ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สมเด็จพระเทพรัตน์ พระราชทานของสะสมส่วนพระองค์ จัดแสดงในนิทรรศการ สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มิ.ย. 2558 05:31 น.
  SHARE

  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครบ 3 ปี ในการนี้ได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

  จัดแสดงผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชอัธยาศัยใฝ่ศึกษา และสนพระราชหฤทัยศิลปวิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้เพราะทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จฯ เยือนสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก จึงทรงสะสมสิ่งของอันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและวิทยาการของชนชาติต่างๆ โดยสิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์เพื่อการศึกษาและเป็นเครื่องเตือนความจำ ของสะสมส่วนพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันมีหลายประเภท มีทั้งของมีค่าและไม่มีมูลค่า แต่ทรงเก็บไว้เพราะมีความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงถึงประวัติศาสตร์ของถิ่นต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี

  ทั้งนี้ ปิยะวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง” ที่จัดขึ้นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดแสดงผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และของสะสมส่วนพระองค์ ทั้งที่ทรงซื้อและมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะได้ศึกษาหาความรู้เรื่องประเทศต่างๆ จากของสะสมของสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น โดยนิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง, สะสมไว้ในระหว่างทาง, สะสมไว้ในราชพัสตรา และสะสมไว้ในหนังสือ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังได้เรียบเรียงหนังสือประกอบนิทรรศการ “สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง” ให้บุคคลทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559.

  นิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง, สะสมไว้ในระหว่างทาง, สะสมไว้ในราชพัสตรา และสะสมไว้ในหนังสือ
  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระเทพรัตน์พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะสมไว้ ใช้เล่าเรื่องปิยะวรา ทีขะระ เนตรน้อยของสะสมส่วนพระองค์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้