5 สถานที่เที่ยว ‘แม่ฮ่องสอน’ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ร.9

ข่าว

5 สถานที่เที่ยว ‘แม่ฮ่องสอน’ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ร.9

ไทยรัฐออนไลน์

6 ธ.ค. 2559 06:05 น.

บันทึก

เพิ่งผ่านพ้นวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ไทยรัฐออนไลน์ ได้มีโอกาสไปเยือน 'จังหวัดแม่ฮ่องสอน' สถานที่ที่พ่อหลวงของชาวไทยเคยเสด็จพระราชดำเนิน งานนี้เราไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

บางพื้นที่มีการเดินเข้าป่า เดินขึ้นเขาบ้างคนธรรมดาอย่างเรายังเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรง แต่เมื่อรู้ว่าสถานที่เหล่านี้ในหลวง ร.9 เคยเสด็จและเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ ความเหนื่อยที่มีก็เหมือนจะทุเลาลงไป

1.เที่ยวชมธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก 'บ้านป่าแป๋'

ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก
ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

เริ่มจากสถานที่แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชน ซึ่งสร้างความปีติยินดีให้กับชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ พระองค์ได้พระราชทานข้าวเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวที่บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแห่งแรก

ย้อนกลับไปในช่วงระหว่าง 2499-2508 ชุมชนป่าแป๋เกิดภาวะขาดแคลนข้าวอย่างหนัก ต้องหยิบต้องยืมเงินซื้อโดยเสียดอกเบี้ยสูงมาก จนไม่มีทางจะชำระหนี้ได้หมด ธนาคารข้าวที่ตั้งขึ้นนี้คิดดอกเบี้ยต่ำขนาดชาวบ้านสามารถใช้คืนได้ในฤดู เก็บเกี่ยวครั้งต่อไป หลักเกณฑ์ของธนาคารมีอยู่ว่า ชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างยุ้งข้าวและรวมกลุ่มกันดูแลการจ่ายออกและทวงคืน มีธนาคารข้าวหลายแห่งที่สามารถสะสมข้าวได้จนเหลือใช้จึงทูลเกล้าฯ ถวายคืนเพื่อพระราชทานธนาคารอื่นต่อไป

2.ชมนาขั้นบันได 'โครงการหลวงแม่ลาน้อย'

โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย
สินค้าที่ขายในโครงการหลวง
สินค้าที่ขายในโครงการหลวง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มองไปทางไหนก็รู้สึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่คนเมืองอย่างเราๆ ถวิลหา ‘โครงการหลวงแม่ลาน้อย’ อยู่ที่ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมัยก่อนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย

เพาะกล้าให้ชาวบ้าน
เพาะกล้าให้ชาวบ้าน

ในปัจจุบันสิ่งที่คนคิดถึงเป็นอันดับแรกๆ เมื่อพูดถึงโครงการหลวงแม่ลาน้อย คือ การมาชมความสวยงามของ ‘นาข้าวขั้นบันได’ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราว่ามีอยู่ 2 ช่วง ที่นาขันบันไดจะสวยงามมากนั้นก็คือเดือน กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม อีกช่วงคือตอนเก็บเดี่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคม นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวพวกเกษตรต่างๆ ทั้งยังมีแปลงผักปลอดสารพิษ โรงเพาะกล้าให้กับชาวบ้านอยู่ภายในโครงการอีกมากมาย


3.ดื่มกาแฟที่ 'บ้านห้วยห้อม'

บ้านห้วยหอม
บ้านห้วยหอม
ในหลวงร.9 เคยเดินเส้นทางนี้
ในหลวงร.9 เคยเดินเส้นทางนี้
กาแฟห้วยห้อม
กาแฟห้วยห้อม

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงความอร่อยของกาแฟห้วยห้อมกันมาบ้างแล้ว บอกเลยว่าเราไปเยือนกันถึงถิ่นกันมาแล้ว ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและจุดเริ่มต้นของกาแฟห้วยห้อมเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนของกาแฟอาราบิก้านั้น มีการนำเข้ามาปลูกที่บ้านห้วยห้อมตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกลุ่มมิชชันนารี

