เปรียบเทียบ 14 แผนประกันโควิด-19 รู้ไว้ก่อนจ่ายต่ออายุ 2564

ข่าว

เปรียบเทียบ 14 แผนประกันโควิด-19 รู้ไว้ก่อนจ่ายต่ออายุ 2564

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.พ. 2564 09:10 น.

บันทึก

ในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 64 มีผู้ทำประกันโควิดจำนวนมากได้รับ SMS แจ้งเตือนประกันโควิดหมดอายุ ซึ่งครบรอบกรมธรรม์ 1 ปีสำหรับผู้ที่ทำไว้กับบริษัทประกันภัยเจ้าต่างๆ ซึ่งแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในต้นปี 64 ยังสูงอยู่มาก ทำให้ผู้เอาประกันภัยจำนวนมากคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะไปต่อ หรือปรับแผนหรือไม่?

5 สิ่งที่ควรพิจารณาต่ออายุประกันโควิดดีหรือไม่

เมื่อคุณได้ทำประกันโควิด-19 ไว้แล้ว ต้องการต่ออายุ หรือต้องการเปลี่ยนกรมธรรม์ไปทำกับเจ้าอื่น ควรพิจารณาถึง 5 สิ่ง ต่อไปนี้

1. อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ก็ควรต่ออายุ หรือเลือกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 สักฉบับเพื่อความอุ่นใจ โดยเลือกวงเงินความคุ้มครองตามความเสี่ยง และค่าเบี้ยประกันที่ยอมรับได้ แต่การเคลมประกันนั้นมีระยะเวลารอคอยทุกบริษัท หากเป็นก่อนสมัครทางบริษัทก็มีสิทธิ์ยกเลิกความคุ้มครอง

2. คุ้มครองเฉพาะการยืนยันเจอโรคโควิด-19 หรือค่ารักษาด้วย

ประกันโควิด-19 มีทั้งแบบที่คุ้มครองภัยที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพียงอย่างเดียว และการพ่วงค่ารักษาพยาบาลด้วย จึงทำให้ค่าเบี้ยแตกต่างจากแผนความคุ้มครองอื่น ต้องเลือกพิจารณาให้ดี หากมีประกันสุขภาพที่ความคุ้มครองสูงอยู่แล้ว ก็เลือกความคุ้มครองเพิ่มได้ตามความจำเป็น

3. คุ้มครองโรคอื่นและอุบัติเหตุด้วยหรือไม่

บางกรมธรรม์เป็นความคุ้มครองที่พ่วงค่ารักษาสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ด้วย เพราะฉะนั้นหากตั้งใจทำแบบนี้ไว้ เมื่อเกิดเจ็บป่วย ต้องจำได้ว่าเอาใบเสร็จมาเบิกเคลมค่ารักษาได้ หรือหากเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง ถึงจะใช้สิทธิ์เบิกเคลมได้

4. เปรียบเทียบมูลค่าความคุ้มครอง กับบริษัทอื่นๆ

ในความคุ้มครองที่เท่ากัน อย่าลืมเช็กค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทอื่น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไม่มาก เพื่อจะได้ประหยัดเงินได้

5. ต่ออายุอัตโนมัติ หรือสมัครปีต่อปี

อย่าลืมเช็กว่าลักษณะกรมธรรม์ประกันโควิดที่กำลังจะทำเป็นแบบต่ออายุปีต่อปี หรือเป็นการสมัครแบบมากกว่า 1 ปี หากเป็นอย่างหลัง ให้สอบถามกับตัวแทนว่ากรมธรรม์หลักเป็นประกันโควิด หรือเป็นประกันชีวิตที่พ่วงค่ารักษาพยาบาล เพราะลูกค้าบางท่านต้องการทำเฉพาะประกันโควิดปีต่อปีเท่านั้น

รวมแผนประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ในปี 2564

ประกันภัยโควิด-19 ที่ได้รับความนิยมในปี 2563 เป็นประกันโควิด เจอ จ่าย จบ โดยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับการยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ยกตัวอย่างบริษัทประกันภัยประเภทนี้ ที่เปิดรับความเสี่ยงในปี 64 ได้แก่

สินมั่นคงประกันภัย

แผนความคุ้มครอง ตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้

- 99 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 20,000 บาท
- 199 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 50,000 บาท
- 399 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 100,000 บาท

กรุงเทพประกันภัย

แผนความคุ้มครอง ตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

- 289 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 10,000 บาท
- 699 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 50,000 บาท

อาคเนย์ประกันภัย
แผนความคุ้มครอง ตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้

- 260 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 50,000 บาท
- 519 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 100,000 บาท
- 778 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 150,000 บาท
- 1,037 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 200,000 บาท

วิริยะประกันภัย แผนความคุ้มครอง

แบ่งตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

- 399 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 50,000 บาท
- 599 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 100,000 บาท

เอเชียประกันภัย

แผนความคุ้มครองเจอจ่ายจบโควิด มีแผนเดียว ชำระเบี้ย 500 บาท เจอจ่าย 50,000 บาท

ไทยประกันภัย

แผนความคุ้มครอง ตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้

- 290 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 50,000 บาท
- 490 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 75,000 บาท
- 590 บาท หากพบเชื้อ จ่าย 100,000 บาท

