Thairath Logo
กีฬา

ชะลอวัย ด้วยนวัตกรรมใหม่

Share :
line-share-logo

ทางเลือกใหม่ของหนุ่มสาวรักสุขภาพ เมื่อ พัสวี พยัคฆบุตร จัดงานเปิดตัวสถาบัน LABORATOIRES FILORGA THAILAND ศูนย์แห่งนวัตกรรมการฟื้นฟูเซลล์และช่วยชะลอวัย โดยมีคนดังที่รักสุขภาพ มาร่วมอัพเดทนวัตกรรมการชะลอวัยกันคับคั่ง อาทิ ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, วิภาวี คอมันตร์, ภัทรพล พึ่งบุญพระ, พลอย มหาดำรงค์กุล ฯลฯ ที่อาคาร 24 Twenty Four House เมื่อเร็วๆนี้

กำลังสำคัญ–จงกล โรจน์รัตนาดำรง, จรูญพันธ์ ชวะโนทัย, ลักษณ์สิภา ศิริถาวรสถิต และพัสวี พยัคฆบุตร.

ในงาน พัสวี ผู้บริหาร LABORATOIRES FILORGA THAILAND และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูเซลล์ โดยกล่าวว่า FILORGA ก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางด้านเซลล์บำบัดและความงาม ที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์บำบัดในการพัฒนาวิจัย การใช้เซลล์บำบัดเพื่อการย้อนวัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อรักษาและบำบัดในด้าน Anti-Aging อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, ภัทรพล พึ่งบุญพระ และสิริยศ เทพหัสดินฯ ไม่ยอมพลาดเรื่องสุขภาพความงาม.
น้ำฝน พัชรินทร์ และปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ มาอัพเดทความงามด้วย.

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ล้วนสกัดจากธรรมชาติ ในร่างกายคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ หลักๆ มี 78 อวัยวะ แต่ละอวัยวะจะมีเซลล์เฉพาะเจาะจง เซลล์แต่ละชนิดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เมื่อเราแก่ตัวขึ้น ร่างกายเสื่อมโทรมลง ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะก็ต่ำลง อันเนื่องมาจากเซลล์เสื่อมสภาพลง ส่งผลให้การกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ลดต่ำลง นอกจากสภาพแวดล้อมและภาวะต่างๆ ยังส่งผลให้เกิดการอ่อนแอ อันเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ซึ่งการฟื้นฟูเซลล์ หรือเซลล์บำบัด คือการบำบัดอวัยวะส่วนที่อ่อนแอ หรือบำบัดเพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ ในร่างกาย การรักษาต้องทำด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ.

อ่านเพิ่มเติม...
สุขภาพพัสวี พยัคฆบุตรLABORATOIRES FILORGA THAILANDชะลอวัย