ประชันหน้าจะจะ! ลีดจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ คุณว่าสถาบันไหนสวย - หล่อกว่ากัน!

ข่าว

ประชันหน้าจะจะ! ลีดจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ คุณว่าสถาบันไหนสวย - หล่อกว่ากัน!

ไทยรัฐออนไลน์

6 ก.พ. 2558 06:05 น.

บันทึก

ใกล้เข้ามาทุกที กับงานบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามศุภชลาศัย "ไทยรัฐออนไลน์" มีรูปภาพสวยๆ ชวนมอง ของบรรดาผู้นำเชียร์ หรือลีดเดอร์ จากทั้ง 2 สถาบันมานำเสนอ

เริ่มจากฝั่งลูกแม่โดม ปีนี้มีผู้นำเชียร์ทั้งหมด 21 คน เป็นหญิง 9 คน และชาย 12 คน ส่วนรั้วจามจุรี ก็มีผู้นำเชียร์ทั้งสิ้น 21 คนเช่นกัน หญิง 12 คน และชาย 9 คน

ถามว่าทำไมปีนี้ผู้นำเชียร์จึงเยอะขนาดนี้...ไม่ต้องตกใจ!! เหตุผลเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมไป ในขณะที่ได้มีการคัดเลือกผู้นำเชียร์ไว้ก่อนหน้าแล้ว ทำให้ในปีนี้ จึงให้ผู้นำเชียร์ในปีก่อน มาร่วมสร้างความสนุกสนานพร้อมกับผู้นำเชียร์ที่ได้คัดเลือกมาในปีนี้ด้วย มากมายขนาดนี้ สวยๆ หล่อๆ ทั้งนั้น ไปชมกันเลยจ้ะ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวอริยวงศ์ ตึกดี (ชมเพลิน) คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นางสาวจิรัสยา ศิริกุล (เเจน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีบัณฑิต

ชมเพลิน-แจน
ชมเพลิน-แจน

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวปิยธิดา ชิตอรุณ (ตอย) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นางสาวธันยมัย สุริยอัมพร (พลอย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

ตอย-พลอย
ตอย-พลอย

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวภณรรรต อัศวคุณาลัย (แนน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ธรรมศาสตร์ : นางสาวปทิตตา สันติวิชช์ (เเพรว) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

แนน-แพรว
แนน-แพรว

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวพัชรณิชา พิมพิลา (บิวตี้) คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นางสาวปานไพลิน เนตรเพชร (ลูกปัด) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

บิวตี้-ลูกปัด
บิวตี้-ลูกปัด

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวณัฏฐา โลหะคุปต์ (แบม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ธรรมศาสตร์ : นางสาวพัฒสุภา รอดคลองตัน (เเพตตี้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

แบม-แพตตี้
แบม-แพตตี้

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวนภสร เอกพันธ์กุล (โบนัส) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นางสาวภา แพรภาสีเจริญ (ภา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

โบนัส-ภา
โบนัส-ภา

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวประสิตา จักษ์ตรีมงคล (มายด์) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นางสาวอภิรติ ราชวงษ์ (มายด์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

สาวทั้งสอง ชื่อมายด์ เหมือนกันเด๊ะ
สาวทั้งสอง ชื่อมายด์ เหมือนกันเด๊ะ

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวปุญญาภา ศรัทธาทิพย์ (มินนี่) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ธรรมศาสตร์ : นางสาวอินทุอร พัฒนศิริมงคล (ฮันนี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีบัณฑิต

มินนี่-ฮันนี
มินนี่-ฮันนี

9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวลลินา ธรรมรักษ์ (ลีน่า) คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นางสาวอึนฮา ฉ่อย (นัท) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 3

ลีน่า-นัท
ลีน่า-นัท

10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวรพีภร สุรสรรณ (ใหม่) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นายกรณรัสย์ องค์สรานนท์ (กร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ใหม่-กร
ใหม่-กร

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวอริสา คุราตะ (อริส) อักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นายกฤตเมธ ชัยนา (เบน) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีบัณฑิต

อริส-เบน
อริส-เบน

12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวลลิตา ลิขิตมาศกุล (อิ๋ว) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นายชนะภูมิ เถรว่อง (เพชร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

อิ๋ว-เพชร
อิ๋ว-เพชร

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายธนกฤต ซอฐานานุศักดิ์ (กัน) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ธรรมศาสตร์ : นายชวิศ พิพัฒน์วีรวัฒน์ (คิด) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 2

กัน-คิด
กัน-คิด

14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายณัฐชนน กิตติวงศ์กร (ณัฐ) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ธรรมศาสตร์ : นายปุณยวีร์ เอกพันธ์กุล (โฟกัส) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นัท-โฟกัส
นัท-โฟกัส

15. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายพีรพล สาคเรศไพศาล (พี) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นายพชรพล ศิลป์สัมฤทธิ์ (ปาล์ม) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

พี-ปาล์ม
พี-ปาล์ม

16. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ (ภีม) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ธรรมศาสตร์ : นายพิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก) คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ภีม-เล็ก
ภีม-เล็ก

17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ (แมกซี่) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นายเมธัส ทวิชศรี (เเฟรงค์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 4

แมกซี่-แฟรงค์
แมกซี่-แฟรงค์

18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายวศิน วิทยาภาเลิศ (วิน) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมศาสตร์ : นายสพล อัศวมั่นคง (เกรท) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 3

วิน-เกรท
วิน-เกรท

19. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายอภิปราชญ์ ต่างใจ (อู) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

ธรรมศาสตร์ : นายสยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์ (เอ็กซ์) คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

อู-เอ็กซ์
อู-เอ็กซ์

20. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายบุญณรงค์ มาฟู (เอื้อ) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ธรรมศาสตร์ : นายสาริน เผดิมศิลป์ (ภัส) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

เอื้อ-ภัส
เอื้อ-ภัส

21. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายจิตติ วิบูลย์กาญจน์ (แฮมเมอร์) คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ธรรมศาสตร์ : นายอติเทพ ปัญญาอธิคุณ (เจมส์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1

แฮมเมอร์-เจมส์
แฮมเมอร์-เจมส์

สวย หล่อ สุดๆ อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขาได้ในวันพรุ่งนี้ (7ก.พ. 58) ที่สนามศุภชลาศัย เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เตรียมบันทึกสถิติโลก "ไม้กลายเป็นหิน" ที่ยาวที่สุดในโลก 8 ก.ค.นี้
00:43

เตรียมบันทึกสถิติโลก "ไม้กลายเป็นหิน" ที่ยาวที่สุดในโลก 8 ก.ค.นี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์