แผนประกันโควิด-19 มีค่ารักษาพยาบาล

ทิพยประกันภัย แผน 1*

แผนความคุ้มครองมีค่ารักษาพยาบาล ตามค่าเบี้ยประกัน แบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้

- 150 บาท การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด 100,000 บาท (ค่ารักษา 10,000 บาท)
- 250 บาท การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด จ่าย 100,000 บาท (ค่ารักษา 30,000 บาท)
- 450 บาท การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด จ่าย 500,000 บาท (ค่ารักษา 50,000 บาท)
- 850 บาท การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด 1,000,000 บาท (ค่ารักษา 10,000 บาท)

*ส่วนแผน 1C จะไม่มีค่ารักษาพยาบาล แต่จะมีเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อ Coronavirus (2019-nCoV)

แผนประกันโควิด-19 กับธนาคาร

ประกันโควิดอีกประเภทหนึ่งที่เปิดให้ซื้อกับธนาคารต่างๆ มักเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

ประกันโควิดธนาคารไทยพาณิชย์

ประกันโควิด SCB x ทิพยประกันภัย (ประกัน COVID - 19 Protect)

- แผน 450 บาท คุ้มครองภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโควิด 500,000 บาท และค่ารักษา 50,000 บาท ต่อปี
- แผน 850 บาท คุ้มครองภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโควิด 1,000,000 บาท และค่ารักษา 100,000 บาท ต่อปี

ประกันโควิด SCB x อาคเนย์ประกันภัย (ประกัน COVID-19 Secure)

- แผน 519 บาท ติดเชื้อได้รับ 100,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) จำนวน 100,000 บาท
- แผน 1,037 บาท ติดเชื้อได้รับ 200,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) จำนวน 200,000 บาท

ประกันโควิดธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย มีประกันโควิด-19 ให้ฟรี 90 วัน สำหรับผู้สมัครบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตครั้งแรก บน KBank Live ผ่าน LINE จำกัดจำนวน 1 แสนสิทธิ์ และเป็นการรับรองโดยเมืองไทยประกันชีวิต แผนการคุ้มครอง 3 อย่าง ได้แก่ เสียชีวิตจากโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาท, ชดเชยรายได้รายวัน ไม่เกิน 15 วัน เนื่องจากโควิด-19 คุ้มครอง 1,000 บาท ต่อวัน คุ้มครองการเสียชีวิตอื่นๆ 1,000 บาท ส่วนแผนประกัน ประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยหายห่วง เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองโควิด-19 รวมอยู่ด้วย

ประกันโควิด-19 กับซื้อที่เซเว่น

สมาชิก All Member สมัครประกันโควิด-19 ที่เซเว่น เบี้ยประกันเริ่มต้น 177 บาท ต่อปี ในแผนประกันชื่อ ทิพยโควิดแคร์ (Covid-19) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 7,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากภาวะโคม่า 70,000 บาท ซื้อได้จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเว็บไซต์ insurance.counterservice.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

นอกจากแผนประกันทิพยโควิดแคร์แล้วยังซื้อประกันโควิด-19 จาก กรุงเทพประกันภัย และวิริยะประกันภัย จากแผนประกันภัยที่กำหนด

ประกันโควิด-19 กับค่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ประกันโควิด-19 DTAC x เคเอสเค ประกันภัย

เมื่อสมัครเน็ตตามแพ็กเกจที่กำหนด จะได้รับประกันโควิด-19 ฟรี 30 วัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน (กรณีติดเชื้อไวรัส Covid-19 เท่านั้น), ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตและเจ็บป่วย, เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) และชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท สูงสุด 30 วัน สอบถามเพิ่มเติม 1678

ประกันโควิด-19 True x ทิพยประกันภัย

ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยต์ แลกประกันโควิดฟรี 30 วัน โดยต้องเป็นลูกค้าทรูไวท์ ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ 10,000 บาท, การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 100,000 บาท สมัครได้ถึง 30 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม 1736

ประกันโควิด-19 AIS x ทิพยประกันภัย

ลูกค้าเติมเงิน AIS รายใหม่ กดรับสิทธิ์ *777*951# โทรออก หลังจาก ลงทะเบียนแสดงตัวตนเปิดใช้บริการ เดอะวันซิม, ซุปเปอร์ โซเชียลซิม, ซี้ดซิม, มิงกาลา เมียนมาซิม, ซัวสะเดยซิม, ซิมไทใหญ่, ซิมมาราธอน, ซิมนำโชค, ซิมเสริมชีวิต 31 มี.ค. 64 

ลูกค้าปัจจุบัน แพ็กเกจเสริม เหมา เหมา กดรับสิทธิ์ *777*930# โทรออก ก่อนวันที่ 28 ก.พ. 64 สอบถามรายละเอียด โทร. 1175

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ทหารพม่าใช้เครื่องบินทิ้งบอมบ์ เปิดวงล้อมกะเหรี่ยง
02:17

ทหารพม่าใช้เครื่องบินทิ้งบอมบ์ เปิดวงล้อมกะเหรี่ยง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12:44 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์