เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตา ค่านิยม“สูงวัยคือภาระ” ได้เปลี่ยนไป จะเตรียมการอย่างไรรูปแบบชีวิตใหม่กำลังมา

ข่าว

  เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตา ค่านิยม“สูงวัยคือภาระ” ได้เปลี่ยนไป จะเตรียมการอย่างไรรูปแบบชีวิตใหม่กำลังมา

  Advertorial

  1 ธ.ค. 2564 06:01 น.

  แม้ประชาคมโลกจะพูดถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือ Aging Society มากขึ้น และหลายประเทศก็กำลังเตรียมรับมือกับหลายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่ในความเป็นจริงส่วนหนึ่ง ผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยในอนาคต หรือกระทั่งผู้สูงวัยในวันนี้ ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ความทดท้อหดหู่แต่อย่างใด ตรงกันข้าม หลายคนกลับเดินในเส้นทางนี้ได้อย่างมีพลัง แถมยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้อีกมากมาย ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คำกล่าวที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ก็เป็นความจริงที่ชัดขึ้น รวมถึงเป็นเทรนด์ชีวิตใหม่ ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผู้คนมองเห็นความหมายของกันและกันมากขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน แต่คำถามคือ ตัวเราเอง ผู้ที่จะต้องก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงวัยในวันหนึ่ง ไม่แตกต่างจากคนอื่นๆ เตรียมการอย่างไรสำหรับตัวเอง

  เมื่อ “สูงวัย” มาพร้อมประสบการณ์ที่ผ่านการเคี่ยวกรำ

  เรื่องน่าสนใจในวันที่โลกเชื่อมโยงกันผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์อย่างในวันนี้ คือการที่เรามีโอกาสได้เห็นผู้สูงวัย อย่างคนในวัยเกษียณอายุได้ออกมาใช้ชีวิตได้ในแบบที่น่าทึ่ง หลายคนเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในวัยนี้บางคนเริ่มทำอาชีพใหม่ที่ได้ต่อยอดจากความฝันในวัยเยาว์ หรือบางคนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนภาคสังคม เราจึงไม่ต้องแปลกใจหากยุคนี้จะมี “Influencer” หรือ “ไอดอล” ในใจใครหลายๆคน เป็นผู้สูงวัย ซึ่งพลังในการใช้ชีวิตแบบนั้นก็สะท้อนส่งมาถึงอีกหลายคนที่กำลังจะก้าวสู่วัยสำคัญแบบนั้นไม่ให้กลัวการเปลี่ยนแปลง รวมถึงช่วยสร้างเสริมพลังใจสำหรับคนรุ่นหลังที่ได้พบเห็น

  ภาพลักษณ์และบทบาททางสังคมของ “ผู้สูงวัย” จึงกำลังเปลี่ยนไป สังคมการทำงานก็เช่นกัน เรื่องนี้ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัย ที่ไม่ได้มองว่าอายุที่มากขึ้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขหรือเป็นภาระของสังคม แต่หมายถึงวัยที่พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างเต็มเปี่ยม

  “เราต้องยอมรับว่างานบางประเภท หรือการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจในทักษะงานหลายๆ อย่างของในแต่ละธุรกิจ ย่อมต้องอาศัยการสั่งสมของระยะทางและเวลา โดยส่วนตัว ผมมองว่า แนวคิดที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปของสังคมที่เป็นอยู่ปัจจบัน คือ เราให้คนหยุดทำงานเมื่ออายุครบ 60 ปี ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงคือ เมื่อชีวิตเราเริ่มต้นสู่โลกของการทำงาน ในระยะทางที่ผ่านไปเราก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ จากนั้นจึงค่อยเติบโตมาพร้อมกับการได้เรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องต่างๆ จนมีประสบการณ์ที่เพิ่มพูนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ก็คือวันที่คุณก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ในวันที่เดินทางมาจนถึงอายุ 60 ปี วันนี้คำว่าเกษียณอายุในวิธีคิดแบบเดิมๆ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไป ถ้าเรามองผู้สูงวัยในแบบใหม่ว่าเป็นผู้คนในวัยที่เต็มไปด้วยความรู้ คุณค่าและประสบการณ์”

  จึงสะท้อนถึงแนวคิดของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เราเห็นในศักยภาพของผู้สูงวัย และเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งนี้ ซึ่ง ดร.พงษ์ภาณุ  เปิดเผยว่า  ด้วยเหตุนี้  “กรุงไทยพานิชประกันภัย”  เราจึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนองค์กรโดยมองว่าผู้สูงวัยเป็นคนที่เราต้องให้ความสำคัญดูแล

  “บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนตามมาตรการของรัฐเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันบริษัทเราได้มีที่ปรึกษาหลายๆ ท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุแล้ว เราต้องเชิญให้ท่านมาช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ กับบริษัท “กรุงไทยพานิชประกันภัย” เราจึงมุ่งมั่นที่จะเดินตามแนวคิดนี้ ว่า “ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ” เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการดูแลให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจในตัวเองและมั่นใจกับการใช้ชีวิตมากขึ้น สิ่งสำคัญของความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยก็อยากทำหน้าที่เพื่อดูแลและส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนในสังคมไทย เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เจาะกลุ่มผู้สูงวัยขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่ผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงและสามารถดูแลตัวเองได้ ตลอดจนการช่วยลดความกังวลใจและแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวได้อีกด้วย”

