ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ยุคดนตรีไทยเฟื่องขีดสุด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ย. 2558 05:15 น.
  SHARE

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทยสู่สายตาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความ สำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกที่คนไทยควรรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  สวยย้อนยุค...พนิดา ชอบวณิชชา, พัชรพิมล ยังประภากร และจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล.
  คุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล ชวนสามี “สนั่น” และลูกๆ “นิธินันท์–ชไมพร” แต่ง ชุดไทยตามรอยดุริยางค์กันอย่างงดงาม.

  สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ จึงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จัดการแสดงละครเวที “รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล” เรื่องราวที่พาทุกคนย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็นยุคที่ดนตรีไทยเฟื่องฟูถึงขีดสุด ผ่านตัวละครที่ชื่อ “ไม้” และ “เชิด” จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7-8 กาลเวลาได้นำพาความเปลี่ยนแปลงสู่การปกครอง ประเพณีตะวันตก เริ่มเข้ามามีบทบาท ดนตรีไทยจึงเดินทางมาสู่ยุคตกต่ำ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรรอบปฐมทัศน์ ณ หอ ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย.

  พนิดา เทพกาญจนา
  จรินทร์ สุมานนท์, พัชรา วีรบวรพงศ์, เสาวณีย์ อักษรานุวัตร และสุริยน ศรีอรทัยกุล.
  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ศิลปวัฒนธรรมละครเวทีรอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัลพระองค์ เจ้าโสมสวลีกระทรวงวัฒนธรรมละครเวทีดนตรีไทยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวไลฟ์สไตล์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้