Thairath Logo
กีฬา

จูบจากธรรมชาติ ความงดงาม ณ อัมพวา

Share :
line-share-logo

ฟังแรกๆ ก็คิดว่าแบบนี้ก็มีด้วย แต่มองด้วยเหตุผลมันก็เป็นความน่ารัก

ภาษานักการตลาดเรียกมันว่า วิน เป็น วิน วินของธรรมชาติดีเหมือนกัน วินแรกคือการผลิตน้ำผึ้งให้สดมีคุณภาพ วินที่สองคือขณะที่ผึ้งโบยบินไปจุมพิตพืชพันธ์ุโน่น ที่โน่น ที่นี่ ที่นั่นธรรมชาติก็ได้โอกาสผสมพันธุ์กันผ่านพ่อสื่ออย่างตัวผึ้ง

"เจ้าของผึ้งเป็นครอบครัวมาจากลำปาง จะตระเวนไปทั่วประเทศตามแหล่งเกษตรกร ช่วงที่ไม้ผลออกดอกก็จะเอาผึ้งมาปล่อยตามสวนเพื่อผสมเกษรและเก็บน้ำหวาน"

ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์สัปดาห์นี้เอกลักษณ์ ไม่น้อย หนุ่มอัมพวาลูกเจ้าของสวนลินจี้ ช่างภาพฝีมือดี เก็บภาพมาจากคนที่หอบเอาผึ้งซึ่งเดินทางมาแสนไกล น้ำมาปล่อยไว้ที่อัมพวาเพื่อทำหน้าที่อย่างที่ว่า เป็นการพึ่งพาของธรรมชาติ ที่งดงาม.

ความหวานติดกาย
อุดมสมบูรณ์
ผึ้งพึ่งพา
ยกหน่อย ยกไปให้พ่อแม่
บริสุทธิ์มาก
เต็มถัง
กรรมวิธี
อ่านเพิ่มเติม...