ชมรม OPPY ปั้นหลักสูตรใหม่ “ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old)” เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยก้าวสู่ยุค Super Smart Society

นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ หรือ ครูเจี๊ยบ ในฐานะครูใหญ่และผู้ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ของ OPPY เปิดเผยว่า ชมรม OPPY ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจ เพื่อผลักดันสู่สังคมอายุยืน ล่าสุดได้ยกระดับเป้าหมายไปอีกขั้นคือ เตรียมความพร้อมนำพาผู้สูงวัยก้าวสู่ยุคสังคมอัจฉริยะ หรือ Super Smart Society โดยสร้างหลักสูตรใหม่ “ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old) รุ่นที่ 1” วัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้คนสูงวัยอายุระหว่าง 60-75 ปี ที่ยังมีลักษณะการใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มสาว ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีคุณค่า โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ สุขภาพและความมั่งคั่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม และก้าวทันโลกเทคโนโลยี

ภาพจาก iStock
ภาพจาก iStock

...

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD นี้ จะได้เจาะลึกการถอดรหัส 6 ยังสมาร์ท ได้แก่ ยังมีค่า ยังมั่งคั่ง ยังแข็งแกร่ง ยังสนุก ยังอินเทรนด์ และยังยั่งยืน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิเช่น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ นางเอกสาวชื่อดังและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนางกรรณิกา ธรรมเกษร ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักแสดง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ชมรม OPPY โทร. 08-9139-9778 หรือ line : @oppy เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มิถุนายน 2567 เรียนทุกวันพุธ เริ่ม 3 ก.ค. ถึง 28 ส.ค. 67 ณ OPPY อาคารหนุมาน ชั้น 1 (คลองเตย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/OPPYClub