ข่าว
100 year

พร้อมเพย์ คืออะไร เปิดวิธีสมัครลงทะเบียน แบบครบถ้วน พร้อมใช้งานจริง

ไทยรัฐออนไลน์15 พ.ค. 2563 15:34 น.
SHARE
พร้อมเพย์ คืออะไร

นับตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้บริการพร้อมเพย์ ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์กว่า 40 ล้านบัญชี และส่วนใหญ่เป็นพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้คือรัฐสามารถโอนเงินสดให้กับประชาชนได้ทันที ไม่ว่าจะใช้บัญชีของธนาคารใดก็ตาม รวมถึงประชาชนโอนเงินหาใครก็ได้ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมในยอด 5,000 บาท ต่อครั้ง จึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจ


พร้อมเพย์ คืออะไร

พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นบริการผูกบัญชีธนาคาร กับชุดตัวเลขรหัสเฉพาะของบุคคล โดยเลือกพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมที่ง่ายขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ของประเทศ คือ บริษัท NITMX ได้รับมาตรฐาน ISO-27001 ซึ่งคนภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

การใช้พร้อมเพย์มีข้อดีดังนี้

  • โอนเงินระหว่างบัญชี ข้ามเขต ข้ามธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากยอดโอนเกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง อาจมีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาท
  • ใช้รับสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดการถือเงินสด ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้น
  • ลดการพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาล
  • ไม่ต้องจำเลขบัญชีธนาคาร ทำให้สะดวกต่อการจดจำ

วิธีสมัครพร้อมเพย์

การทำงานของพร้อมเพย์ คือ ผู้สมัครจะต้องใช้สมุดบัญชีกับธนาคารต้นทางไปติดต่อสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านทางสาขา, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่ตู้เอทีเอ็ม

1. ผูกบัญชีธนาคารใดก็ได้กับบริการพร้อมเพย์
2. เลือกระบุวิธีการผูกข้อมูลพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขประจำตัวประชาชน
3. รับการยืนยันการสมัครผ่านทาง SMS หรือ E-MAIL
4. แจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้โอนเงิน
5. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับเงิน

ยกเว้นการสมัครบริการพร้อมเพย์ของนิติบุคคล จะต้องเตรียมเอกสาร และยื่นใบคำร้องเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม รวมถึงเอกสารบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อยืนยันการรับโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

ยกเลิกพร้อมเพย์

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนการผูกบัญชีกับธนาคารปัจจุบันอยู่ เพื่อเปลี่ยนไปใช้เลขบัญชีอื่น สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ผ่าน Mobile Banking แล้วเลือกบริการ “สมัครพร้อมเพย์” กดเลือกหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับพร้อมเพย์ แล้วกด “ยกเลิกผูกบัญชี” เมื่อการยกเลิกสำเร็จ ก็จะขึ้นข้อความ “ยกเลิกสำเร็จ หรือ เสร็จสิ้น” เพียงเท่านี้ก็ยกเลิกพร้อมเพย์ได้แล้ว

การสมัครบริการพร้อมเพย์มีความจำเป็นต่อการรับเงินสวัสดิการจากทางรัฐ เพราะรัฐจะได้มอบเงินให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลได้โดยตรง เช่น การคืนเงินภาษี เป็นขั้นตอนที่เงินไม่ต้องผ่านคนกลาง ไม่ต้องตีเช็ค ผู้รับสามารถเช็กยอดเงินเข้าออกได้ทันที โดยไม่ต้องหยิบสมุดบัญชีไปปั๊มที่ตู้ และไม่ต้องติดต่อสอบถามกับธนาคาร


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเพย์PromptPayพร้อมเพย์ คืออะไรสมัครพร้อมเพย์พร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนเช็คพร้อมเพย์ยกเลิกพร้อมเพย์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้