นอกจากนั้นที่นี่เราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีโฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม จำนวน 5 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 คน อัตราค่าที่พักคนละ 150 บาท ค่าอาหารมื้อละ 70 บาท และมีไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมรอบๆ หมู่บ้าน ครั้งละ200 บาท ติดต่อ คุณมะลิวัลย์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวห้วยห้อม นางมะลิวรรณ & นักรบไพร โทร. 08-9555-3900

4.'ปางตอง' บ้านของพ่อ

ปางตอง
ปางตอง

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาประทับแรม และมีรับสั่งเรื่องความมั่นคง และปัญหายาเสพติดเพราะทำให้เกิดปัญหา จึงรับสั่งให้สร้างศูนย์ฯขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และราบ 21 สร้างเป็นฐานเรียนรู้ และได้นำแนวพระราชดำริไปขยายให้กับชุมชน และปรับเป็นการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานจากกรมป่าไม้เข้ามาสร้างฝาย สร้างอาชีพ และได้นำพระราชดำริมาขยายพื้นที่รอบปางตอง และแม่ฮ่องสอน

ด้านกิจกรรมในศูนย์ปางตองนั้นมีหลากหลายอย่าง ได้แก่ การสร้างฝายให้เป็นตัวอย่าง เรื่องน้ำ โดยกรมชลประทาน และการทดลองเลี้ยงปลากดหลวง และปลาวสเตเจี้ยน (ทดลองมาแล้ว 10 ปี) ส่วนการพัฒนาที่ดินจะเป็นพื้นที่ลาดชัน ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนปลูกพืชนาขั้นบันได ใช้หญ้าแฝก เพื่อปกป้องไม่ให้ดินสไล / สัตว์ป่า มีการเพาะเลี้ยงเพื่อขยายคืนให้ธรรมชาติ / ปศุสัตว์ จะส่งเสริม และปรับปรุงการเลี้ยงแกะ และการแปรรูป / กรมวิชาการ เน้นเรื่องกาแฟ ซึ่งการเกษตรแม่ฮ่องสอนเป็นป่าจำนวนมาก อีกทั้งกาแฟแม่ฮ่องสอนตอนนี้เริ่มติดตลาด (อาราบิก้า) ซึ่งการสนับสนุนต่างๆ ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้ ส่วนศูนย์ข้าวจะสนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ การทำไร่ข้าว และจัดหาพันธ์ุข้าวมี่ปลูกแล้วได้ปริมาณมาก สร้างให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจกับสภาพป่า

ด้านเยาวชน โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง เป็นโรงเรียนพึ่งตนเอง สอนเด็กตามแนวชายแดน และเด็กที่ยากจน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ และนำไปพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ

5. 'ปางอุ๋ง' สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า พระองค์จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้ดีขี้น

สมัยก่อนปางอุ๋ง เป็นอ่างเก็บน้ำสภาพเดิมคือ พื้นที่ป่าเขาหัวโล้น และเมื่อมีการสร้างป่าของกรมป่าไม้ มีการสร้างฝาย และการปล่อยน้ำให้กับชุมชนเพื่อทำการเกษตร นำไปสู่การฟื้นป่าและการทำการเกษตรที่เป็นระบบมากขึ้น จากเดิมที่มีการแผ้วถางทางป่า ปางอุ๋งเป็นหมู่บ้านจัดตั้งทางราบ 21 เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในเรื่องของการเกษตร และได้ปรับเป็นการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

ใครได้มาเยือนปางอุ๋งแล้ว เรามั่นใจว่าคุณจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน กับความสวยงามของธรรมชาติที่ได้พบเจอ โรแมนติกแบบสุดๆ ในตอนเช้าตรู่ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ด้วยแล้ว ได้การนั่งแพชมทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบ อากาศดีจนเราอยากจะหยุดเวลาไว้เหลือเกิน ซึ่งที่นี่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยก็ว่าได้

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!
03:11

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:11 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์