'ปฏิทินศึกษา' ทุนดีมากๆ รีบไปสมัคร!

ข่าว

  'ปฏิทินศึกษา' ทุนดีมากๆ รีบไปสมัคร!

  ไทยรัฐออนไลน์

  22 เม.ย. 2560 13:01 น.

  รวมปฏิทินการศึกษา พี่แคมปัส คัดสรรเรื่องดีๆ มาฝาก ทั้งทุนฟรี น่าสนใจมากอันนี้ รีบๆ อ่าน รีบๆ ไปสมัคร ช้าอดหมดนะคะ งานเสวนา งานวิชาการดีๆ ก็มีอีกเพียบ ไปดูกันเลยจ้า...

  สมัครเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานต่างๆ ในงานไปรษณีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 1 ปี ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  สำหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2560 โดยไปรษณีย์ไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545

  สัมมนาภาระหนี้

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์วิจัยนโยบายและประชาคมอาเซียน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาทางวิชาการย่อย เรื่อง “นโยบายสาธารณะและภาระหนี้ของประเทศ” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ในการศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อประชาชนและภาระหนี้สินของบุคคลภายในประเทศ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม (11-101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1038

  รับสมัครทุน Senior Project

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. โดยโครงการจะสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉพาะช่วงทำวิจัย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด่วน! รับจำกัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0-2564-7000 ต่อ 1439 อีเมล: piyawat@nstda.or.th

  กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต


  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย โดยกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2560 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.30 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯ กำหนดเอง) ดูรายละเอียดที่ www.ru.ac.th  

  สัมมนาทิศทางสื่อโทรทัศน์ไทย

  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “ทิศทางสื่อโทรทัศน์ไทย ไม่ติดหล่มโซเชียลมีเดีย” ในโครงการส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Grand A ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต สำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยตอบกลับที่ E-mail: sukonthafoo@pim.ac.th หรือติดต่อได้ที่ โทร. 0-2832-0966 หรือ 087-519-7276

  มธ. ชวนฟังบรรยาย "นอนกรน ปล้นชีวิต"

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ชวนประชาชนผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “นอนกรน ปล้นชีวิต” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาการนอนกรน ที่อาจนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งส่งผลอันตรายถึงชีวิต บรรยายโดยแพทย์หญิงนิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร ภาควิชาโสต คอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-623-5072 หรือ www.icess.tu.ac.th

  รับสมัครนักศึกษาใหม่

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ รู้จริง ทำจริง และ มีจริยธรรมสู่สังคมไทยมากว่า 44 ปี จนถึงปัจจุบัน กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้ธีม “พัฒนาคุณ รู้จริง ทำจริง สู่ความสำเร็จ อย่างมืออาชีพ” กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ได้แก่

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Internet Of Thing)

  2. คณะบริหารธุรกิจ ใน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ,  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

  3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

  4.คณะนิติศาสตร์ 
   

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิทินศึกษาทุนฟรีโรงเรียนการไปรษณีย์แคมปัสทุน Senior Project

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 18:21 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์