ข่าว
100 year

อลังการงานระดมสินค้าแฟชั่น นักออกแบบไทยก้าวไกลเวทีโลก

ไทยรัฐอออนไลน์3 มิ.ย. 2557 16:00 น.
SHARE

ครั้งแรกของความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เพื่อเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ด้วยการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายธุรกิจแก่นักออกแบบไทย ให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าในตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่ในกลุ่มอาเซียน ในรูปแบบ Pop up store ภายใต้ชื่องาน ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’...

งานนี้ นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยในปัจจุบัน มีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น กอปรกับการพัฒนาตัวเองของนักออกแบบและผู้ประกอบการที่ไม่หยุดนิ่ง ในเรื่องความโดดเด่นในงานดีไซน์ แนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการคิดค้นคอลเลกชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วน ทั้งด้านคุณภาพ งานดีไซน์ และรสนิยม

สินค้าภายในงาน

"ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ภาคธุรกิจการส่งออกของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นก้าวหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิดนักออกแบบและผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง"

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลภาคธุรกิจการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้กำหนดแผนที่จะเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบ และการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผ่านกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ที่กรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งที่โดดเด่นมีอยู่ด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ 1. Designers’ Room 2. Talent Thai และ 3. DEmark และล่าสุดกับ ‘โครงการสร้างเครือข่ายการค้านักออกแบบไทย’ ที่กรมฯ ร่วมกับสยามเซ็นเตอร์ ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่มีนโยบายสอดคล้องกันในการ

ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่อ ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันสร้างโอกาสทางการค้าให้กับนักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย ให้ได้มีพื้นที่แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และมีโอกาสในการนำเสนอผลงานและสร้างแบรนด์สินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเตรียมตั้งรับกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า (2558) และเพื่อให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ของอาเซียนแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) กลางน้ำ (การผลิต-เทคโนโลยี) และปลายน้ำ (การตลาด-สร้างแบรนด์) ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้” นางดวงกมล กล่าว

ในส่วนกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า จัดขึ้น อาทิ Designers’ Room, Talent Thai และ DEmark นั้น ต่างได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีจากนักออกแบบ และผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย รวมทั้งการตอบรับที่ดีจากตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีให้แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ โดยมีหลากหลายแบรนด์ไทยที่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ TRIMODE ACCESSORIES, Brand O, a piece(s) of paper, THE URBAN APPAREL, YODYOKO UNIQUE LABEL และ Adhoc

ของน่ารักๆก็มีให้ได้จับจอง

ด้าน ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันที่ตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ซึ่งธุรกิจจำเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตลาดการค้า กรมฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักออกแบบไทยมีศักยภาพและมีความพร้อม ความสามารถในการพัฒนาสินค้าของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างแบรนด์ไทยให้เข้มแข็ง ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ‘โครงการสร้างเครือข่ายการค้านักออกแบบไทย’ และเกิดความร่วมมือขึ้นของหลายฝ่ายในรูปแบบ Pop up store ในชื่อ ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางกรมฯ ได้มีโอกาสร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่มีนโยบายที่สอดคล้องกันในการให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ 

สำหรับไฮไลท์สำคัญของกิจกรรม ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ ซึ่งนอกจากจะเป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์แล้ว ยังนับเป็นครั้งแรกการรวมตัวของสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยคุณภาพ จากนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ในโครงการส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทย 2556-2557 และสินค้าที่มีการออกแบบดีที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวน 52 แบรนด์ นำโดย a piece (s) of paper ของนักแสดงหนุ่ม แก๊ป - ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล และ Brand O ของพิธีกรหนุ่ม ท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ร่วมด้วย ADHOC, Artwork, babas, FLOW, Grey ray, MAIBE, NIMMIND, Onelove, PANAOBJECTS, Paul Direk, Pin, The SLEEVELESS GARDEN, The Urban Apperal, Six p.m., Trimode Accessories เป็นต้น มาจัดแสดงและจำหน่ายตรงให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจไว้ภายในงานเดียว

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าที่มีการออกแบบดีและแบรนด์ไทยเข้าสู่งานด้านการตลาด 2. เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์สินค้าที่มีการออกแบบดี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาช่องทางทางการค้าของแบรนด์นักออกแบบไทย ให้ก้าวสู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

กระเป๋าเก๋ๆจากนักออกแบบไทย
เสื้อผ้าแนวๆก็มีไม่ซ้ำแบบ
ผู้บริหารกรมฯ และสยามเซ็นเตอร์ ทำพิธีเปิดร่วมกัน
ท็อป-พิพัฒน์ นักออกแบบแบรนด์ O
นางดวงกมล เจียมบุตร
แก๊ป - ธนเวทย์ นักออกแบบแบรนด์ A Piece of Paper

"กรมฯ คาดหวังว่า กิจกรรม ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับนักออกแบบ และผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย รวมทั้งจะเป็นเสมือนการเปิดมิติใหม่ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนสินค้าแบรนด์ไทยที่มีจุดเริ่มต้นจากภายในประเทศ เพื่อให้เป็นจุดนัดพบระหว่างนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรับรู้และจดจำแบรนด์สินค้าของนักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้มากขึ้น ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าเมื่อเราสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ การผลักดันสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่เวทีการค้าโลกก็จะดำเนินไปด้วยความเข้มแข็งเช่นกัน ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าที่จะสานต่อกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมายมายในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง" ม.ล.คฑาทอง กล่าว

ทางด้าน น.ส.ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่าสยามเซ็นเตอร์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการเป็นพันธมิตร ในการจัดงาน ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ ในครั้งนี้ เนื่องจากเรามีแนวคิดที่สอดคล้องกับทางกรมฯ ที่ว่า ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชน ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดการค้าอาเซียนและในตลาดการค้าโลก โดยเรามีการสนับสนุนนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบของการให้พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลงานมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งนักออกแบบ และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ กิจกรรม ‘SIAM CENTER Presents POP FaD by DITP’ จะจัดขึ้นเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2557 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

SIAM CENTER Presents POP FaD by DITPสยามเซ็นเตอร์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยตลาดโลกนักออกแบบไทยPop up storeสินค้าแฟชั่น

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้