เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ ประกาศความภาคภูมิแห่งไทย

ข่าว

เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ ประกาศความภาคภูมิแห่งไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 ก.ค. 2559 05:01 น.

บันทึก

ชฎาทิพ - ปัญญา - ศุภชัย - อาทิตย์

ชาติไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลก และเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานอันน่าภาคภูมิใจอยู่ทั่วผืนแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกของชาติไว้ให้คนไทยได้สืบสานตราบนาน เท่านาน จึงเกิดการสานพลังประชารัฐทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” ถือเป็นความร่วมมือระดับชาติ ที่ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศให้ช่วยกันสืบค้นเรื่องราวดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอดของชาติไทย ซึ่งหาชาติใดเสมอเหมือนได้ยาก

ในฐานะรองประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และผู้ริเริ่มโครงการ “ชฎาทิพ จูตระกูล” บอสใหญ่แห่งสยามพิวรรธน์ บอกเล่าถึงที่มาของโครงการว่า เป็นความคิดริเริ่มของพันธมิตรโครงการไอคอนสยาม อันได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะริเริ่มโครงการสำคัญเพื่อเป็นการรวมใจคนไทยทั้งชาติ ให้มีความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือให้คนไทยมองเห็นสิ่งที่ดีงามอันเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและประเทศชาติ แล้วช่วยกันเก็บรักษาทุกเรื่องราวไว้เพื่อส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้ดำรงคงอยู่สืบไป

นายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประเดิมส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจเป็นคนแรก ด้วยข้อความสุดซึ้งว่า “ความภาคภูมิใจของนายกรัฐมนตรี คือการที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีส่วนร่วมในการรักษาผืนแผ่นดินไทย สืบต่อจากบรรพบุรุษ ได้รักษาไว้ ตลอดจนภูมิใจในการที่ได้เกิดอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

ด้าน “ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ” ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ประชารัฐ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมรณรงค์ว่า โครงการนี้ทำให้ทุกคนในสังคมไทยหันมาพิจารณาสิ่งดีงามที่อยู่รอบๆตัวเรา ผ่านการเขียนและส่งเรื่องราวดีๆ จากการทำงานร่วมมือกับพี่น้ององค์กรชุมชนทั่วประเทศของ พอช. พบว่ามีเรื่องราวความสำเร็จมากมายที่แต่ละชุมชนภูมิใจ แต่ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าต่อสาธารณชน

“ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์” นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคกลาง แบ่งปันไอเดียว่า อสม.ได้ทำงานและสร้างเรื่องราวดีๆให้กับชุมชนในรูปแบบจิตอาสามาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะทำให้ประชาชนสามารถนำเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีแฝงอยู่ทุกชุมชน ซึ่งจะถูกนำมาจัดเก็บอย่างมีระบบในคลังสมบัติดิจิตอลที่สะดวกในการค้นหาและสามารถเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่า

ความเข้มแข็งของภาคเอกชนเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการเช่นกัน เพื่อร่วมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ปลูกฝังความรักและความหวงแหนในสิ่งล้ำค่าที่มีอยู่ทั่วผืนแผ่นดิน โดยแกนนำสำคัญยกให้ 3 ภาคีพันธมิตรหลักคือ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ โดย “ปัญญา นิรันดร์กุล” ถ่ายทอดความภูมิใจว่า ผมเติบโตและใช้ชีวิตในประเทศไทย ประกอบธุรกิจบนผืนแผ่นดินไทย และอาศัยในแผ่นดินที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ ผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย โครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นำเรื่องราวความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบจากอดีต ถึงปัจจุบัน มาจารึกและรวบรวมเพื่อเป็นคลังข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานชาวไทยรุ่นต่อๆไปอย่างมาก

“ศุภชัย เจียรวนนท์” ผู้บริหารคนเก่งแห่งทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมบอกเล่าว่า ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยมีหลายเรื่องที่ชาวโลกยอมรับ แต่คนไทยยังมองไม่เห็นครบถ้วน ทั้งศิลปะ การป้องกันตัวของไทย “มวยไทย” หรือแม้แต่ “อาหารไทย” ก็ล้วนแต่มีชื่อเสียงติดระดับท็อปของโลก ในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมอยากเชิญชวน ประชาชนชาวไทยร่วมส่งความภาคภูมิใจ เพื่อถ่ายทอดไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้พวกเขาได้รู้สึกภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ในประเทศที่เป็นเอกราช อยู่อย่างร่มเย็นโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข

“อาทิตย์ นันทวิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แสดงทัศนะว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย ประเทศไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาน่าภาคภูมิใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนผ่านภาษา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดีงาม ธนาคารไทยพาณิชย์ยินดีที่ได้เป็นช่องทางให้ประชาชน ร่วมส่งเรื่องราวดีๆเข้าร่วมโครงการ

ร่วมส่งต่อและบันทึกเรื่องราวดีๆของชาติไทย รวมถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อแผ่นดินเกิด ไม่ว่าจะเป็นของดีต่างๆในชุมชน, ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น, แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด, คนดีที่น่าชื่นชม, ประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น, วิถีชีวิตงดงาม, ศิลปะและงานฝีมือพื้นบ้าน, สินค้าฝีมือประดิษฐ์ที่ครอบครัวทำกันมาหลายยุคสมัย, อาหารรสเด็ดประจำจังหวัด, โครงการต่างๆที่ทำในท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการพัฒนาและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม, นวัตกรรมใหม่ๆ, สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ, สถาปัตยกรรมสวยงาม ตลอดจนภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าและอยากให้คงอยู่ โดยส่งทุกเรื่องราวความประทับใจ พร้อมภาพถ่ายหรือวีดิโอคลิป และเขียน คำบรรยายไม่เกิน 200 คำ มาที่เว็บไซต์ www.theprideofthailand.com หรือตู้ ปณ. 1 ปณศ.คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240 หรือทาง Line Official ภาคภูมิแผ่นดินไทย


ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน ก.ย.59 โดยทุกความรู้สึกจะเก็บรวบรวมให้ได้จำนวนมากที่สุด แล้วนำไปจารึกเป็นคลังสมบัติดิจิตอลแห่งชาติ เพื่อเป็นเสิร์ชเอนจิ้นขนาดใหญ่บนโซเชียลแพลทฟอร์ม ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเก็บรวบรวมเรื่องราวดีงามของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยคนไทย ถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา.

ทีมข่าวหน้าสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

นาทีรวบ 2 พี่น้อง "คุ้มภัย" ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ชิงทรัพย์ยิงเหยื่อดับ
01:59

นาทีรวบ 2 พี่น้อง "คุ้มภัย" ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ชิงทรัพย์ยิงเหยื่อดับ

ApplicationMy Thairath

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:39 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์