โรงเรียนนานาชาติเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรรับกับการเรียนรู้ระดับสากล และสังคมของโรงเรียนนานาชาติมีทั้งเด็กนักเรียนไทย และบุตรหลานของผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติมากกว่าจังหวัดอื่นๆ และยังมีรูปแบบภาษา การเรียนการสอนให้เลือกหลายระดับค่าเทอม มาดูกันว่าโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง

80 โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ ทั้งหมด

1. โรงเรียนนานาชาติเขตดุสิต พญาไท ราชเทวี

 • St. Andrews International School Dusit
  รับสมัครเด็กอายุ 2-11 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.standrewsdusit.com
 • RBIS-Rasami British International School
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.standrewsdusit.com
 • Siam Singapore International School
  เป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ รับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2-16 ปี หลักสูตรภาษาสิงคโปร์ เว็บไซต์โรงเรียน http://www.siamsingapore.com

2. โรงเรียนนานาชาติเขตบางรัก สาทร ยานนาวา ปทุมวัน

 • Shrewsbury International School Riverside
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.shrewsbury.ac.th/riverside 
 • St. Andrews International School Sathorn
  รับสมัครเด็กอายุ 2-11 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.standrewssathorn.com
 • Crescent International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-16 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.cis.ac.th
 • Garden International School, Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-13 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://gardenbangkok.com
 • Raintree International School
  รับสมัครเด็กอายุ 1.5-5 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://raintreethailand.com
 • New Sathorn International School
  รับสมัครเด็กอายุ Pre-Nursery ถึง Grade 12 หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://www.nsis.ac.th/html/home.php
 • Mulberryhouse International Pre-Shool
  รับสมัครเด็กอายุ 1-5 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://mulberryhousepreschool.com
 • RC International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-13 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.rcis.ac.th

...

3. โรงเรียนนานาชาติเขตคลองสาน ภาษีเจริญ

 • International Pioneers School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.ips.ac.th
 • Singapore International School Thonburi
  รับสมัครเด็กอายุ 2-11 ปี หลักสูตรภาษา British, Singapore เว็บไซต์โรงเรียน http://thonburi.sisb.ac.th
 • British Columbia International School Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 5-18 ปี หลักสูตรภาษา Canadian เว็บไซต์โรงเรียน http://bcisb.ac.th

4. โรงเรียนนานาชาติเขตบางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา พระราม 2

 • Kensington International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kensington.ac.th
 • Kidz Village International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.kidz-village.ac.th
 • Royce Royal International School
  รับสมัครเด็กอายุ 1-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.royceroyal.ac.th
 • Canadian International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา Canadian เว็บไซต์โรงเรียน https://www.canadianschool.com

5. โรงเรียนนานาชาติห้วยขวาง

 • KIS International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา International Baccalaureate เว็บไซต์โรงเรียน https://www.kis.ac.th
 • Shrewsbury International School City
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.shrewsbury.ac.th
 • Prep International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://prep.ac.th

6. โรงเรียนนานาชาติเขตจตุจักร บางเขน ดอนเมือง

 • St. Stephen’s International School (Bangkok)
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.sis.edu/bangkok
 • Keera-Pat International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน www.kpis.ac.th
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ Harrow International School
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.harrowschool.ac.th
 • British Early Years Centre
  หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://beyc.co.th/th

...

7. โรงเรียนนานาชาติเขตวังทองหลาง

 • The Regent’s School, Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.regents.ac.th
 • โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ Singapore International School of Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British, Singapore เว็บไซต์โรงเรียน https://www.sisb.ac.th
 • Lycée Français International de Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา French เว็บไซต์โรงเรียน https://www.lfib.ac.th
 • Bangkok Grace International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.grace.ac.th/bgis

8. โรงเรียนนานาชาติเขตคลองเตย

 • Kiddykare International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน
  https://www.kiddykare.ac.th
 • The Tiny Seeds International PreSchool
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.thetinyseedspreschool.ac.th
 • Topsy Turvy International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-11 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน www.bsbangkok.ac
 • Aucksara International School
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-7 ปี หลักสูตรภาษา Australian เว็บไซต์โรงเรียน https://www.australianisb.ac.th

...

