มาแตร์เดอีฯ จัดพิธีมิสซาร่วมแสดงอาลัยในหลวง ร.9 ศิษย์เก่าที่ทรงมีพระคุณใหญ่หลวงต่อโรงเรียน

ข่าว

มาแตร์เดอีฯ จัดพิธีมิสซาร่วมแสดงอาลัยในหลวง ร.9 ศิษย์เก่าที่ทรงมีพระคุณใหญ่หลวงต่อโรงเรียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 พ.ย. 2559 06:01 น.

บันทึก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงประสูติกาลและทรงเจริญพระชนมพรรษา พร้อมทรงศึกษาในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนในประเทศไทย ที่ทรงศึกษามีเพียงแห่งเดียว คือ “โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย” ถนนเพลินจิต ขณะพระชนมายุ 4 ชันษา เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช”ได้ทรงตามเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระเชษฐา มาโรงเรียนก่อนที่จะได้เสด็จเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยทรงได้เลขประจำตัว 449 และลงทะเบียนในพระนามว่า “H.H.Bhummibol Mahidol”

แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในช่วงเวลาอันสั้น แต่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับโรงเรียนเป็นอันมาก การเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านได้สร้างความโศกเศร้าแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า คณะซิสเตอร์และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีมิสซาแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีศิษย์เก่ามาแตร์ฯ มาร่วมงานมากมาย ที่หอประชุมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา

พิธีการเริ่มด้วย ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ได้อ่านคำแสดงความอาลัย ประพันธ์ โดย รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีมิสซา และพิธีรับศีลมหาสนิท เป็นเวลาชั่วโมงเศษ พร้อมกันนี้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ในฐานะศิษย์เก่าอาวุโส ได้เป็นตัวแทนนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ทั้งหมดกล่าว แสดงความอาลัยว่า การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 แม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วก็ตาม ความเศร้าโศกอาลัยของประชาชนยังมิได้ลดน้อยลงแต่ประการใด เพราะ เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติ และประชาชนคนไทย อันมิอาจ ที่จะหาความสูญเสียใดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเทียบได้ เนื่องด้วยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์อันยาวนานของพระองค์ท่าน ประเทศชาติและ ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา โดยพระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกป้องผองภัย มิให้กร้ำกรายสู่ปวงประชาของพระองค์ และ อำนวยความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย หรือเห็นแก่ความสุขของพระองค์เองแม้แต่น้อย พระองค์จึงทรงเป็นดั่งดวงใจของประชาไทยทั้งปวง ยามเสด็จสวรรคตประชาชนจึงเศร้าโศก แสดงความอาลัยอย่างมิรู้ที่สิ้นสุด

สำหรับชาวมาแตร์เดอีฯ การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ได้นำความทุกข์โศกเศร้าเสียใจมาสู่พวกเราทุกคน ไม่ต่างจากประชาชนชาวไทยทั้งปวง หากน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวมาแตร์แล้ว ความโศกเศร้าเสียใจ น้ำตาหลั่งไหลอยู่มิขาดสาย เรามีความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่โรงเรียนมาแตร์เอดีฯ ได้รับเกียรติเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ทรงเข้ารับการศึกษา แม้จะเป็นเพียงระดับอนุบาลก็ตาม การทรงรับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และที่สำคัญที่สุดได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ชาวมาแตร์เดอีฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2543 ความว่า “คนเรานั้นไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็จริง แต่ถ้าทำดีที่สุดในปัจจุบันแล้ว ก็พอมั่นใจได้ว่า อนาคตจะไม่มีวันตกต่ำ เป็นดั่งเข็มทิศที่เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพชี้ทางสู่อนาคต” ด้วยความจงรักภักดีของชาวมาแตร์เดอีฯ จะขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งตรงกับคติพจน์ของชาวมาแตร์เดอีฯที่ได้รับการปลูกฝังให้มีคำว่า “เซอร์เวียม” อยู่ในใจ ในการที่พร้อมจะช่วยเหลือรับใช้พี่น้อง ผู้ต้องการความช่วยเหลือทุก แห่งหนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นการปิดทอง หลังพระ ตามที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ เราจะยึดมั่นในพระบรมราโชบาย เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การประหยัด มัธยัสถ์ และเหนือสิ่งใดคือความซื่อสัตย์สุจริต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบฉบับ

โอกาสนี้เหล่าศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯที่เคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และมาร่วมในพิธีมิสซาน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้กล่าวถึงการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กล่าวว่า ทุกคนได้รับคำสั่งสอนจากพระองค์ท่าน ซึ่งทุกอย่างดีและเหมาะสมกับคนไทยทั้งหลาย ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ทำทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จโดยนึกถึงผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต ทุกคนควรดำเนินรอยตามเพื่อความสันติสุขของบ้านเมืองเราด้วย

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ กล่าวว่า พระราชดำรัสของพระองค์ท่านมีมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่นักเรียนมาแตร์ฯที่เราสามารถนำไปใช้ได้ด้วยนั้น คือ เรานั้นควรอยู่เพื่อคนอื่น ไม่ใช่ดีเฉพาะตัวเรา ต้องพยายามให้คนอื่นมีความสุขเสมอหน้ากัน ดูอย่างพระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชน ดังนั้นในส่วนของเรา หากทำอะไรในการช่วยเหลือคนอื่นได้ เราก็ควรทำ ส่วน ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน กล่าวว่า ขอให้ทุกคนทำความดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน

ปิดท้าย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน กล่าวว่า พระราชดำรัสของ พระองค์ท่านเยอะแยะมาก สิ่งที่ควรยึดคือ ให้นึกถึงคนอื่นมากกว่าความสุข ของตนเอง ให้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น เหมือนเช่นพระองค์ท่านที่ทรงทำเพื่อประชาชน ความสุขของพระองค์ท่านคือ การอยู่ท่ามกลางประชาชน พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนจริงๆ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

แฉตำรวจหญิง อ้างเป็นเมีย ส.ว. ทารุณทหารหญิงรับใช้ จมูกหัก ช้ำทั้งตัว
05:29

แฉตำรวจหญิง อ้างเป็นเมีย ส.ว. ทารุณทหารหญิงรับใช้ จมูกหัก ช้ำทั้งตัว

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 02:21 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์