ไลฟ์สไตล์
100 year

กองทัพเด็กปิดกรุง ยึดเก้าอี้นายกฯ! รวมที่สุดสถานที่จัดงานวันเด็ก

ไทยรัฐออนไลน์
8 ม.ค. 2558 12:45 น.
SHARE

เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี เป็นวันที่เด็กๆ หลายคนรอคอย นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มกราคม ในวันนั้นมีสถานที่เที่ยวจัดกิจกรรมเอาใจเด็กๆ กันมากมาย ที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้ สอดคล้องกับคำขวัญประจำวันเด็กในปีนี้ ที่ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้เป็นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ...

ไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวม "สถานที่ราชการ" ที่จัดงานวันเด็กมาให้ผู้ใหญ่ใจดี ได้พาลูกหลานของท่าน ไปเที่ยวกันในวันเด็กแห่งชาติ จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกันได้เลย!  

1.รัฐสภา

รัฐสภา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดทุกปี และได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานเลขาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมมือกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมพิเศษมากมายเอาใจเด็กๆ เช่น การเปิดหอแห่งความหวัง เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้แสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย, กิจกรรมบนเวที ดนตรีและการแสดง โดยมีศิลปิน ดารานักแสดง ร่วมให้ความสุขแก่เด็กๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ พร้อมของรางวัลมากมาย เพื่อให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล

รัฐสภา
รัฐสภา

2.ทำเนียบรัฐบาล

10 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ขอให้ผู้ปกครองเด็กมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ภายใต้แนวคิด “ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบันเทิงต่างๆ พร้อมปลูกฝังเรื่องความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน เข้าชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี พร้อมแจกของขวัญแก่เด็กๆ อีกด้วย

ทำเนียบรัฐบาล
ทำเนียบรัฐบาล

3.กองทัพบก ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม.

กองทัพบก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เสริมสร้างประสบการณ์ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎหมาย ปลูกฝังค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ การเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด ที่ว่า “กองทัพบก คืนความสุขให้เด็กไทย” ทั้งนี้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ได้ให้ทุกหน่วยทหารสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นสำคัญ

4.กองทัพเรือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 กองทัพเรือ นำอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ และอากาศยาน ออกมาแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค จำนวน 15 หน่วย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชน การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดการแสดงผลงานวิจัยของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ การแสดงดนตรี การแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาในร่ม การแสดงตัวมาสคอต เครื่องแบบทหารเรือ การเล่นเกมต่างๆ การแจกรางวัล และบริการน้ำดื่ม มอบของขวัญ

วันเด็ก
วันเด็ก

5.กองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

กองทัพอากาศ จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00-15.30 น. ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดย พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้ จะมีการแสดงของเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) ฝูงบิน 103 กองบิน 1

6.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันเด็กปีนี้ ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานมหกรรมลูกหลานไทยรักในหลวง เจริญรอยตามพ่อ ก้าวต่อพอเพียง เกษตรเลี้ยงวิถีไทย ในวันที่ 10 มกราคม 2558 เน้นเรื่องความสุข ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานในวิถีเกษตรไทย เล่นและเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพึ่งตนเองในอนาคต อาทิ บิงโกเกษตร เป็นกิจกรรมให้ความรู้การเกษตรพื้นฐาน กิจกรรม Walk Rally ตามรอยพ่อ และต้นไม้แห่งการเรียนรู้

7.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

เป็นสถานที่ราชการอีกหนึ่งที่จัดงานเอาใจเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองสามารพาลูกหลานของท่านมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในงานมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน มีของขวัญแจกทุกชั่วโมง รวมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร และมีรถบริการวิ่งวน รับ-ส่ง ฟรีตลอดงาน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

8.พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

เด็กๆ และครอบครัว สามารถมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 08.30 - 15.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมบันเทิง สาระความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งของขวัญ รางวัล มากมาย

9.ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เป็นประจำทุกปีที่ท้องฟ้าจำลองจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2558 จัดงานภายใต้ชื่อ "เฮฮา เด็กอาเซียน" ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเด็กๆ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของเรา และประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอาเซียน อาหารอาเซียน เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และดาราศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ และครอบครัว ได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้สนุกกับการลงมือทำผลงานด้วยตัวเอง คิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของเกม และกิจกรรมที่หลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sciplanet.org หรือโทร. 02-391-0554 และ 02-392-1773

เฮฮา เด็กอาเซียน
เฮฮา เด็กอาเซียน

10.การประปานครหลวง

การประปาไทย ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ 6 กิจกรรมวันเด็กที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ในวันที่ 10 มกราคม 2558 นอกจากเด็กๆ จะได้มีโอกาสเที่ยวชมโรงผลิตน้ำประปาสมัยรัชกาลที่ 6 แล้ว ภายในงานยังมีการละเล่นสนุกสนาน เกมชิงรางวัลมากมาย เปิดเวทีให้เด็กๆ แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงกับวงดนตรี ถ่ายรูปกับหมู่อาคารอนุรักษ์อายุ 100 ปีที่สวยงาม ร่วมลุ้นจับฉลากชิงรางวัลทุนการศึกษา มูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานด้วย

นอกจากงานวันเด็กที่จัดโดยสถานที่ราชการเหล่านี้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวลั้ลลาในกรุงเทพฯ ให้น้องๆ หนูๆ ได้สนุกกันในวันเด็กแห่งชาติ ส่วนจะมีที่ไหนกันบ้าง ต้องติดตาม!

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันเด็กแห่งชาติวันเด็กปี58วันเด็กสถานที่ท่องเที่ยววันเด็กงานวันเด็กสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมวันเด็ก10 มกราคม 2558ข่าวไทยรัฐข่าวไทยรัฐไลฟ์สไตล์ข่าวไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:12 น.