  “วัย” ไม่ใช่อุปสรรค แต่การเตรียมความพร้อมก็สำคัญ

  ในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นประเทศไทยเดินตามรอยหลายๆ ประเทศที่เข้าสู่งสังคมผู้สูงวัยเต็มขั้น ด้วยมีการจ้างงานผู้สูงวัยในระบบการจ้างงานมากขึ้น รวมถึงการขยายอายุการทำงานหลังวัยเกษียณออกไปอีก เหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ยังหมายถึงการได้ใช้คุณค่าจากความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยได้เต็มที่ แต่การที่จะเป็นผู้สูงวัยที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข “เหมาะสมกับวัย” นั้น การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณจึงสำคัญ ดร.พงษ์ภาณุ ให้ความเห็นว่า ก่อนอื่นผู้สูงวัยนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ ว่าเขายังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่าง ขณะเดียวกันภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน ก็ต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

  “ถ้าสังเกตจะเห็นว่าผู้สูงวัยทุกวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการได้เข้าถึงข้อมูลการดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้น และผมก็เชื่อว่าในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ผู้ที่กำลังจะก้าวไปเป็นสูงวัย ก็จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้น เพราะข้อมูลเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมีความทันสมัย ค้นหาได้ง่ายขึ้น แต่การจะเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพและมีพลังในวันข้างหน้านั้น ยังต้องอาศัยปัจจัยประกอบอีกหลายอย่าง เช่น การวางแผนเก็บออมเพื่ออนาคต ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แนวคิดที่รัฐให้การสนับสนุน เพื่อผู้สูงวัยได้เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ เราจึงได้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการออมเงิน แนะนำวิธีออมเงินในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนบำนาญมาให้ความรู้เรื่องการออม การจัดสรรการลงทุน รวมถึงให้ความรู้ด้านการประกันภัยในแบบต่างๆ และแบบบำนาญ นอกจากจะให้ความรู้พนักงานในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้เผยข้อมูลเหล่านี้ไปยังลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วย”

  การที่เราอยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคม ทำให้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงมือพัฒนาองค์กรของเราในหลายๆ ด้าน เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและประชาชนในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มขั้น จึงหมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้สูงวัยในอนาคตหรือผู้สูงวัยเองให้ได้ใช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมสูงวัยได้อย่างราบรื่น

  “บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เข้าไปสนับสนุนสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงวัย โดยมองว่าผู้สูงวัยนั้นไม่ใช่ภาระของสังคม แต่ยังเป็นวัยที่มีความสดใสแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ในขณะเดียวกันเราก็อยากมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกหลาน เพื่อเป็นตัวแทนที่จะช่วยดูแลผู้สูงวัยเหล่านั้นให้ดีที่สุด บริษัทจึงได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่ม “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ซึ่งจะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ที่ในอนาคตจะเริ่มมีออกมาให้เห็นอีกเรื่อยๆ วันนี้เราขอเริ่มต้นด้วยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ซึ่งเป็นประกันภัยที่มีบริการเพิ่มพิเศษ สำหรับดูแลลูกค้าสูงวัยที่มีอายุ 55-75 ปี โดยจะได้รับบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อสังคมเปลี่ยน เทรนด์การใช้ชีวิตก็เปลี่ยน ผู้สูงวัยหลายๆ คนก็ควรจะได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและมีความสุขกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้น และขอให้มั่นใจว่าจะมีเราคอยดูแลให้อย่างใกล้ชิด จุดเด่นของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” นี้ เราให้ความสำคัญกับบริการที่พิเศษกว่า คือการคุ้มครองดูแลตัวผู้ขับขี่ รวมถึงใส่ใจในรายละเอียดของการให้บริการที่คิดมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมง บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ คุ้มครองถึงอุปกรณ์การแพทย์ ค่าชดเชยเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการรับ-ส่งรถเข้าอู่ซ่อม และบริการอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเต็มที่”

  แน่นอนว่าการจะเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขใช้ “ใจ” เพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่เพียงพอ เมื่อใจพร้อม ปัจจัยรอบด้านอื่นๆ ก็ต้องพร้อม และต้องสอดคล้องกับรูปแบบชีวิตด้วยเช่นกัน ดร.พงษ์ภาณุ กล่าวว่า การวางแผนเรื่องประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันและในอนาคต เพราะการทำประกันภัยในวันนี้คือการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในวันข้างหน้า ถือได้ว่าเป็นการทำให้เงินก้อนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกลายเป็นเบี้ยก้อนเล็กและหากวางแผนไว้ดี ก็จะทำให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ยิ่งหากผู้สูงวัยคนไหนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัยแล้ว ชีวิตในวันข้างหน้าแม้จะสูงวัยแค่ไหน ก็ยังสามารถรับมือและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง คนใกล้ชิด และสังคมได้อีกมากมาย

  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” โทร 02 624 1111
  หรือเช็กเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.kpi.co.th

  ‘ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง’ และ ‘เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์’

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรุงไทยพานิชประกันภัยประกันภัยสังคมผู้สูงวัยผู้สูงวัยสูงวัยคือภาระพงษ์ภาณุ ดำรงศิริผู้สูงอายุ
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 17:51 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์