ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ห้ามพลาด! เจาะความอลังการ 'พระบรมมหาราชวังไทย' สวยติดอันดับ 3 ที่สุดของโลก!

  ไทยรัฐออนไลน์2 เม.ย. 2558 13:20 น.
  SHARE

  รู้ยัง? พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับของเว็บไซต์ซีเอ็นเอ็นในหัวข้อ World's most visited palaces and castles โดยใน 10 อันดับนี้พบว่า พระบรมมหาราชวังของไทย ติดอันดับ 3 มาอย่างสมน้ำสมเนื้อ

  เว็บไซต์ข่าว 'ซีเอ็นเอ็น' ของสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับ 10 พระราชวังทั่วโลกที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด และพระบรมมหาราชวังแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ติดอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 8 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือ วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งนักท่องเที่ยวยอมรับในความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเช่นกัน

  ขนาดชาวต่างชาติยังยกย่องในความสวยงามของพระบรมมหาราชวังและนิยมมาเที่ยวกันขนาดนี้ คนไทยเราจะพลาดชมก็คงน่าเสียดาย วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ขอพาขาเที่ยวชาวไทยไปเจาะลึกความสวยงามอันน่าประทับใจ รวมถึงความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้กันหน่อย อย่ารอช้า ตามมาชมกันเลย

  พระบรมมหาราชวัง สวยๆ จากวิวริมแม่น้ำ

  1. พระบรมมหาราชวัง วังแห่งราชวงศ์จักรี 

  ในอดีตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีเพียง พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตก เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานอยู่ด้วย

  2. มีวัดอยู่ในเขตพระราชฐาน

  ที่นี่มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณวังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน อันเป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่ประทับและบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ โดยเขตพระราชฐานสามารถแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน

  แสงสียามค่ำคืน
  พระบรมมหาราชวัง

  3. มีพระที่นั่งสวยงามมากมาย

  ภายในมีหมู่พระที่นั่งที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้ คือ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

  ต่อมาคือ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน เพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะประดิษฐานพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  ถัดมาคือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นต้น

  มุมสวยๆ อีกมุม

  4. วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยอยู่ที่นี่

  ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย

  ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น.

  ภายในวัดพระแก้ว
  งดงามยามประดับไฟ

  *ล้อมกรอบ*

  ซีเอ็นเอ็นจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ ดังนี้

  อันดับที่ 10 ได้แก่ ปราสาทชุริ จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าชม 1,753,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 9 ได้แก่ อัลฮัมบราเอล เจนราไลฟ์ ประเทศสเปน มีผู้เข้าชม 2,315,017 คนต่อปี

  อันดับที่ 8 ได้แก่ พระราชวังเชินบรุนน์ ประเทศออสเตรีย มีผู้เข้าชม 2,870,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 7 ได้แก่ หอคอยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้เข้าชม 2,894,698 คนต่อปี

  อันดับที่ 6 ได้แก่ พระราชวังฤดูหนาว ประเทศรัสเซีย มีผู้เข้าชม 3,120,170 คนต่อปี

  อันดับที่ 5 ได้แก่ พระราชวังโทพคาปี ประเทศตุรกี มีผู้เข้าชม 3,335,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 4 ได้แก่ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าชม 7,527,122 คนต่อปี

  อันดับที่ 3 ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผู้เข้าชม 8,000,000 คนต่อปี

  อันดับที่ 2 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าชม 9,334,0000 คนต่อปี

  อันดับที่ 1 ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีผู้เข้าชม 15,340,000 คนต่อปี

  ที่มา : edition.cnn, thai.tourismthailand
  ภาพจาก : thai.tourismthailand, tiewpakklang, wikimediatatcontactcenter

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo