สร้างค่านิยมเยาวชนรุ่นใหม่ ลดใช้ถุงพลาสติก

Share :
line-share-logo

สุวิทย์ กิ่งแก้ว (ยืนกลาง) จากซีพี ออลล์ และจตุพร บุรุษพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติก.

เดินหน้ารณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สู่คนรุ่นใหม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิโลกสีเขียว สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 3” โดยมีโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นเครือข่ายสำคัญ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการซีซั่น 3 นี้ ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้


นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน ล่าสุดก็ต้องทนทุกข์กับมลพิษจากการเผาไหม้บ่อทิ้งขยะ และยังต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน ที่ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เหล่านี้ล้วนมาจากการที่เราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ ที่มีจำนวนขยะเกือบครึ่งเป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก หากฝังกลบต้องใช้เวลากว่า 450 ปี ทางซีพีออลล์จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ คนไทยลดใช้ถุงพลาสติก มาตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบัน และได้เริ่มโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง” เพื่อสร้างค่านิยม สร้างพฤติกรรมใหม่ในการลดใช้ถุงพลาสติก และในปีนี้ เราจึงอยากเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ด้วย การมุ่งไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเรามีเครือข่ายอย่างโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ช่วยในการรณรงค์


โอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนขยะในประเทศ ไทยมีวันละกว่า 40,000 ตันต่อวัน หรือประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งไม่น้อยกว่า 30% เป็นพลาสติก และโดยเฉลี่ยคนไทย 1 คนใช้ถุงพลาสติก 8 ใบต่อวัน ถ้าเราลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกลงได้แค่วันละ 1 ใบ ปีๆหนึ่งเราจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้จำนวนมหาศาลเลยทีเดียว ปัญหาของเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ ถึงพลาสติกไม่ใช่เป็นตัวการ แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคต่างหาก การได้เครือข่ายเยาวชนมาร่วมรณรงค์จะได้เกิดการบอกต่อ และสร้างพฤติกรรมใหม่ เพราะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อพวกเรานั่นเอง.

 

อ่านเพิ่มเติม...