9. โรงเรียนนานาชาติเขตวัฒนา

 • Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep)
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18  ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน 
  https://bkkprep.ac.th
 • Ekamai International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-19 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://www.eis.ac.th
 • The Early Learning Centre International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-11 ปี หลักสูตรภาษา Canadian เว็บไซต์โรงเรียน https://elc-bangkok.com
 • ABC Pathways International Kindergarten 
  รับสมัครเด็กอายุ 1.5-6 ปี หลักสูตรภาษา British https://www.abcpathways.co.th
 • Wells International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-8 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://wells.ac.th
 • Bangkok Adventist International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-15 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://bais.ac.th
 • Seeh Phinong International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://spn.ac.th
 • The First Steps International Pre-School
  รับสมัครเด็กอายุ 1.5-7 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.thefirststeps.ac.th
 • IPC International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://ipcthai.com
 • Modern International School, Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://ipcthai.com
 • The American School of Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.asb.ac.th
 • New Bambino International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา Japanese เว็บไซต์โรงเรียน http://newbambino.ac.th
 • NIST International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา International Baccalaureate เว็บไซต์โรงเรียน https://www.nist.ac.th
 • Kids Kingdom International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-6 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kidskingdom.ac.th
 • Bright Skies International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://brightskiesinternationalschool.com
 • Annabel’s Early Years International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-5 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.annabels.ac.th
 • Kids’ Academy International Pre-School
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-5 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.kidsacademy.ac.th
 • Anglo Singapore International School Sukhumvit 31
  รับสมัครเด็กอายุ 18 เดือน-12 ปี หลักสูตรภาษา Singapore เว็บไซต์โรงเรียน http://anglosingapore.ac.th/31

...

10. โรงเรียนนานาชาติเขตพระโขนง

 • Wells International School
  รับสมัครเด็กอายุ 6-18 ปี หลักสูตรภาษา American, International Baccalaureate เว็บไซต์โรงเรียน
  https://wells.ac.th
 • Anglo Singapore International School
  รับสมัครเด็กอายุ 18M-16 ปี หลักสูตรภาษา British, Singapore เว็บไซต์โรงเรียน https://anglosingapore.ac.th/64
 • Melodies International Kindergarten
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.melodieskinder.com
 • St. Andrews International School Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/bangkok

11. โรงเรียนนานาชาติเขตสวนหลวง

 • Bangkok Christian International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา American
  http://www.bcis.ac.th
 • St. Mark’s International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-16 ปี หลักสูตรภาษา Australian, Singapore http://www.stmarks.ac.th

12. โรงเรียนนานาชาติเขตบางกะปิ

 • Traill International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.traillschool.com
 • Brighton College International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.brightoncollege.ac.th
 • Niva International School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://niva.ac.th
 • Ramkhamhaeng Advent International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://rais.ac.th

13. โรงเรียนนานาชาติเขตบางนา

 • Bangkok Patana School
  รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา British, International Baccalaureate เว็บไซต์โรงเรียน https://www.patana.ac.th
 • St. Andrews International School, Bang Na
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British https://www.standrewssukhumvit.com
 • International Community School
  รับสมัครเด็กอายุ 4-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.ics.ac.th
 • Montessori Academy Bangkok International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-12 ปี หลักสูตรภาษา Montessori เว็บไซต์โรงเรียน https://www.berkeley.ac.th
 • Berkeley International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.berkeley.ac.th

14. โรงเรียนนานาชาติเขตประเวศ

 • Pan-Asia International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-15 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.pais.ac.th
 • Kincaid International School of Bangkok
  รับสมัครเด็กอายุ 1-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://kincaidbangkok.com
 • Talents International Pre-school
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://www.talents-preschool.com
 • Charter International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://www.charter.ac.th  
 • Wells International School – Bang Na
  รับสมัครเด็กอายุ 3-8 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://wells.ac.th
 • Beaconhouse Yamsaard International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-11 ปี หลักสูตรภาษา British, Singapore เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bys.ac.th

15. โรงเรียนนานาชาติเขตสะพานสูง

 • Ascot International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://ascot.ac.th
 • Heathfield International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน http://heathfield.ac.th

16. โรงเรียนนานาชาติเขตมีนบุรี คลองสามวา

 • Bromsgrove International Primary School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-6 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.bromsgrove.ac.th
 • Bromsgrove International School Thailand
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา British เว็บไซต์โรงเรียน https://www.bromsgrove.ac.th/
 • RIS Swiss Section
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา German, Swiss เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ris-swiss-section.org
 • โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี Ruamrudee International School
  โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี รับสมัครเด็กอายุ 3-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน https://www.rism.ac.th
 • Kevalee International School
  รับสมัครเด็กอายุ 2-18 ปี หลักสูตรภาษา American เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kevalee.ac.th 
 • China International School
  รับสมัครเด็กอายุ 5-18 ปี หลักสูตรภาษา Chinese เว็บไซต์โรงเรียน https://www.chinis.ac.th

15 โรงเรียนนานาชาติ ค่าเทอมถูกกว่า 250,000 บาทต่อปี

ในกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนนานาชาติ ราคาถูกกว่า 250,000 บาท ต่อปี มีดังนี้

