Thairath Logo
กีฬา

ตั้งรับ ยุคสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีสติ

Share :
line-share-logo

ขณะนี้โลกของเราได้ก้าวกระโดดจากยุคเบบี้บูม ที่มีประชากรเกิดใหม่ล้นหลามจนต้องพึ่งนโยบายคุมกำเนิด มาสู่ “ยุคสังคมผู้สูงอายุ” ที่กำลังสร้างปัญหาปวดหัวให้หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว แม้แต่ประเทศ ไทยก็มีความตื่นตัวอย่างมากที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาผู้สูงอายุล้นประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวในเชิงนโยบายและสวัสดิการ ภาครัฐ ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์การตลาดของภาคเอกชนให้เหมาะกับลักษณะผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการเตรียม ตัวรับมือในระดับครอบครัว

ในฐานะผู้นำเทรนด์คุณแม่ยุคใหม่ นิตยสาร Modern Mom นำเสนอวิธีการรับมือกับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเผชิญหน้าในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในขณะที่คุณแม่ยุคใหม่กำลังเผชิญสภาวะแซนด์วิช เจนเนอเรชั่น ถูกบีบคั้นจากภาระรอบด้านให้ต้องดูแลคนรุ่นลูก และคนรุ่นพ่อแม่ไปพร้อมกันโดยไม่ได้รับการดูแลกลับคืน

เทคนิคการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุยึดหลัก 5 T เป็นสำคัญ เริ่มด้วย “Teach Diversity” สอนลูกให้เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย ปูพื้นฐานให้ลูกเรียนรู้ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในความแตกต่างของสังคมรอบตัว เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย “Train Care Giver” ปลูกฝังให้ลูก มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น ฝึกให้ลูกหยิบน้ำให้คุณย่า พาลูกไปเยี่ยมคุณยาย ช่วยคุณปู่ทำสวน และช่วยนวดให้คุณตา “Think Positive” คิดบวกคิดดี และมองโลกในแง่ดี คิดบวกไว้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเรื่อง ทำจิตใจให้แจ่มใส มองปัญหาเป็นความท้าทาย แต่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป ปรับทัศนคติมุมมองต่อผู้สูงอายุในแง่ดี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุรอบตัวเรา และเตรียมตัวเองไม่ให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า “Take Care of Yourself” บอกตัวเองตั้งแต่ยังไม่แก่ว่า ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นภาระของลูกหลาน ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะยาว โดยหมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารสุขภาพ รักษาสุขอนามัย และเฝ้าระวังการเกิดโรคเรื้อรัง “Trend Alert” ติดตามข่าวสารใหม่ๆเสมอ และความเคลื่อนไหวของโลกรอบตัว เพื่อไม่ให้ตกหล่นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและครอบครัว รวมถึงไม่พลาดอัพเดทข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์การคุ้มครองและสวัสดิการต่างๆ.

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้สูงอายุคุมกำเนิดประชากรเกิดใหม่5TTeach DiversityTrain Care GiverThink PositiveTake Care of YourselfTrend Alertนิตยสาร Modern Mom