ข่าว
100 year

รวบรวม คติสัญลักษณ์ ออกแบบอัศจรรย์วัดอรุณฯ

ไทยรัฐออนไลน์6 ม.ค. 2557 05:45 น.
SHARE

โชติพัฒน์–อาทินันท์ ทีชานนท์ บอสใหญ่อาคเนย์ฯ โชว์หนังสือ “คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณฯ”

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จัดทำหนังสือ “คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณฯ” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุด “อัศจรรย์วัดอรุณฯ” รวบรวมแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ที่มาของแนวความคิด ความเชื่อ ตลอดจนกระบวนการในการออกแบบสร้างวัดอรุณราชวราราม อาทิ นันท์ ทีชานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ฯ เผยว่า ด้วยความงดงามอันทรงคุณค่า อีกทั้งความผูกพันที่กลุ่มบริษัทอาคเนย์ได้นำรูปแบบลักษณะกลุ่มพระปรางค์ของวัดอรุณฯมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท นับตั้งแต่ปี 2489 จนถึงปัจจุบัน จึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือ “คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่เป็นเล่มที่ 2 ต่อจากหนังสือ “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” ซึ่งได้นำออกเผยแพร่ไปเมื่อปีที่แล้ว


ส่วนหนังสือ “คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม” เป็นหนังสือที่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ค้นคว้าเรียบเรียง และวิเคราะห์เจาะลึกถึงกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณฯ ซึ่งอธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน “คัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย” และ “สมุดภาพไตรภูมิ” โดยสะท้อนผ่านแบบแผนของระบบสัญลักษณ์ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม และวิธีการจัดวางแผนผังรูปลักษณ์อาคารเป็นรูปทรงต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆของวัดที่เชื่อมโยงถึงกัน จนปรากฏเป็นเอกภาพโดยรวมที่สมบูรณ์ จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบสวยงาม อธิบายสาระสำคัญต่างๆ อย่างชัดเจน นับเป็นหนังสือ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของไทย ควรค่าแก่การศึกษาและสะสม โดยอาคเนย์จะมอบหนังสือส่วนหนึ่งให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทย และอีกส่วนวางจำหน่ายที่เอเชียบุ๊คส์ นำรายได้เข้าสมทบกองทุนปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม.

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อาคเนย์หนังสือคติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณฯอัศจรรย์วัดอรุณฯนันท์ ทีชานันท์อาทินันท์ ทีชานนท์วัดอรุณราชวราราม

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้