1. Anglo Singapore International School

โรงเรียนนานาชาติ Anglo Singapore International School ตั้งอยู่ในเขตเขตพระโขนง ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้หลักสูตรจากสิงคโปร์ ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี ราว 106,800 บาท รับตั้งแต่เด็กวัยขวบครึ่ง ถึง 16 ปี Website :  https://anglosingapore.ac.th/64

2. Canadian International School

โรงเรียนนานาชาติ Canadian International School ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา พระราม 6 ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบแคนาดา ค่าเทอมรายปีอยู่ที่ 110,000 บาท รับเด็กนักเรียนวัย 3 ขวบ ถึง 18 ปี Website : https://www.canadianschool.com

3. Bangkok Christian International School

โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Christian International School อักษรย่อ BCIS ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน ค่าเทอม 124,000 บาท รับเด็กวัย 3 ขวบ ถึง 18 ปี Website : http://www.bcis.ac.th

4. Annabel’s Early Years International Kindergarten

Annabel’s Early Years International Kindergarten โรงเรียนนานาชาติ สำหรับเด็กวัยอนุบาล ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ค่าเทอม 125,000 บาท รับเด็กก่อนวัยประถม ขวบครึ่ง ถึง 5 ปี Website : http://www.annabels.ac.th

5. Kevalee International School

โรงเรียนนานาชาติ Kevalee International School ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี คลองสามวา ใช้หลักสูตรอเมริกันในการเรียนการสอน ค่าเทอม 126,000 บาท รับเด็กวัย 2-18 ปี Website :http://www.kevalee.ac.th

6. IPC International Kindergarten

โรงเรียนนานาชาติ IPC International Kindergarten ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ค่าเทอม 129,000 บาท รับเด็กวัย 3-18 ปี British Website : http://ipcthai.com

7. RC International School

โรงเรียนานาชาติ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก สาทร ยานนาวา ปทุมวัน ค่าเทือม 137,000 บาท รับสมัครเด็กวัย 2-13 ปี ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน Website : http://www.rcis.ac.th

8. International Pioneers School

โรงเรียนนานาชาติ International Pioneers School ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ภาษีเจริญ ค่าเทอม 145,000 บาท รับสมัครเด็กตั้งแต่ 3-18 ปี Website : https://www.ips.ac.th

9. Kincaid International School of Bangkok

โรงเรียนนานาชาติ Kincaid International School of Bangkok ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ค่าเทอมเริ่มต้น 150,000 บาท รับเด็กตั้งแต่ 1 ขวบถึง 18 ปี สอนด้วยหลักสูตรอเมริกัน Website : https://kincaidbangkok.com

10. Ekamai International School

โรงเรียนนานาชาติ Ekamai International School ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ค่าเทอมเริ่มต้น 156,000
บาท สอนด้วยหลักสูตรอเมริกัน Website : http://www.eis.ac.th

11. Modern International School, Bangkok

โรงเรียนนานาชาติ Modern International School ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ค่าเทอมเริ่มต้น 173,000 บาท รับเด็กอายุ 2-18 ปี สอนด้วยภาษาอังกฤษ Website : http://ipcthai.com


12. Bangkok Grace International School

โรงเรียน Bangkok Grace International School ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ค่าเทอมเริ่มต้น 178,000 บาท อายุที่รับ 3-18 ปี สอนด้วยหลักสูตรอเมริกัน Website : https://www.grace.ac.th/bgis

13. Kiddykare International Kindergarten

โรงเรียน Kiddykare International Kindergarten ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 190,000 บาท รับเด็กก่อนวัยเรียน 18 เดือน ไปจนถึง-6 ปี สอนด้วยหลักสูตรอังกฤษ British Website : https://www.kiddykare.ac.th/

14. St. Mark’s International School

โรงเรียน St. Mark’s International School ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ค่าเทอมเริ่มต้น 190,000 บาท รับเด็กอายุ 2-16 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษหลักสูตร Australian และ Singapore Website : http://www.stmarks.ac.th

15. Seeh Phinong International Kindergarten

โรงเรียน Seeh Phinong International Kindergarten ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ค่าเทอมเริ่มต้น 200,000 บาท รับเด็กอายุ 2-5 ปี หลักสูตร American Website : http://spn.ac.th

โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพฯ เริ่มรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง หรือ 18 เดือนเป็นต้นไป อย่างไรก็ดีแต่ละโรงเรียนจะมีการประเมินความพร้อมของน้องๆ ก่อนรับเข้าเรียน คุณพ่อคุณแม่สนใจโรงเรียนแห่งใด ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือเข้าไปดูโรงเรียนในกิจกรรม Open House ได้เลย

ข้อมูลอัปเดต 31 พฤษภาคม 2566