5 ปลัดหญิง ดาวกรมการปกครอง Wonder Woman สวย เด่น เน้นผลงาน

ข่าว

5 ปลัดหญิง ดาวกรมการปกครอง Wonder Woman สวย เด่น เน้นผลงาน

ไทยรัฐออนไลน์

2 ต.ค. 2560 06:05 น.

บันทึก

หลังจากไทยรัฐออนไลน์ได้เปิดตัว 4 ปลัดหนุ่มหล่อ จนต้องขอไปนัดพบที่หน้าอำเภอกันบ่อยๆ มาแล้ว คราวนี้พาไปตกหลุมรักกันต่อกับ 5 ปลัดหญิง ดาวเด่นของกรมการปกครอง แต่ละคนเรียกว่าความน่ารัก สวย สดใสนั้น เบียดคู่สูสีมากับผลงานและความสามารถ

ปลัดปั้นหยี
ปลัดปั้นหยี

“ปลัดปั้นหยี - ขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล” ฉายาจีจ้าปกครอง


ปลัดสาวสายบู๊ จากอำเภอลอง จังหวัดแพร่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีแรงบันดาลใจก้าวเข้าสู่หนทางของปลัดอำเภอ จากการได้ไปฝึกงานที่คลินิกสัญชาติใน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกไปสำรวจสถานะบุคคลไร้สัญชาติในหมู่บ้านต่างๆ ตามแนวตะเข็บชายเเดน ทำให้พบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ประกอบกับเป็นคนที่ชอบออกค่ายอาสามาโดยตลอด เลยเกิดเป็นเเรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อยากเป็นปลัดอำเภอ เพื่อจะได้มีโอกาสได้กลับไปช่วยชาวบ้านตามแนวชายแดน

บอกเลยว่าการเป็นผู้หญิงไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักปกครอง เธอมีความคิดว่า ปลัดอำเภอผู้หญิงควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมจากผู้บังคับบัญชาไม่แพ้ปลัดอำเภอผู้ชาย เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงมีความรู้ ความสามารถไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นจากผลงานเด่น การจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้บริเวณเขตพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดเเพร่ จนทำให้เธอได้รับฉายา “จีจ้าปกครอง”

ปลัดจ๋า
ปลัดจ๋า

“ปลัดจ๋า - ณิชนันทน์ สาริบุตร” ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 193


ปลัดอำเภอสามโคก ปทุมธานี ที่ย้ายมาสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ดูแลงานจัดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง จบการศึกษาจากสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การเข้ามาเป็นปลัดอำเภอได้อะไรมากกว่าที่คิด เธอเล่าว่า ความตั้งใจที่จะเอาชนะความคิดและทัศนคติของตัวเอง ที่เคยมองภาพของการรับราชการหรือการเป็นปลัดอำเภอที่เคยเห็นแต่ในละคร พอได้มาสัมผัสจริงๆ จึงรู้ว่าในการทำงานของปลัดอำเภอ มีอะไรมากกว่าที่เคยคิดเอาไว้ รวมถึงได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน รวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง ส่วนความต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในการทำงานนั้น เธอคิดว่าถ้ามองในเรื่องของกายภาพ ผู้หญิงก็คงสู้ผู้ชายไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าเป็นเรื่องของความตั้งใจจริง ความละเอียดอ่อน และความใส่ใจในการทำงาน คิดว่าผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชาย

ปลัดออยล์
ปลัดออยล์


“ปลัดออยล์ - สาวิกา ท่านทรัพย์” ประธานปลัดอำเภอ รุ่นที่ 6/59


ปลัดใหม่ป้ายแดง ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภูมิใจนำเสนอ เรียกว่าผ่านประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ยังต้องเดินตามหาความฝัน เพราะยังไม่ค้นพบอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตเท่ากับอาชีพปลัดอำเภอ

การศึกษาจัดว่าโดดเด่น เพราะจบปริญญาตรี 2 ใบควบ ทั้งศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ยังจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เธอเล่าถึงหน้าที่ที่ทำด้วยความภาคภูมิใจว่า ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการประสานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระดับภูมิภาค ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงคนหนึ่งที่ไปเข้าเฝ้าฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ใต้ตึก รพ.ศิริราชจนวันสุดท้าย มาวันนี้นอกจากจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเป็นข้าราชการที่ดีเดินตามรอยพ่อ แล้วได้การจัดงานพิธีฯ เพื่อให้พสกนิกรลูกๆ ของพ่อหลวงได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก็นับเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจ

ปลัดเฟิร์น
ปลัดเฟิร์น

“ปลัดเฟิร์น - รักวรินทร์ ลิขิตจินดาวัฒน์”


ปลัดอำเภอหญิง ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จากกำแพงเพชร รับผิดชอบดูแลงานผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั้งจังหวัด งานจังหวัดเคลื่อนที่ รวมทั้งงานเศรษฐกิจพอเพียงด้วย หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เธอได้เข้าทำงานในภาคเอกชน แต่ด้วยอุดมการณ์ที่อยากจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จึงตัดสินใจสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ


เธอเล่าถึงความภูมิใจในอาชีพ “ปลัดอำเภอ” ว่า ภูมิใจในความเป็นวิถีสิงห์ ภูมิใจทั้งในตำแหน่ง ในอำนาจงาน และภูมิใจในต้นสังกัด คือกรมการปกครอง

แม้งานจะหนัก แต่ก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสได้มองเห็นปัญหา และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เดือดร้อน หรือไม่เดือดร้อนก็ตาม ตำแหน่งปลัดอำเภอ มอบสิทธิและอำนาจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขจัดปัดเป่าทั้งความทุกข์เหล่านั้น เพราะตระหนักเสมอว่า ชีวิตที่มีคุณค่า คือ ชีวิตได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นและตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ปลัดกุ๊ก
ปลัดกุ๊ก

“ปลัดกุ๊ก - วารุณี กันทะวัง” ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 217

“ทุกวันที่ตื่นมามีไม่กี่อย่างที่ทำเพื่อตนเอง นอกนั้นฉันทำเพื่อประชาชน”
ปลัดกุ๊กจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิชาโทประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เธอเล่าถึงแรงบันดาลใจและหนทางสู่การเป็นปลัดอำเภอว่า เป็นเพราะเกิดและเติบโตในต่างจังหวัด ซึ่งรู้สึกว่าเป็นความโชคดี เพราะมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตสังคมชนบท ซึ่งมีความแตกต่างกันกับสังคมเมืองอย่างมาก

โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ทำให้มีแรงผลักดันที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางปลัดอำเภอ เพื่อจะช่วยพัฒนาวิถีชีวิตในสังคมชนบทให้ดีขึ้น โดยมีกำลังใจที่ดีและเเรงผลักดันมาจากครอบครัว เมื่อมาเป็นปลัดอำเภอก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับคนอื่นมาก เพราะลายเซ็นของเราที่ในหนังสือแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก ในหน้าที่รับผิดชอบคือ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพราะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆ เพราะถือเป็นการยืนยันตัวตน ความเป็นคนไทยได้ ทำให้เข้าถึงสวัสดิการและสิทธิต่างๆ ได้ เช่น การรักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทั้งเขาและเรา.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เรื่องจบ! เด็ก ป.6 ข่มขืนลูก ป.5 แม่รับเงินหมื่น
03:24

เรื่องจบ! เด็ก ป.6 ข่มขืนลูก ป.5 แม่รับเงินหมื่น

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:19 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์