ลิทองกุล, ทรง กลด พยัคฆาภรณ์ และ ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันก่อน.

  หนังสือน่าอ่าน...การ์ตูนชุดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ โดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

  สังคมทั่วไป...1 มี.ค. 10.00 น. เชิญร่วมงาน เกษตรเมืองทอง ครั้งที่ 2 พบมหกรรมสินค้าทางการเกษตร สำหรับคนเมืองยุคใหม่ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี งานจัดถึง 4 มี.ค. สอบถามเพิ่มเติม 0-2833-6396

  เพื่อการศึกษา ยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล ประธาน กก.วังเด็กทอยส์แลนด์ ควงภรรยา รัศมี พร้อมลูกสาว พิมพ์พิศา ชุณหเสนีย์-สุมล กนต์ธร และลูกสะใภ้ ศิริมาศ เลิศวิโรจน์กุล มามอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
  เพื่อการศึกษา ยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล ประธาน กก.วังเด็กทอยส์แลนด์ ควงภรรยา รัศมี พร้อมลูกสาว พิมพ์พิศา ชุณหเสนีย์-สุมล กนต์ธร และลูกสะใภ้ ศิริมาศ เลิศวิโรจน์กุล มามอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.

  มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม กรุ๊ป และ นันทินี แทนเนอร์ นักกีฬาโปโลหญิงคนแรกของไทย ร่วมกับ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการ แข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล “ควีนส์ คัพ พิงค์ โปโล 2018” ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายได้มอบให้โครงการ มะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ที่สนามไทย โปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา 3 มี.ค. 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2651-4081

  บริการดี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ มอบรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” ให้แก่โรงพยาบาลให้บริการด้านประกันสุขภาพดีเยี่ยม โดยมี พล.ท.นพ.สุปรีชา โมกขะเวส, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ และ สาระ ล่ำซำ มาร่วมงานด้วย ที่ รร.เชอราตัน สุขุมวิท วันก่อน.
  บริการดี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ มอบรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” ให้แก่โรงพยาบาลให้บริการด้านประกันสุขภาพดีเยี่ยม โดยมี พล.ท.นพ.สุปรีชา โมกขะเวส, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ และ สาระ ล่ำซำ มาร่วมงานด้วย ที่ รร.เชอราตัน สุขุมวิท วันก่อน.

  พล.อ.ปัญญา รอดเชื้อ อุปนายกสมาคมพัฒนาสังคม ขอเชิญสมาชิกสมาคมพัฒนาสังคม (นิด้า) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4 มี.ค. 09.00 น.

  วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ แถลงข่าวจัดงาน “เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ “The city of Magic” ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ 5 มี.ค. 14.00 น. งานจัดตั้งแต่ 9-18 มี.ค.นี้

  1 มี.ค. ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิลฯ จัดโปรโมชั่น “วันมาฆบูชา” บุฟเฟ่ต์อาหารไทย 4 ภาค มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. สำรองโต๊ะ 0-2575-5599

  ดื่มเพลิน สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เอ็มเพรสโซ ดับเบิล ช็อต” กาแฟปรุงสำเร็จ พร้อมดื่ม พร้อมแนะนำพรีเซนเตอร์ เจตริน วรรธนะสิน และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดยมีสุมิตา อัครโรจน์กิจ และ พีระชัย ฉัตรศักดา มาร่วมงานด้วย ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันก่อน.
  ดื่มเพลิน สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เอ็มเพรสโซ ดับเบิล ช็อต” กาแฟปรุงสำเร็จ พร้อมดื่ม พร้อมแนะนำพรีเซนเตอร์ เจตริน วรรธนะสิน และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดยมีสุมิตา อัครโรจน์กิจ และ พีระชัย ฉัตรศักดา มาร่วมงานด้วย ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันก่อน.

  สวดพระอภิธรรม มนไท ประมูลจักโก อดีตรอง ผวจ.อุบลราชธานี 19.00 น. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี ถึง 2 มี.ค. (1 มี.ค.งดสวด) ฌาปนกิจ 3 มี.ค. 15.00 น., ศพ ผศ.จรินทร์ เปาโรหิตย์ มารดา นภัส เปาโรหิตย์ อยู่วัดธาตุทอง ศาลา 12 สวดพระอภิธรรมถึง 5 มี.ค. เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงศพ 6 มี.ค. เวลา 17.00 น.

  “ธนูเทพ”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี
  09:28

  "ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์