ไลฟ์สไตล์
100 year

ศูนย์ความสุขมวลรวมฯภูฏาน ขยายมาไทยเป็นแห่งแรก ปลูกฝังทัศนคติคนในสังคมดำเนินชีวิตโดยไม่ทำร้ายโลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
19 ต.ค. 2559 05:40 น.
SHARE

เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก ประธานศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏาน และ มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ผู้บริหาร บี.กริม กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือจัดสร้าง “ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศไทย”.

ปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความสุข และสร้างทัศนคติของการให้และการแบ่งปันในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานใหญ่แห่ง บี.กริม กรุ๊ป ได้ลงนามความร่วมมือกับ เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก ประธานศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏาน จัดสร้าง “ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศไทย” (Gross National Happiness Centre Thailand) บนชั้น 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อให้การอบรมปรับเปลี่ยนแนวการดำเนินชีวิตของคนไทย ที่จะส่งผลดีต่อองค์กร โดยมี ดร.ฮาวิน โต ผอ.ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏาน ร่วมพิธีลงนามด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก รับสั่งว่า การที่ค่านิยมของ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (จีเอ็นเอช) ถูกเผยแพร่ไปนอกประเทศภูฏานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อตั้งศูนย์ความสุขมวลรวมฯ ระหว่างประเทศแห่งแรกนอกประเทศภูฏาน ดีใจที่เป็นประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในดวงใจ ให้ความสนใจเรื่องศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ และมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความสุขมวลรวมประชาชาติ หลักปรัชญาภูฏาน ไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการนำจีเอ็นเอชไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติจริงในประเทศไทย

เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก - มร.ฮาราลด์ ลิงค์
เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก - มร.ฮาราลด์ ลิงค์

มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ผู้บริหาร บี.กริม กรุ๊ป เผยถึงความสนใจในเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ ของประเทศภฏานว่า เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โซเดน วังชุก ได้ทรงเข้าร่วมประชุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นในประเทศไทย และได้รับสั่งถึงหลักการ “จีเอ็นเอช” ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ และมนุษย์ต้องดำเนินชีวิตโดยไม่ทำร้ายโลก ภูฏานเป็นประเทศแรกที่มีแนวคิดเรื่องนี้ นโยบายของประเทศ จึงเน้นการพัฒนาความสุขของประชาชน ซึ่งพื้นฐานปรัชญาของ “จีเอ็นเอช” มีความคล้ายคลึงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ และให้ความสำคัญกับทางสายกลาง เพื่อทำให้เกิดความสมดุลและตอบสนองความต้องการของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ข้อจำกัดของผลผลิตจากธรรมชาติบนพื้นฐานที่ยั่งยืน โลกในปัจจุบันเน้นในเรื่องของกำไรสูงสุด จนละเลยความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ ที่ต้องการความสุขและความรัก ถ้าเราลดความอิจฉา รู้จักให้และรู้จักยินดีกับคนอื่น มีความสุขในการทำงาน มีความสุขในชีวิตส่วนตัว ซึ่งตนเชื่อว่า หากมีการพัฒนาความสุขของคนในองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ทาง บี.กริม กรุ๊ป จึงได้นำเสนอจีเอ็นเอช ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความเท่าเทียมกันของคุณค่าทางสังคมและวัตถุ โดยตั้งใจที่จะเติมเต็มความต้องการของเครือข่ายผู้ร่วมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ไปจนถึงสังคมส่วนรวม ด้วยความตระหนักอยู่เสมอว่า การทำดีและการส่งต่อความดี ที่ผู้นำเชิงสร้างสรรค์นำพาความเจริญมาให้และร่วมแรงร่วมใจกัน คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นปรปักษ์ต่อกัน สำหรับศูนย์จีเอ็นเอช ประเทศไทย จะจัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับภาคธุรกิจและภาคอาชีวศึกษา ด้วยแนวคิดการส่งเสริมคุณค่าหลักของความสุขมวลรวมประชาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ

โอกาสนี้ ดร.ฮาวินโต ผอ.ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏาน กล่าวว่า ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติภูฏาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก กษัตริย์พระองค์ที่ 4 ของประเทศภูฏาน และทรงเป็นผู้ก่อตั้งจีเอ็นเอช (GNH) โดยพระองค์ทรงเชื่อว่าความรับผิดชอบหลักของรัฐบาลคือ การสร้างสภาวะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของประชาชนชาวภูฏาน ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ความสุขมวลรวมประชาชาติ คือการทำให้เกิดความเท่าเทียมของการพัฒนาควบคู่ไปกับ 4 เสาหลักในการผสมผสานซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้างสภาวะให้เกิดความสุข ความเท่าเทียมกัน การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุนด้านวัฒนธรรม และธรรมาภิบาล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุกศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏานความสุขมวลรวมประชาชาติศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศไทยฮาราลด์ ลิงค์บี.กริม กรุ๊ป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:59 น.