คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน รับมือกับทุกสภาวะอย่างมีสติ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ต.ค. 2559 05:15 น.
SHARE

จันทนา-แม่ชีศันสนีย์-ม.ล.ปุณฑริกา

ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน ให้มีภาวะของความเป็นผู้นำ และมีความสุขอย่างมีสติปัญญา กระทรวงแรงงาน และ สสส.จึงจับมือกับเสถียรธรรมสถาน จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน สู่ความสุขทุกมิติ ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ในหลักสูตร “สตรี คือ สติ”

ม.ล.ปุณฑริกา สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแรงงานสตรีว่า เป็นแรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานสตรีถึง 27 ล้านคน และจากการสำรวจของสายด่วนกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เป็นปัญหาสำคัญอันดับ 1 ของสตรีวัยแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยแรงงาน ตามแนวคิดงานดีมีคุณค่า เพื่อนำไปสู่ความสุขในการทำงาน

นพ.ชาญวิทย์

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สสส.หนึ่งในตัวจักรสำคัญที่จัดหลักสูตร สตรี คือ สติ เผยถึงหัวใจหลักของการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนในองค์กร คือองค์ความรู้และการจัดการ ซึ่งพบว่า บันไดสู่องค์กรสุขภาวะ ประกอบด้วยความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 คือ Happy Body สุขภาพดี, Happy Heart น้ำใจงาม, Happy Relax การผ่อนคลาย, Happy Brain หาความรู้, Happy Soul มีคุณธรรม, Happy Money บริหารการเงิน, Happy Family ครอบครัวดี และ Happy Society สังคมดี โดยแนวทางเสริมสร้างสุขภาวะสตรีวัยทำงานต้องทำ คู่ขนาน 2 ด้านคือ สร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะงานที่แตกต่างกัน และสถานประกอบการจะต้องปรับปรุงสิ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในที่ทำงานด้วย

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เจ้าสำนักเสถียรธรรมสถาน กล่าวถึงชุดความรู้ที่เหมาะสำหรับสตรีทุกกลุ่ม เพื่อรับมือกับทุกสภาวะที่ต้องเผชิญในชีวิต ประกอบด้วย 5 ชุดความรู้คือ อานาปานสติภาวนา หลักสูตรพื้นฐานสำหรับปลุกหัวใจทุกคน ใช้ลมหายใจเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ เพื่อสร้างเซลล์สมองให้กับลูก โรงเรียนพ่อแม่ สำหรับสตรีที่มีลูกแรกเกิด-วัยรุ่น เพื่อสร้างสติเลี้ยงลูกอย่างที่ลูกเป็น ส่งเสริมพัฒนาตามวัยและปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ธรรมชาติบำบัด สำหรับสตรีที่ป่วยหรืออยู่ในฐานะดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัยในครอบครัว จิตปรึกษา หลักสูตรสำหรับสตรีมีความเครียดทั่วไป จนถึงผู้ป่วยจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู้ได้แก่ วิถีแห่งสติ กิจกรรมศิลปะแห่งสติ การเล่นบทบาทสมมติเมื่อเผชิญภาวะวิกฤติชีวิตสตรี และเรื่องเล่าเร้าพลัง รวมถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

และอีกหนึ่งผู้ร่วมออกแบบคอร์สการฝึกอบรม “สตรี คือ สติ” จันทนา สุขุมานนท์ อดีตรองประธานบริหารการตลาดและงานขาย บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เผยว่า สมัยก่อนผู้หญิงจะไม่ค่อยได้รับการโปรโมตในตำแหน่งบริหารระดับสูง ด้วยเหตุผลที่ถูกมองว่า ผู้หญิงใช้อารมณ์เหนือเหตุผล แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ผู้หญิงก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งระดับสูงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราจึงต้องฝึกฝนในเรื่องของการมีสติ เพราะสติแปลว่า ต้องรู้ตัว เพื่อให้มีสติเป็นเครื่องเหนี่ยวนำจิตใจ รวมทั้งใช้อารมณ์ให้น้อยลง และใช้เหตุผลมาถ่วงดุลแทน การอบรมคอร์สนี้ได้ออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมและเรียนรู้ในทุกมิติ เหมือนเป็นการล้างใจของตัวเอง เพื่อจะได้รับสิ่งใหม่ๆ เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง และกลายเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีสติอยู่กับตัว และมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นคนที่ดีคู่สังคม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สตรีคือสติเสถียรธรรมสถานปุณฑริกา สมิติชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์แม่ชีศันสนีย์

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้