Thairath Logo
กีฬา

เข้มขลัง มีพลัง งามธรรมชาติจัดสรร วัดมหาธาตุฯ จ.ราชบุรี

Share :
line-share-logo

น่าจะมาเอาดีทางถ่ายภาพ..ผมบอกเธอไปแบบนั้น บอกไม่ได้สัพยอก 

เพราะภาพที่เก็บมา มันมีพลัง สีสัน ความเข้มขลังตัดฉับฉบับธรรมชาติจัดวาง ฟ้าสีฟ้า มีเมฆขาวลอยมาประดับประดา เป็นองค์ประกอบความงดงามที่สวยและน่าประทับใจ

ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์สัปดาห์นี้ ดาวดี ชะอุ่ม นักข่าวไลฟ์สไตล์ออนไลน์เก็บมาจาก วัดมหาธาตุวิหาร จ.ราชบุรี วันที่นอกจากจะงดงามขรึมขลัง แล้วยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง

เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาติ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นวัดที่อยู่ใกล้ และน่าไปกราบไหว้จริงๆ.

พระอาทิมงคล
พระปรางค์ประธาน
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ระเบียงคต
งดงาม

ที่มา : dowdeee

อ่านเพิ่มเติม...