ข่าว
100 year

ยูเนสโก ยกย่อง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ไทยรัฐออนไลน์9 ต.ค. 2556 06:00 น.
SHARE


องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ 100 ปีของหม่อมงามจิตต์ ในปี 2558 ทั้งนี้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นปูชนียบุคคลระดับโลก จากการประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก โดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 125 ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก และในทุกๆปีมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สืบสานเจตนารมณ์ของหม่อมฯ ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องและมอบรางวัลแก่ผู้กระทำความดีในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่หม่อมงามจิตต์ได้ริเริ่มไว้

สำหรับปีนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆทั่วประเทศรวม 131 คน แบ่งเป็นประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม 52 คน ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 คน ประเภทครูและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน 52 คน ประเภทคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 คน และประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น 2 คน ในวันที่ 18 ต.ค. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยูเนสโกยกย่องงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญความดีประเทศชาติปูชนียบุคคลระดับโลก

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้