ห้ามพลาด! เจาะความอลังการ 'พระบรมมหาราชวังไทย' สวยติดอันดับ 3 ที่สุดของโลก!

ข่าว

  ห้ามพลาด! เจาะความอลังการ 'พระบรมมหาราชวังไทย' สวยติดอันดับ 3 ที่สุดของโลก!

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 เม.ย. 2558 13:20 น.

  รู้ยัง? พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับของเว็บไซต์ซีเอ็นเอ็นในหัวข้อ World's most visited palaces and castles โดยใน 10 อันดับนี้พบว่า พระบรมมหาราชวังของไทย ติดอันดับ 3 มาอย่างสมน้ำสมเนื้อ

  เว็บไซต์ข่าว 'ซีเอ็นเอ็น' ของสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับ 10 พระราชวังทั่วโลกที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด และพระบรมมหาราชวังแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ติดอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 8 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือ วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งนักท่องเที่ยวยอมรับในความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเช่นกัน

  ขนาดชาวต่างชาติยังยกย่องในความสวยงามของพระบรมมหาราชวังและนิยมมาเที่ยวกันขนาดนี้ คนไทยเราจะพลาดชมก็คงน่าเสียดาย วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ขอพาขาเที่ยวชาวไทยไปเจาะลึกความสวยงามอันน่าประทับใจ รวมถึงความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้กันหน่อย อย่ารอช้า ตามมาชมกันเลย

  พระบรมมหาราชวัง สวยๆ จากวิวริมแม่น้ำ
  พระบรมมหาราชวัง สวยๆ จากวิวริมแม่น้ำ

  1. พระบรมมหาราชวัง วังแห่งราชวงศ์จักรี 

  ในอดีตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีเพียง พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตก เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานอยู่ด้วย

  2. มีวัดอยู่ในเขตพระราชฐาน

  ที่นี่มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณวังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน อันเป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่ประทับและบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ โดยเขตพระราชฐานสามารถแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน

  แสงสียามค่ำคืน
  แสงสียามค่ำคืน
  พระบรมมหาราชวัง
  พระบรมมหาราชวัง

  3. มีพระที่นั่งสวยงามมากมาย

  ภายในมีหมู่พระที่นั่งที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้ คือ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

  ต่อมาคือ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน เพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะประดิษฐานพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  ถัดมาคือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นต้น

  มุมสวยๆ อีกมุม
  มุมสวยๆ อีกมุม

  4. วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยอยู่ที่นี่

  ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย

  ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น.

  ภายในวัดพระแก้ว
  ภายในวัดพระแก้ว
  งดงามยามประดับไฟ
  งดงามยามประดับไฟ

  *ล้อมกรอบ*

  ซีเอ็นเอ็นจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ ดังนี้

  อันดับที่ 10 ได้แก่ ปราสาทชุริ จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าชม 1,753,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 9 ได้แก่ อัลฮัมบราเอล เจนราไลฟ์ ประเทศสเปน มีผู้เข้าชม 2,315,017 คนต่อปี

  อันดับที่ 8 ได้แก่ พระราชวังเชินบรุนน์ ประเทศออสเตรีย มีผู้เข้าชม 2,870,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 7 ได้แก่ หอคอยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้เข้าชม 2,894,698 คนต่อปี

  อันดับที่ 6 ได้แก่ พระราชวังฤดูหนาว ประเทศรัสเซีย มีผู้เข้าชม 3,120,170 คนต่อปี

  อันดับที่ 5 ได้แก่ พระราชวังโทพคาปี ประเทศตุรกี มีผู้เข้าชม 3,335,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 4 ได้แก่ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าชม 7,527,122 คนต่อปี

  อันดับที่ 3 ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผู้เข้าชม 8,000,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 2 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าชม 9,334,0000 คนต่อปี

  อันดับที่ 1 ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีผู้เข้าชม 15,340,000 คนต่อปี

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระบรมมหาราชวังติดอันดับ 3 ของโลกวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังเที่ยวชมวัดพระแก้วซีเอ็นเอ็นcnnจัดอันดับพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวไลฟ์สไตล์พระราชวังสวยงามพระราชวังสวยที่สุดในโลกพระราชวัง

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 03:34 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์